En stad i förvandling

TRAFIKVERKET PLANERAR för västra länken och ett samråd hölls igår för det yttre alternativet. Det är också det alternativ som kommunen har gett sitt stöd till och som är kommunens huvudförslag.

Motivet med det inre alternativet, det s.k. tunnelalternativet, är däremot lite eljest då man menar att det totalt ryms inom kostnadsramen. Det inre alternativet torde också ge ingrepp i stora kulturvärden i landskapet.

I kommunen bygger vi aldrig dyrare än vad som behövs, utan istället försöker vi använda resurserna till att minska kostnaderna.

Synpunkterna har kommit fram under processens gång att vägen kan komma att ligga 85 meter från det bostadsområde som lokaliserades dit efter att vägreservatet lades ut. Byggnationer som alltså påbörjades efter att vägreservatet fanns i översiktsplan och detaljplan.

Till syvende och sist handlar det om en väg får eller inte får byggas närmare än 85 meter från ett bostadsområde. Om det inte får ske i en stad så kommer det inte att finns några städer.

Efter hela Backenvägen, vägarna i centrala staden, Västra Esplanaden, nuvarande E12 in i Umeå, kommande E4 – nuvarande kolbäcksvägen i Marielund och de många många flera vägar som har och kommer att ha betydande mera trafik än västra länken. 85 meter från en väg är en betydande sträcka.

Förhoppningsvis kan projektet komma igång, då vi behöver komma till rätta med både luftkvalitetsproblematiken och en fortsätt utveckling av Umeå stadskärna.

 

2 kommentarer

  1. Bimsan

    Kommer det vara 50 sträcka förbi prästsjön då?för det måste det väl blli när du jämför västra länken med vägar inne i stan.. ?

  2. Lennart Holmlund

    Svar till Bimsan (2010-09-29 21:36)
    Det blir det inte men kanske blir det samma fart som på E4 nuvarande Kolbäcksvägen där avståndet till vägen är mindre vid Marielund än västra länken och det är där det stora flödet av lastbilar kommer att fara

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.