Hanteras strandskyddet på rätt sätt. Inte…

Hanteras strandskyddet på rätt sätt. Inte enligt mitt sätt att se det.Det har skett förändringar i reglerna för strandskydd men vi upplever inte att länsstyrelsen ger oss de möjligheter som skulle råda.

Samma sak i Norrbotten som på många andra platser runt om i landet. Där är det olika uppfattning mellan landshövdingen och hans tjänstemän. Jag upprepar att det skulle vara en katastrof att länet slogs ihop. Det skulle vara ett säkert sätt att hindra tillväxten. Över 60 månader tar det att hantera ett överklagat bygglov

I Umeå ville göra i stort sett hela kommunen förutom i alla tätorter som LIS områden som skulle bättre möjligheter till landsbygdsutveckling. Men ack vad vi bedrog oss

Förra, förra veckan var jag på en träff som kallas landshövdingen samtalar och där deltog centerledaren Lööf. Hon betonade kraftigt att hon inte tyckte att länsstyrelserna följder de intentioner som det beslutats om.

Då är det väl bäst att staten via staten ger staten via länsstyrelserna uppdrag att se till att man följer det staten i sagt att centralt styra upp sin regionala organisation. Länsstyrelserna får inte vara en tummelplats för de anställdas egna synpunkter.

På SKL har vi haft en planeringsguru som heter Reigun Tune Hedström och även hon menar på att länsstyrelserna inte tolkar lagen som det var meningen i det förslag som riksdagen tog när det gäller strandskyddet.

Kravet är självklart att länsstyrelserna ska jobba på det sätt som riksdag och regering vill

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.