I vilket fall går miljö före liv och när prioteras liv före miljö, olika bedömningar finns av staten

Av , , Bli först att kommentera 8

MKB, MKB, MKB

I all planering får vi ständigt höra, inte minst av statliga myndigheter, att vi ska göra MKB, miljökonsekvensbeskrivningar. Men gör staten alltid själv det då?
Vi har infört en regel där gångarna att så fort de sticker ut foten mot gatan ska bilisterna stanna. Det finns massor med bilister som inte vet reglerna och tror att samma sak gäller för cyklisterna men i det fallet gäller de vanliga reglerna som bilar emellan.
Varför tar jag då upp detta? För mig är det en självklarhet då jag ser hur bilisterna stannar och inte törs köra. Är det gjort MKB i dessa fall? Regeln är tillkommen av trafiksäkerhetsskäl och säkerheten går i detta fall före miljöpåverkan.
I andra fall som t.ex. vid sjuktransporter med ambulanser får de köra  med sina larm påslagna dygnet runt och överallt om så behövs. Det gäller även brandfordon och polis. Staten har dock en annan syn när det gäller helikoptrar. Då ska hus tilläggsisoleras men som ska bekostas av landstinget. Om helikopter inte behövs ska patienter med livshotande sjukdomar transporteras med tjutande ambulanser från flygplatsen istället.
Hur många kommer att dö för att det blir bullerstörningar med ett trafikslag, medan andra trafikslag ger företräde för liv? Vart finns den totala bedömningen?
En liten lätt fundering om lite störningar i detta fall går före liv.
Det torde vara miljontals ton föroreningar som åker ut i luften just på grund av regeln vid övergångsställen, för om det inte finns signalkorsningar så sprutar bilarna ut avgaser då de ständigt står och väntar.
Hur många kommer att dö om det blir för mycket miljöföroreningar ?
MKB i all ära men det är saker som måste vägas mot varandra hela tiden. Liv före buller vid biltransport, eller buller före räddandet av liv i andra fall, mer föroreningar i stället för bekvämlighet och liv i andra fall.
Bli först att kommentera

Idag fick norrmännen så de TEG.

Av , , Bli först att kommentera 5

Vilken fantastisk uppvisning av skidherrarna denna dag. 3 st i final på Norges hemmaplan Holmenkollen var en riktig fullträff.

Det blev inte sämre av att Hellner helt utklassade alla. Vilket fantastiskt lopp grabben gjorde och inte sämre blev det av att Emil Jönsson blev trea. Helt suveränt och helt ohotad i finalen.

Det är länge sedan man såg en så glad bronsmedljaör, men han har ju inte fått till det tidgare.

Tyvärr tycker jag att Charlott Kalla gjorde en taktiskt miss för i annat fall är jag helt säker på att hon blivit tvåa för åt Björgren går inget att göra.

Björgren kommer självklart att bli VM drottnig och jag hoppas att Hellner blir kung.

Bli först att kommentera

Regeringens värdelösa system med jobbcoacher

Av , , 1 kommentar 9

Jobbcoacher har varit regeringens viktigaste fråga för att lösa arbetslösheten. Ja inte ska någon inbilla mig att det har gett några arbetslösa fler nya jobb än det gamla systemet.

Däremot är det en hel del företag som skott sig på detta. TV4 har granskat och kartlagt alla 867 privata jobb och coachföretag som delar på miljarder i regeringens satsning.
 
Granskningen visar att vart sjätte företag visar på ekonomiska oegentligheter. Dessutom är det många som får ersättning trots att de saknar F-skattsedel.
 
Så går det när man inte vill styra via de offentliga organ som haft som uppgift att få folk i arbete, även om det inte är så lätt när det saknas en politik för full sysselsättning.
 
1 kommentar

Regeringen vill göra fjärrvärmen nyare

Av , , 2 kommentarer 5

Nedan finns en beskrivning om vad regeringen håller på med som kommer att generera kostander för konsumenterna.

De här 700 miljonerna finns det ingen annan som får betala och jag ser detta som ytterligare en pålaga på fjärrvärmekonsumenterna. Tänk bara vad det också kommer att kosta och skicka ut dessa rapporter till kunderna.

Jag ogillar att fjärrvärmen blir dyrare, precis som jag tyckte att det nya mätsystem för elförsörjning blev dyrare. Jag tycker man alltid ska fråga som kostnaden i förhållande till nyttan.

Här nedan ser ni vad som skrevs i Riksdag och departement, tror jag det var

Fjärrvärme ska mätas varje månad
Energi & Miljö
23 Feb. 9:57
Fjärrvärmeföretagen ska bli skyldiga att mäta kundernas värmeförbrukning månadsvis, och rapportera resultatet varje månad till kunden, föreslår regeringen.
œ Den totala kostnaden för byta av mätare och uppgradering av kommunikationsutrustning beräknas till 600 till 700 miljoner kronor för fjärrvärmebranschen som helhet. Det motsvarar cirka 2 procent av branschens totala investeringskostnader.
Enligt regeringens proposition ska företagen endast få ta betalt för vad kunderna förbrukat. Debiteringen ska ske minst fyra gånger om året. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015 för att företagen ska hinna byta ut eller uppgradera mätare. Det mest tidskrävande blir att förse alla småhus med någon form av fjärravläsning.
 
I dag tillämpas i huvudsak preliminär debitering av fjärrvärme, inte minst för mindre kunder. Frågor om mätning, debitering och rapportering är oreglerade, trots att fjärrvärme är den dominerande formen för uppvärmning i bostäder och lokaler, samt för uppvärmning av tappvarmvatten i Sverige.
Mätning varje månad underlättar enligt regeringen för kunderna att förstå kopplingen mellan förbrukning och vad det kostar. Kravet om att rapportera om den uppmätta värmeförbrukningen ska sporra kunderna att genomföra åtgärder som sparar energi.
I propositionen föreslås också att det i ett avtal om fjärrvärme ska finnas uppgifter om vad som gäller mellan parterna beträffande mätning, rapportering och debitering. De bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.
 
2 kommentarer

Vem blir partiledare i S

Av , , 1 kommentar 4

 

S-kvinnorna lanserar 5 kandidater till partiledare, Anna Johansson, Lena Sommerstad, Åsa Westerlund, Annika Nilsson och Susanne Eberstein. Jag ska självklart inte lägga mig i kvinnoförbudets nomineringar man jag konstaterar bara att deras gamla slogan var annans damernas finns inte med i förslaget. Jag har också kontakt med oerhört mycket kvinnor inom partiet och deras nomineringar stämmer inte med deras kandidater även om någon finns med.
Nu är det ju inte kvinnoförbundet som utser socialdemokratiska partiets ordförande utan det gör ju partiet, kvinnoförbundet utser sina.
Vad jag tror är viktigt att vi får en partiledare som har ett brett stöd och som de socialdemokratiska väljarna vill ha och en person som också lockar andra att rösta på partiet i valet, för det räcker inte med att enbart medlemmarna röstar.
Det finns även bra manliga kandidater men jag sticker inte under stol med att jag gillar Anna Johansson även om jag inte vet vilket stöd hon har i de breda socialdemokratiska leden, den uppgiften är ett ansvar för valberedningen. Såg också att studentförbundet har sin kandidat även om jag tycker att man kan kräva mer av en partiledare än att skriva insändare och blogga
 
1 kommentar

Markanden kommer aldrig någonsin att ta ansvar för helheten i kollekitvtrafiken, blå dunster

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Full i skratt åt VK,s rubrik idag blir jag. Rubriken säger att Y-buss hjälper busspendlare. Falskare rubrik är det länge sedan jag såg. Det finns inga företag som hjälper utan de gör en marknadsbedömning om det är lönsamt för företaget att köra linjen eller inte
Det finns ju en ny lag som talar om marknadens tillträde till kollektivtrafiken och hur det kommer att slå vet vi inte idag. Vi har haft en konferens om detta i dag på Umeå Folkets Hus.
Den nya lagen innebär att vi ska bestämma vilken kollektivtrafik som vi ska beställa och handla upp och den och annan trafik finns då ett marknadstillträde till.
Vi får väl se vilka linjer marknaden väljer att köra, om de är på de som är belagda med trafikplikt eller inte. Däremot kommer det inte till några nya pengar från kommuner eller landsting med detta system det är helt klart och tappar vi lönsamma linjer som ger ett plus med detta inträde så blir det neddragningar på andra ställen eftersom vi inte har mera pengar.
Jag tycker detta är en lag som är gjord för storstadsregioner och där få vi se vad detta inträde gör och vilka konsekvenser det får för möjligheten att resa inom till exempel Stockholms län.
Skattebetalarna kommer inte att ha råd med mer pengar till kollektivtrafik det är jag helt säker på eftersom det blir sämre ekonomi i kommuner och landsting om vi ska tro på de senaste prognoserna
Bli först att kommentera

Jobbcoacher är ett fjasko, vad som behövs är en politik för nya jobb

Av , , 2 kommentarer 7

 

Ytterligare bevis för fiaskot jobbcoacher Bara var sjätte arbetssökande får ett riktigt jobb efter att ha fått hjälp av en jobbcoach. Ytterligare bevis från granskning som TV 4 gjort
 
Enligt arbetsförmedlingen får omkring 4 av 10 jobb sedan de gått det långa jobbcoachprogrammet då har man även räknat timanställda och vikarier som fortfarande söker jobb. Men TV 4 visar på 2 av 10 som fått ett fast jobb. Det senaste kan man inte räkna som ett lyckande om man inte vill att folk enbart ska ha timanställningar och vikarierat.
 
Det här visar att regeringens modell inte är ett dugg bättre utan det är fler som får jobb på det traditionella sättet. De som fått jobb och är glada är de som blivit coacher men få av dem var tidigare arbetslösa.
Regeringen saknar en politik för jobb och det kommer att visa sig när kommunerna ska lägga budgeten för nästa år då ekonomin i kommunerna blir sämre än i de prognoser regeringen hade i höstas. Kommunernas ekonomi beror på antalet arbetade timmar och det är det som ger skatteintäkter och hur många som är i jobb
2 kommentarer

Det är härmed bevisat att otrygga anställningar ger sämre hälsa,

Av , , 5 kommentarer 10

 

Det är bevisat att otrygga anställningar ger sämre hälsa, det hälsar jag till alliansregeringen. Kanse var det vetskapen om detta som gjorde att man la ner det kompetenscentra som fanns i Umeå på arbetslivsinstitutet där forskning om arbetsmiljön pågick
 
Inte oväntat, inte ett enda dugg oväntat är det att otrygga anställningar ger en sämre hälsa. Nu det har visats i en studie här vid Umeå universitet. Det är vanligare med psykiska besvär bland tillfälligt anställda än bland fast anställda
 
De tillfälligt anställda känner självklart en större oro för att bli av med jobbet och försörjningen än de med fast anställningen är en självklart.
Numera har de sämre ersättningar vid arbetslöshet och kan utförsäkras ur systemet och även tvingas flytta från familjen till annan ort.
 
Det här bevisar varför de borgliga vill försämra lagen om anställningsskydd. Man tror ju att otrygga anställningar får de anställda att ställa lägre krav på arbetsplatsen över huvud taget.
De vill helt enkelt tillbaka till gamla tider då man kunde behandla de anställda i stort sett som man ville och kunde säga upp folk om man inte gjorde som företaget ville. Nu finns det trots allt företag som ser på detta lite annorlunda
 
Arbetsrätten behöver inte försämras utan förstärkas och tänk om turordningsreglerna tog bort skulle många äldre hamna på soptippen eller i alla fall i utanförskap. LAS kom till främst för att skydda den äldre arbetskraften och det gäller även idag
 
 
5 kommentarer

Man kan bli mörkrädd för mindre.

Av , , 2 kommentarer 8

 

 
Såg på TV i går  tisdag delar av  Kadaffis tal till folket. Visst kan man bli mörkrädd för mindre.
Han sa att bilden av det som visas av händelserna är förvrängs och kallar flera av ledarna svikare. Men någon avsikt att avgå hade han defenitivt inte. Jag ska dö som martyr var hans budskap.
 
Han till och med nekade till att de använt våld och hotade de protesterande människorna med döden. Han tog till med att det som nu sker kan ge en framtida islamistisk stat. Det måste tolkas som ett hot mot västvärlden lägg er inte i
 
Libyen har haft diktatur länge men haft en bättre ekonomi sedan de själva tog över oljan främst från amerikanska företag. Visst var det rätt att folket fick del av den ekonomi som skapas runt oljan och man har byggt ut infrastruktur och utbildning men folket som är en blandning av många stammar har inte haft någon riktig frihet vilket framgår av demonstrationerna.
 
Nu ser vi effekterna i världen av att oljan ligger i en diktatur som är på väg att förhoppningsvis falla genom kraftiga oljeprishöjningar. Kan det möjligen vara så att västvärldens länder under lång tid sett oljan och den rikedom som funnits runt den som förlåtande när man kunnat göra affärer med landet Vi ser hur folk lider men kommer de att klara ut detta i landet eller inte.
 
Det finns säkert loja militärer även om det kommer rapporter från en del som hoppat av, men frågan är hur man får tillstånd en demokrati i ett land som aldrig haft det och visst är det en uppenbar risk för en masslakt på egna medborgare
 
Det är en brandstorm som härjar i många arabländer och många liv går till spillo och den förhoppning vi nu får ha att det blir en demokrati och inte makten tas av nya förtryckare
 
 
2 kommentarer

Har du ingen skam över reglerna i arbetslöshetskassan Edvard Riedl

Av , , Bli först att kommentera 17

Skäms du inte för högerns A-kassa Riedl

Jag har än en gång svårt att förstå hur länets riksdagsmän alltid står upp och försvarar det som regeringen har hittat på. Nog måste du Riedl hålla med om att det är något fel på regelsystemet när en fritidspolitiker som blivit arbetslöshet tvingas säga av sig sina nämndsuppdrag och kanske även fullmäktigeuppdraget på grund av regelsystemet då han förlorar pengar just på detta Den person det gäller är Kjell Hanseklint från Skellefteå.

Nu är det inte bara den regeln som är fel utan man har gjort det så för att ha råd med skattesänkningar. Men det blir ju tvärt om, Hanseklint måste gå på A-kassa alla dar för regelsystemet tillåter inte att han är på fullmäktige och får ersättning för nästa dag

Här kan du läsa mera om varför det blir så

Regeringens Arbetslöshetskassa är därmed inte bara ett hot mot den enskildes ekonomi utan även mot demokratin

 

Bli först att kommentera