Sälj inte ut de statliga företagen och icke fungerande regionalpolitik

Högeralliansen med försäljningsgeneral Mats Odell i spetsen har gett sig sjutton på att sälja statliga företag oavsett priset. Aktierna har sjunkit ganska kraftigt de senaste månaderna på samtliga företag, inte enbart statens som inte har pris på börsen utan alla företag.

2007 gjorde de statliga företagen en vinst på drygt 66 miljarder och gav en utdelning på 40 miljarder. Pengar som används till välfärdspolitik eller till avbetalning av statens skulder. Likaså de pengar som går tillbaka till företagen används i företagen men att priset vid en utförsäljning blir så högt att det ger en positiv ekonomisk effekt gentemot idag är inte troligt. För från vad ska de pengar som används till välfärd tas ifrån i framtiden eller snarare vilka verksamheter kommer det att bli nedskärningar?

Mats Odell och högerregeringen bör avbryta utförsäljning genast. Men tänker man trots allt, även fast det är ett dumt förslag, gå vidare med sina utförsäljningsplaner så borde pengarna användas till att bygga ut infrastrukturen. Satsa på att få infrastrukturen att fungera som den ska och det gäller framförallt att göra stora insatser på järnvägen för att Sverige ska klara miljömålen. Där har du pengarna Reinfeldt.

* A-kassan ger flyttlasspolitik
Igår såg vi hur den nya a-kassan kan bidra till en ny flyttlasspolitik. Arbetslöshetskassan ska vara en omställningsförsäkring men som det är nu så gäller det att så fort som möjligt ta ett jobb där de finns för annars får man ingen ersättning vid arbetslöshet. Och utan pengar blir det ingen mat eller råd till att betala hyran.

* Inlandet dör
Vi har nu fått den definitiva befolkningssiffran från förra året och för Umeå har det gått hyfsat med ett tillskott om knappt 600 personer. I övrigt är det bara Skellefteå och Bjurholm som uppvisar plussiffror och Bjurholm en ganska marginell ökning. Högeralliansen skulle se till så att hela Sverige kan leva men nu minskar man befolkningsmässigt i inlandet och jag förmodar att det är de unga människorna som sticker och inte enbart de arbetslösa.

Under årtiondena sker det visserligen befolkningsomflyttningar och i många av kommunerna fanns det inte så många människor för drygt 100 år sedan. Vi vet att människor flyttar dit man kan överleva och få sin försörjning och det är det som händer. Jobben försvinner och skogen som tidigare sysselsatte många människor har med mekaniseringen minskat antalet anställda mycket kraftigt på 50 år. Nya jobb tillkommer inte i takt med att gamla försvinner och så blir det utan en regionalpolitik. Arbetet med våra regionala utvecklingsplaner kommer heller inte igång tack vare den byråkrati som byggts runt denna med Nutek som ansvarig myndighet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.