Falskt vittnesbörd om vår politik från höger

Av , , Bli först att kommentera 1

 

Så här säger moderaterna
 
Socialdemokraternas politik innebär 500 kr i skattehöjning för samhällsbärare som lärare, poliser och sjuksköterskor
– Det är ren lögn. Vi sänker kostnaden för att vara med i a-kassan till cirka 80 kronor i månaden. För en hotellstäderska eller byggnadsarbetare en sänkning med 300 kronor i månaden. Denna finansieras genom att jobbskatteavdraget minskas med cirka 100-150 kronor för en normalinkomsttagare, men även den får ju del av lägre kostander för A-kassan.

Med vår politik får 9 av 10 bättre eller närmast oförändrad ekonomi. Den rikaste tiondelen får betala mer.

Anders Borg påstår att förslagen i den rödgröna plattformen är underfinansierade med ca 20 miljarder kronor.

– Anders Borg bluffar. Det är upprörande när en person med en sådan position kommer med så falska anklagelser. Förslagen i regeringsplattformen ryms inom precis samma reformutrymme som Anders Borg utnyttjar för allianspartiernas valmanifest

– Han tar upp förslag som inte återfinns i plattformen och säger att de inte är finansierade. Det gäller till exempel ett förslag om SIG (sjukpenningrundande inkomst) i sjukförsäkringen. Det finns inget sådant förslag i vår regeringsplattform.

 

 

Jag har haft blogg om att Reinfeldt fått svart tunga och om att det är samma gamla höger som tidigare

Alliansen ska inte ljuga om andras förslag

Av , , 10 kommentarer 8

 

 

Sitter och ser hur Göran Hägglund okritiskt sitter och ljuger på de skatteförslag som vi rödgröna har lagt. Jag tycker det är lite dåligt av de som pratar med honom då han ljuger om våra skatteförslag.

Jag har tidigare tagit upp att jag tycker det är ett bottennapp för politiken att ljuga på andras förslag. Alliansen går ut och säger att vi höjer skatten med 54 miljarder. Lögn och förbannad dikt. I den plattform som är lagd finns inga skattehöjningar.

Vi vill att pensionärsskatten försvinner, men vi säger nej till skattesänkningar på 15 miljarder. Det är ingen höjning av skatt gentemot dagens och vad man betalar idag. Att säga nej till en skattesänkning är ingen höjning

svammel, svammel

Svenskt näringsliv vill inte se politiker ute på företagen, bottennapp det vet jag

Det svammlas en hel del om våra förslag

Av , , 3 kommentarer 5

 

Svammel svammel svammel
Jag har sett några kommentarer från högerfalangen om de rödgrönas för slag till budget. Jag måste säga endera kan man inte läsa eller så är man ute för att vilseleda väljarna.
Alla reformer som finns i de rödgrönas förslag är finansierat till sista krona, vi lånar inte till skattesänkningar som de borgliga gjort. Självklart vill vi satsa på olika saker för annars har vi inte varit flera partier men en sak är helt klar att vi tycker välfärden är viktigare än mera pengar i den enskildes plånbok.
Vi tror inte på ett system där människor ska står större delen av välfärden genom att betala själv vi tror att vi ska ha ett samhälle där vi finansierar välfärden gemensamt då vi inte vet om och när vi behöver samhällets insatser.
Sedan vill jag "gratta" centern för att de har fått med Per Hansson i sin partigrupp så ni har något att göra internt. Han har dragit på samhället kostnader på 2 miljarder kronor som i stället kunde ha använts till välfärd och bättre kollektivtrafik. Banverket numera trafikverket har haft en planering som hållit genom alla rättsinstanser. Jag bara konstaterar att banverket som haft planeringsansvaret fått rätt att man följt allt inom svensk lagstiftning och hur alliansen ska hantera hans funderingar när det gäller staden mellan broarna vet jag inte eller i andra planeringsförutsättningar.

Umeå kommuns näringslivsutskott måste sluta besöka medlemmar hos Svenskt näringsliv då de inte vill se politiekr på arbetsplatsen dagtid och det måste väl gälla alla, även företagsledningen. tala om bottennapp och märkliga metoder

Vet ni om att alliansen är ett  hot mot nattrafien på järnvägen och flyget mellan Östersund och Umeå där patienttransporterna sker

Märkligt utspel

Av , , 7 kommentarer 8

I dagens lokaltidningar och i Britt-Marie Lövgrens blogg går att läsa ”Folkpartiet utmanar. Lennart Holmlund det är inte okej”. Ett lite halvmärkligt utspel och i första stycket står att ”promenadhugskott och bloggutspel hämmar stadens planering och tillväxt”. Ett påstående som saknar all sanning.

 

Oavsett partifärg så förs idéerna fram i de politiska församlingarna, hur ska de annars kunna förverkligas? Även om Folkpartiet inte sitter med i planeringsutskottet så är det där besluten fattas. Och där finns alla möjligheter i världen att föra fram och diskutera olika förslag. Men om det nu är så att kommunikationerna inte fungerar optimalt inom Alliansgruppen (och att Folkpartiet inte känner att de får gehör för sina idéer) så är det väl inget som jag ska behöva ta ansvar för… igen, eller?

 

Att det under Britt-Marie Lövgrens tid som oppositionsråd inte alltid fungerade med de interna Allianssamtalen gjorde att dialogansvaret ramlade över på mig och det var många gånger som jag fick försöka svara på planeringsfrågor till de andra ”alliansarna” och om vad som sagts mellan kommunalråd-oppositionsrådssamtalen. Det upplever jag har fungerat bättre under sista mandatperioden.

 

Sen till påståendet att ”Staden mellan broarna har fastnad mellan stolarna”. Där kan bl.a. nämnas att vi har varit överens med Fp om badet på kajen. I övrigt har det aldrig funnits några förslag (inte ett enda förslag från något parti har lagts fram om vilket innehåll som skulle kunna vara på kajen). Vi har dessutom hela tiden stått bakom det program som togs fram för drygt ett år sedan, däremot vilket innehåll som de privata har som sin önskan har vi fått nu i dagarna.

 

Och sen kanske det var bra att badet inte blev av i Staden mellan broarna projektet för som det nu har arbetats fram så ser det mycket bra ut. Då återstår att se om det finns en ”enig allians” om ett innehåll men fan ska tro det för att vara ärlig.

Svensk Näringsliv vill inte se politiker på arbetsplatser

Av , , 1 kommentar 11

Svenskt Näringsliv

Enligt uppgift så har Svenskt Näringsliv gått ut med rekommendationer att man inte ska ta emot besök av politiker.
Ja, tala om att få ett närmande mellan politik och företag oavsett om det nu är valrörelse eller inte.
Det framgick igår att SCA inte tog emot Östros. Jag har i alla fall fått besöka Obbola och har jag inte fått göra det kanske jag aldrig hade fått reda på hur fruktansvärt hårt de nya utsläppsreglerna för svavel för sjöfarten slår mot skogsindustrin – ja, hela den Svenska industrin får 28 miljarder i ökade kostnader. De har redovisat energibehov, vägar, järnvägar, deponier och listan med Obbola kan göras hur lång som helst. Jag måste säga att jag tror när det gäller bl.a. Obbola har vi båda haft nytta av mina besök.
Det som vi hade förra veckan tror jag räddade mesaugnen.
Svenskt Näringsliv måste med sitt ställningstagande vara emot att jag nu för fram industrins situation när det kommer förslag som jag är rädd är dödstöden för den svenska industrin. Jag har på samma sätt träffat Volvo när det gäller transportstödet, liksom många många andra företag.
Det är väl viktigare än någonsin att besöken kan göras under en valrörelse så politiker får stå till svars för sina åtgärder som drabbar företaget och därmed även de anställda.
Umeå kommun besöker företagen med vårt näringslivsutskott en gång i månaden och då får vi väl sluta upp med att besöka företagen om de nu vill gå i takt med sin organisation Svenskt Näringsliv. Ja ärligt talat så får vi då sluta besöka medlemmarna i Svenskt Näringsliv även om rekommendationen kanske är upp till företagen att bestämma och söka oss till företag som tycker det är viktigt att träffa politiker.
Jag tror det är viktigt att politiker vet både hur anställda och företag har det.

Så här säger Reinfeldt men så här är sanningen

Av , , Bli först att kommentera 0

 

Så här säger moderaterna
 
Socialdemokraternas politik innebär 500 kr i skattehöjning för samhällsbärare som lärare, poliser och sjuksköterskor
– Det är ren lögn. Vi sänker kostnaden för att vara med i a-kassan till cirka 80 kronor i månaden. För en hotellstäderska eller byggnadsarbetare en sänkning med 300 kronor i månaden. Denna finansieras genom att jobbskatteavdraget minskas med cirka 100-150 kronor för en normalinkomsttagare, men även den får ju del av lägre kostander för A-kassan.

Med vår politik får 9 av 10 bättre eller närmast oförändrad ekonomi. Den rikaste tiondelen får betala mer.

Anders Borg påstår att förslagen i den rödgröna plattformen är underfinansierade med ca 20 miljarder kronor.

– Anders Borg bluffar. Det är upprörande när en person med en sådan position kommer med så falska anklagelser. Förslagen i regeringsplattformen ryms inom precis samma reformutrymme som Anders Borg utnyttjar för allianspartiernas valmanifest

– Han tar upp förslag som inte återfinns i plattformen och säger att de inte är finansierade. Det gäller till exempel ett förslag om SIG (sjukpenningrundande inkomst) i sjukförsäkringen. Det finns inget sådant förslag i vår regeringsplattform.

 

 

Två tidigare bloggar idag, Reinfeldts svarta tunga och högern är högern

Moderaterna MUF, ar nej jag menar bluffar

Av , , Bli först att kommentera 0

 

Så här säger moderaterna
 
Socialdemokraternas politik innebär 500 kr i skattehöjning för samhällsbärare som lärare, poliser och sjuksköterskor
– Det är ren lögn. Vi sänker kostnaden för att vara med i a-kassan till cirka 80 kronor i månaden. För en hotellstäderska eller byggnadsarbetare en sänkning med 300 kronor i månaden. Denna finansieras genom att jobbskatteavdraget minskas med cirka 100-150 kronor för en normalinkomsttagare, men även den får ju del av lägre kostander för A-kassan.

Med vår politik får 9 av 10 bättre eller närmast oförändrad ekonomi. Den rikaste tiondelen får betala mer.

Anders Borg påstår att förslagen i den rödgröna plattformen är underfinansierade med ca 20 miljarder kronor.

– Anders Borg bluffar. Det är upprörande när en person med en sådan position kommer med så falska anklagelser. Förslagen i regeringsplattformen ryms inom precis samma reformutrymme som Anders Borg utnyttjar för allianspartiernas valmanifest

– Han tar upp förslag som inte återfinns i plattformen och säger att de inte är finansierade. Det gäller till exempel ett förslag om SIG (sjukpenningrundande inkomst) i sjukförsäkringen. Det finns inget sådant förslag i vår regeringsplattform.

 

 

Jag har haft två bloggar tidigare idag och dne första handlade om Reinfeldt och att han får svart tunga och den andra Högern är högern som en känd Umeåbo sa

Alliansen ett hot mot nattågen och flyget till Östersund

Av , , Bli först att kommentera 7

 

Rikstrafiken
Nicke Gran folkpartist från Dorotea vill att rikstrafiken även fortsättningsvis ska köra nattåg på Norrland och det tycker självklart även vi.
Han har dock det problemet att varför rikstrafiken gör på detta sätt är att de har ett uppdrag från den borgliga regeringen, så det gäller att få med regeringen på tåget.
Det är på samma sätt med den upphandlade flygtrafiken till Östersund som ska göra det möjligt för patienterna från Östersund att flyga till sitt regionsjukhus.
Åsa Torstensson har sagt att vi får inget besked före valet och det går inte tolka på annat sätt än att beslutet är negativt för Universitetssjukhuset, läkarutbildningen med mera och om det var någon ruter i folkpartiet ska de lägga centerpartiet till ansvar för förändringarna som rikstrafiken ansvarar för. Det kanske är så enkelt att kollektivtrafik inte ingår i välfärdens kärna

Vi har 10 miljarder till Norrbotniabanan alliansen noll kronor

Norrbotniabanan kommer vi att bygga..

Av , , 3 kommentarer 8

Norrbotniabanan kommer vi att bygga. Jag slutar aldrig att förvånas över alliansens agerande om Norrbotniabanan. Hur kan man säga att banan ska byggas då man inte avsatt ett enda öre i den plan som finns fram till 2021.

Lokala politiker i alliansen ger sken av att banan kommer med en alliansregering men det är ren och skär lögn. Jag säger det än en gång att vi har avsatt 10 miljarder, alliansen inte ett öre.

Däremot tycker jag man ska ta tillvara de kunskaper vi haft när det gäller byggandet avBotniabanan nämligen att bilda ett bolag som bygger, då håller man kostnadsramarna och jag skäms inte över att det blev över 600 miljoner billigare än beräknat, pengar som behövs för mera investeringar och då ska de gå till investeringar i övre Norrland där vi bygger billigare än planerat och inte till projekt där det inte finns vilja att hålla nere kostnaderna, samma sak som med vägpaketet i Umeå. Debehöver inte förbrukas i projektet med dyrare lösningar

Frågor som behöver svar, Uranbrytning i länet, Nato medlemsskap och Euroomröstning

Av , , 2 kommentarer 8

 

Det finns många obesvarade frågor i den här valrörelsen som en del kan beröra länet och jag skulle vilja ha svar på följande
Är alliansen nu helt enig om att man kan tänka sig uranbrytning i Sverige och i Västerbotten och jag vill veta regeringens syn för det är den som kan avgöra ?
Vill regeringen ha en folkomröstning av Euron under den kommande mandatperioden och är man helt säker på att det är rätt väg att gå så länge inte Euroländerna håller de regler som finns i den ekonomiska politiken?
Sist men inte minst så hur blir det med ett medlemskap i Nato som folkpartiet vill ha men vart står de andra partierna ?