Media, avreglering av spelmarknaden och fjärrvärme

Igår ringde VK upp mig eftersom vi inte hade någon presskonferens efter arbetsutskottet. Brodin koncentrerade sig på att handikapprörelsen hade en remiss till ärendet om lokala ordningsstadgan som varit uppe för beslut men som drogs ur ärendelistan då vi ville ha tjänstemän närvarande som kunde förklara skillnader mellan olika regler samt om det var en fråga för ordningsstadgan eller inte.

När det gäller cykling efter Kungsgatan som handikapprörelsen påpekat i remissen är detta inte en fråga för lokala ordningsstadgan utan en lokal trafikföreskrift vilket tekniska nämnden beslutar om. Hela artikeln präglas av att cykelförbud eller inte är en fråga för lokala ordningsstadgan. Citaten från remissen bygger också på detta. VK bör rätta till detta och säga som det är för jag tror t.o.m. att om man läser hela materialet så finns det beskrivet där. Det är också fel att ärendet om cykling efter Kungsgatan skulle behandlas igår eftersom cykling där inte tillhör lokala ordningsstadgan. Jag tror inte VK riktigt lyssnade på vad jag sa och varför frågan drogs ur.

* Kampen mot avreglering
Den samlade travrörelsen i Europa agerar nu kraftfullt mot avregleringen av spelmarknaden som diskuterats. Svaret på detta är mycket enkelt då en avreglering är ett dödshot mot hästnäringen och man kämpar alltid för att överleva. Prispengar och pengar generellt till travsporten kommer från spelet och precis som i Sverige beror det på hur mycket spel som sker via ATG vilket bestämmer hur stora prissummorna blir.

I Europa sysselsätts ca 200 000 människor inom hästsporten och dessa jobb kommer sannolikt att försvinna till stösta del då få kommer att kunna syssla med travsport om det inte finns några prispengar. De borde egentligen vara högre redan idag för de prispengar som finns gör att sporten hålls vid liv, även om en majoritet av hästägarna har svårt att få intäkterna att täcka kostnaderna.

Hästnäringen har stor betydelse för att bibehålla det öppna landskapet men faller spelmonopolet behöver vi inte bry oss om några områden för hästnäringen i översynen av översiktsplanen. Moderaterna har sagt nej till spelmonopolet och jag tror även att kd och fp är inne på samma linje. Då tvingas centern ner på knä samtidigt som trav och galoppsporten får ha begravning.

* Busstaxor
Busstaxorna diskuteras ofta trots att det är mycket billigt att åka buss om man jämför med andra sätt att ta sig fram förutom med gång eller cyklel. I Umeå har taxorna legat i stort sett stilla sedan 2004. Däremot har det införts ungdomsrabatter samt att gränsen för ungdomsrabatter har höjts.

Man ska också samordna taxorna med länstrafiken vilket innebär att ett årskort kommer att införas. Dock har drivmedelskostnaderna ökat, samt att lönerna har ökat för de anställda men det gäller ju även för resenärerna. Glädjande är att vi haft en resandeuppgång men den täcker dessvärre inte kostnadsökningen samtidigt som man har haft andra problem t.ex. med biljettmaskiner som inte har fungerat och kostnader för förstärkningstrafik. Den har dock inte behövts vilket upptäckts med egna kontroller.

* Fjärrvärme
Förändringar i regler och utsläppsrätter gör att kostnaderna för bränsle till fjärrvärmeanläggningar ökar, vilket kommer att tvinga fram högre priser. Det är deponiskatter som gett ökade kostnader och troligen även andra skatter. Torv som bränsle kommer inte att kunna användas då den blir för dyr då den omfattas av handel med utsläppsrätter.

Spillvärmen från Obbola som varit miljövänlig energi blir också olönsam då det blir elskatt på elpannor som spillvärmen är beroende av. Det mesta av fördyringen på fjärrvärme är således föranlett av politiska beslut och ansvarig för energipolitiken är Maud Olofsson, även om hon kanske skyller detta på andra men det är undanflykter. Om man orkar med denna djungel så går det att läsa att när och vem som tagit besluten samt vem som är ansvarig. Det kan inte skyllas på EU.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.