Vad är vänster och höger inom politiken?

IBLAND ÄR SVARET på frågan självklart. Då finns det en tydlig skiljelinje mellan förslagen från höger och vänster, ofta handlar detta om rättvisefrågor. Men ibland blir det lite mer svårförutbestämt vad som är vänster eller höger.

Personligen har jag svårt att riktigt förstå dem som menar att det är vänster eller högerpolitik när det handlar om hur höga husen ska vara eller hur kommunens gator ska dras. Många gånger när det kommer till sättet att planera kan det vara svårare att skönja de ideologiska spörsmålen.

Möjligen när det gäller saker som kan påverka trafiksäkerheten eller om en planering mycket tydligt går ut på att gynna höginkomsttagare eller inte. Då kan man se att det finns en vänster och högeruppfattning. Kanske också när det gäller taxor. Och när det gäller just taxor så  upplever i alla fall jag att det är mer vänster att vilja ha (och se till så att det är) samma taxor för avfall över en livscykel. Detta så att t.ex. barnfamiljer inte får extra höga avgifter när barnen är små och mycket av soporna är blöjor. Det är ett exempel. Däremot ska avgifterna vara lika för alla, oavsett om man är låg eller höginkomsttagare. Det är istället via skattesystemet som inkomster ska omfördelas, inte via differentierade avgifter.

En annan tydlig skillnad gäller välfärdspolitiken. Där är vänster för mig en välfärdspolitik lika för alla och där behoven styr vilka insatser man får. En välfärdspolitik där det är gemensamma lösningar och en gemensam finansiering som gäller. Vänster är också att vi har fungerande trygghetssystem vid sjukdom och arbetslöshet. En anständig försäkring som ger rimliga ersättningar när man drabbas av sjukdom eller arbetslöshet. Ytterligare ett exempel på vänster är att vi vill ha samma skattesats för alla, även pensionärerna.

Däremot vem som skottar snö eller bygger hus åt kommunen och om det utförs av egen personal eller köps tycker inte jag är höger eller vänster. Men det måste vid alla sorters entreprenader ställas samma krav på de som gör jobb åt offentlig sektor som om kommunen gjorde jobbet själv. Däremot tycker jag att det är högerpolitik när man vill sluta med offentlig verksamhet bara för att det ska drivas av privata företag. Jag tycker också det är högerpolitik när man vill försämra det offentliga för att istället gynna privata försäkringslösningar.

Ja, listan med vänster eller höger skulle kunna fortsätta men anledningen till att jag tar upp frågan är att jag ibland tycker att vi kan bli tydligare med vilka skillnader det finns även i den praktiska politiken, inte bara i retoriken.

En kommentar

  1. Mr Cool

    ”Däremot ska avgifterna vara lika för alla, oavsett om man är låg eller höginkomsttagare” är typisk vänsterinställning menar Lennart. Men har det inte alltid varit så att när man skall in på ”hemmet” på ålders höst så skall man ju ange vilka inkomster man har och eventuella bostadsbidrag. Därefter får man olika taxor för samma tjänst. Men detta är väl också struntprat Lennart?

    Men det du försöker säga är att allt höger är orättvist och allt vänster är rättvist. Verkar inte som om väljarna instämde i det.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.