En luftbudget

Igår presenterade borgaralliansen i Umeå sin budget som innehåller mycket luft. Det framställs som om att man avser göra vissa satsningar fast med pengar som egentligen inte finns.

Läs gärna det pressmeddelande som skickats ut där jag kommenterar skillnaderna mellan vårt förslag till budget och högeralliansens budget.

PRESSMEDDELANDE

Umeå

2009-05-27

Kommentarer med anledning av högeralliansens budgetförslag i Umeå

Igår presenterade Allians för Umeå sitt budgetförslag och som vanligt är det en budget där man använder pengar som inte finns. De räknar hem effektiviseringsvinster redan innan några organisatoriska förändringar är gjorda.

Som framgår nedan av förslagen så använder högeralliansen pengar som inte finns, än en gång bygger man luftslott. Vi socialdemokrater har inte räknat hem några rationaliseringsvinster i förväg då vi inte vet vad en sådan förändring kan komma att innebära, varken i pengar eller organisatoriskt. Alla eventuella pengar som kommer av en samordning av förvaltningsorganisationen ska vi tillföra det sociala området, vilket rör framförallt kommundelsnämnderna och socialnämnden, säger Lennart Holmlund kommunalråd (s) Umeå.

Förändringar och kommentarer på Allians för Umeås budgetförslag är utifrån vårt socialdemokratiska förslag som presenterades förra veckan (område för område).

Allians för Umeå vill genomföra en:

? Generell minskning av administrationen och där man även räknar in effektiviseringsvinster av förvaltningssammanslagningar med 12 mkr.

? Minskning av kommunstyrelsens utvecklingsanslag med ytterligare 10 mkr.

? Minskning av dataanslaget med ytterligare 2,5 mkr.

? Minskning av kommunstyrelsen oförutsedda utgifter med ytterligare 3,5 mkr.

? Sänkning av skatten med 0,10 kr 2011 och ytterligare 0,30 kr per år 2012-2014, totalt 1 krona.

? Socialnämndens verksamhet inom äldre- och handikappomsorgen ska spara 2 mkr genom konkurrensutsättning samtidigt som nämnden tillförs 15 mkr för äldreomsorgen (vilket är en annan prioritering än vår då vi tror att den största utmaningen kommer att vara inom handikappomsorgen då den största volymutvecklingen finns där och inte inom äldreomsorgen).

? För- och grundskolan tillförs 7 mkr för att minska barngruppernas storlek och 6 mkr för att minska klasstorlekarna, samtidigt som de ska skära bort 25 mkr på administrationen.

? Ökad turtäthet i kollektivtrafiken med 3 mkr.

? Rent generellt läggs en budget för 2011 med ökade anslag (medan vi socialdemokrater i vårt förslag har avstått från att göra detta då vi inte vet hur ekonomin kommer att utvecklas. Budget för 2011 läggs i juni 2010).

? Tekniska nämnden tillförs 1 mkr för en satsning på ett "tryggt och rent Umeå", Man lägger också till 750 000 kr för driften av bron till Bölesholmarna (vilket är en annan preferens än vår då vi ser det som en felprioritering i dagens ekonomiskt utsatta läge). Sen sker en minskning av Tekniska nämndens anslag med 5 mkr i och med att man konkurrensutsätter IT- och städ med motsvarande summa.

? Fritidsnämnden tillförs 1 mkr.

? Övriga nämnder har oförändrade ramar utifrån vårt förslag, däremot pekar Allians för Umeå ut mindre barngrupper och mindre klasstorlekar även i kommundelarna. Pengar som ska tjänas in genom sammanslagningar av förvaltningar.

? Högeralliansens angrepp på den s.k. administration är således totalt nästan 41 mkr där Sävar kommundelsnämnd ska spara 1,2 mkr, Holmsund kommundelsnämnd 1,0 mkr, Hörnefors kommundelsnämnd 0,9 mkr och på central nivå 12 mkr, samt För- och grundskolan 25 mkr.

Jag tror inte såsom alliansföreträdarna att det inom För- och grundskolenämndens verksamhet går att spara 25 mkr på administrationen. Det kommer att krävas även andra förändringar vilket gör att deras påstående om att de kan tillföra medel är orealistiskt. Det är pengar som inte finns, säger Lennart Holmlund.

Konkurrensutsättningen av IT- och städ inom Tekniska nämndens ansvarsområde är också pengar som inte går att tjäna in då det är en verksamhet helt utan anslag, fortsätter Lennart Holmlund.

Sammanfattningsvis kan jag bara konstatera att det inte finns pengar till de satsningar som högeralliansen vill göra sken av att de avser göra i sin budget. Jag tror inte att de skulle ha lagt en sådan här illusionistisk budget om de hade haft ansvar för verksamheten. Sen är det tragiskt att de nästan helt tar bort utvecklingsanslaget – det som har varit vår styrka och motor när det gäller Umeås utveckling. Det visar bara på att man inte tycker att Umeå ska fortsätta växa, avslutar Lennart Holmlund.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.