Löfven och Andersson ett bra lag.

Av , , 6 kommentarer 8

Löfven och Andersson ett bra lag. I går hade vi vårt första förtroenderåd med stats och finansministerkandidaterna Stefan Löfven och Magdalena Andersson. Jag tyckte båda gjorde alldeles utmärkta anföranden och visar på den väg vi ska vandra för att få ett långsiktigt hållbart  samhälle.

Självklart är jobb och utbildning den absolut viktigaste frågan då vi bygger framtidens Sverige där man inte lånar till skattesänkningar och att skolan ska svara för läxläsningen som den självklara uppgiften för skolan. Jag ska senare komma tillbaka och peka på vad jag tycker är viktigast.

Vi höll till med förtroenderådet på Stockholms universitet. Stämningen bland alla ombud var helt annorlunda än när vi var där senast då Juholt och Waldelich presenterade hur de tyckte vi skulle agera för att återkomma till regeringsmakten. Visst var det applåder då men det kändes inte bra för de allra flesta. Nu var stämningen bland ombuden verkligen på topp bland alla vi såg alla fram mot valet 2014 med tillförsikt. Jag tror jag gör mig till tals för alla när jag säger att vi har ett vinnande lag och nu gäller det att föra ut politiken till väljarna och begripligt tala om vilket Sverige vi vill ha i framtiden.

Tur att partistyrelsen lyckades få Stefan Löfven att ställa upp som partiledare och jag tycker verkligen han har satt ihop ett bra lag som drar åt samma håll. Jag tror och hoppas att den utsedda valberedningen får fram en bra partistyrelse

Förtroenderåd och nästa finansminister.

Av , , 1 kommentar 12

Från mobilen

Förtroenderåd och nästa finansminister. Detta är en bild på Magdalena Andersson som blir nästa finansminister om inte Reinfeldt byter ut Anders Borg innan dess eller att även Borg vill lämna ett sjunkande skepp.

 Vi går igenom politiken både vår egen och den Reinfeldt för som har lett till massarbetslöshet och utanförskap samtidigt som han lånar till skattesänkningar och saknar politik för bristyrkesutbildningar då det finns företag som behöver anställa.

Samtidigt som man monterar ner den svenska skolan främst gymnasieskolan med sänkta kompetenskrav och för få platser på universitet och högskolor och lägger läxläsningen utanför den ordinarie skolan

Utförsäkrade bokförs som en framgång

Av , , Bli först att kommentera 10

Tro det eller ej men så tokigt är det i livet. De som tvingats lämna sjukförsäkringen bokförs som socialpolitiksa framgångar av högerregeringen. Det enda som skett är att de blivit av med sin ersättning. Regeringen har blivit av med en bidragstagare som de kallar det och personen i fråga har blivit utan något att leva p och får gå till socialen.

 

Ta och läs detta

Det är bra att kostnadsutjämningen dröjer….

Av , , Bli först att kommentera 7

Det är bra att kostnadsutjämningen dröjer. För Umeå är det bra för vi skulle få betala ännu mer än vi gör idag och trots att vi idag betalar mest till den av alla Sveriges kommuner. Vi är en kommun som dessutom har bland de högsta skatterna i alla fall av de större kommunerna. Vi tycker det är konstigt att vi ska betala ytterligare 30 miljoner i den del som rör kollektivtrafiken. Det blir till de rika runt Stockholm.

Jag är ganska säker på att även landstinget är nöjt med detta då de har varit stora förlorare vilket är fullständigt obegripligt.

Jag tycker det är orimligt att stöd kan gå till hur små kommuner som helst och eftersom de får en alltför dyr överbyggnad och byråkrati. Det gör att det finns saker i systemet som hindrar tillväxten. Man måste få fram system som tar hänsyn till kostnader för verksamhet som går till service till medborgarna och inte till uppbyggnad av överbyggnad

Hur är läget för våra stora banker.

Av , , Bli först att kommentera 8

Hur är läget för våra stora banker. Vi har länge fått höra att våra stora banker står på stadig grund och att de har ökat sitt eget kapital enligt regeringens order och det är självklart det är ur sina marginaler de tvingats göra detta.

Man blir förvånad då man ser att kreditutvärderingsinstitutetStandard & Poor’s (S & P) sänker utsikterna för åtta svenska banker från stabila till negativa. Det är Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank, liksom Landshypotek, Sparbanken 1826, Swedbank Sjuhärad och SBAB. Orsaken är att de ekonomiska utsikterna för Sverige nu försämras, enligt S & P, och att det finns tecken på en
snabbare inbromsning i ekonomin än väntat.

Vi vet ju att regeringen hade för positiva prognoser i vårbudgeten, mer positiva än bankerna vilket främst ger mindre pengar till kommunerna i skatter men om de svenska bankerna har mer i ladorna än de andra bankerna är det svårt att förstå.

Visst är den svenska skuldbördan hög främst beroende på bolånen och att priserna på bostäder blir bara högre är också svårt att förstå då gamla hus blir långt dyrare än nybyggda. Vet inte om man ska tolka sänkningen av bankernas kreditvärdering beror på att man inte tror att bankernas kunder kan betala sina lån. Hur är egentligen läget för bankerna för själva säger de att det är inga problem

.Media bör lära sig vad som gäller.

Av , , 1 kommentar 12

Media bör lära sig vad som gäller. Jag har många gånger kritiserat media och jag stärks i min tro att någonstans är det ett grundläggande fel. Nu är jag inte emot granskning utan att man inte talar sanning.

Jag kände redan på träffen i Ö-vik att man inte ens vet vad som är allmän handling eller i dagligt tal offentlig handling. VF började fråga mig om ett mail som jag fått men som jag hade raderat Det är mycket märkligt att en ansvarig utgivare inte vet vad som gäller allmänna handlingar .

Jag återkommer vika regler som gäller. Det var det mail som Hans Lindberg skrivit. Han blev lurad av media liksom Mikael Öhlund att det är allmän handling. Jag vet att det är fler som media ljugit i vad som är just allmän handling

Det brevet hade man fått ut genom att påstå att interna brev är allmän handling vilket är helt fel. Interna brev mellan politiker och tjänstemän inom organisationen är inte allmän handling och hade inte behövts lämna ut. Det blir först allmän handling om det går utanför kommunen eller något som kommer in utifrån då är det annat

Mail mellan oss politiker om vad som helst är inte heller allmän handling och har jag haft kvar mailet har jag inte lämnat ut det. Hur skulle det vara om den kommunikation som sker internt i ett parti och även mellan partier skulle betraktas som allmän handling.

Jag kan skicka hur många mail som helst till Ågren, Tamara, Britt-Marie Lövgren, Mattias Larson och diskutera och fråga eller göra upp om vad som helst och det behöver jag inte alls diareföra och att det blir allmän handling

Igår hade VF dessutom gått direkt till IT enheten och försökt få ut de säkerhetskopior som man tar på all post inklusive min. It kontoret vet ju att de inte har rätt att lämna ut något av detta utan ansvaret ligger på den myndighet det gäller i mitt fall kommunstyrelsen.

De avslog självklart ärendet då man inte får göra så och jag ska besvära er med motivet. Säkerhetskopior som begärs ut är inte allmänna handlingar enligt Tryckfrihetsförordningen 2 kap då den förvaras hos kommunen endast i syfte att återskapa information som gått förlorad

Så här går det till när man försöker få ut saker som de inte har rätt att få ut då de inte är allmänna handlingar och tyvärr hade inte Hans och Mikael kunskap att kolla vad som är rätt. Allan Fjällström har också via mail frågat kansliet om min maillista och fått reda att mina allmänna handlingar finns hos Britt-Marie och om han lurat någon annan via kansliet för att få ut handlingar det vet jag inte.

Jag själv har alltid varit noga med de handlingar som är allmänna handlingar och skickar över dessa till den som har ansvaret att registrera dem

Det säger sig väl självt att mail eller brev man får internt i partiet, mellan partier, intern kommunikation mellan politiker, mellan politiker och tjänstemän, interna mail mellan tjänstemän och privat post eller post som inte har något med kommunen att göra aldrig någonsin kan vara allmän handling.

För mig minskar medias trovärdighet när man inte kan dessa frågor eller när man försöker bluffa sig fram. Jag ser också att en av Sveriges främsta experter bekräftar min beskrivning i en artikel av Anders Wynne i dagens tidning (VK)och jag hoppas att alla journalister som spytt galla över mig på twitter funderar över vad de sagt. Tyvärr så finns inte den artikeln utlagd på nätet och det kanske har sina orsaker. Däremot finns de med som beskriver ett par interna mail, kanske också har sin orsak.

Några fakta inför kalla fakta

Av , , 3 kommentarer 9

Angående Kalla Fakta om Sydafrika

Under apartheidregimens förtryck utestängdes den svarta befolkningen från stora delar av utbildningssystemet. Regimen ville att de svarta skulle vara billig och outbildad arbetskraft. När befolkningen i Sydafrika äntligen fick sin frihet var behoven av utbildning mycket stora.

Metall hade ända sedan tidigt 70-tal engagerat sig i sydafrikanernas frihetskamp och det var en självklarhet att ge stöd också i uppbyggnaden efter apartheid. Metall hade många kontakter med den sydafrikanska fackföreningsrörelsen.

När Nelson Mandelas regering beslutade att stärka sitt luftförsvar var Saabs flygplan JAS ett alternativ. I stora affärer med försvarsmateriel är motköp av olika slag regel. Den sydafrikanska regeringen ville att motköpen skulle leda till arbetstillfällen och stärkta utbildningsmöjligheter i Sydafrika. I november 1998 slog den sydafrikanska regeringen fast att JAS var enda kvarvarande kandidat. En del av motköpen vid JAS-försäljningen var att Saab skulle hjälpa till med yrkesutbildning i Sydafrika. I juni 1999 upprättades ett Memorandum of Agreement mellan Saab och Numsa (National Union of Metalworkers of South Africa). I ett första skede planerade Numsa att upprätta en egen industriskola, men senare bestämde man att istället etablera yrkesutbildning på den befintliga skolan Centurion College.
 
Stefan Löfven arbetade under 1998 och 1999 på Metalls internationella enhet och träffade flera gånger representanter från Numsa, både i Sydafrika och i Sverige. Vid ett tillfälle var Löfven med när representanter från Numsa var på studiebesök på en industriskola i Linköping.

Genom åren har hundratals sydafrikaner genomgått yrkesutbildning som exempelvis svetsning och CNC-bearbetning vid Centurion College, och därefter gått vidare till kvalificerade industriarbeten.

I juni 2000 var representanter från Numsa i Sverige. Då hade Stefan Löfven slutat på den internationella enheten och var chef för Metalls organisationsenhet. Han träffade ändå representanterna från Numsa i en timme. Därefter åkte representanterna från Numsa till Linköping, men då var inte Stefan Löfven med. Efter resan till Sverige skickade Numsa ett brev till Metall där man tackade för mottagandet och fruktsamma möten.

Rykten om oegentligheter har flera gånger florerat kring JAS-affären med Sydafrika. Stefan Löfven har på plats i Sydafrika tillsammans med Numsas ledning försökt reda ut om funnits någon grund för detta. Man kunde dock inte hitta något som tydde på att oegentligheter förekommit.
 

Några fakta inför kalla fakta

Av , , Bli först att kommentera 5

Angående Kalla Fakta om Sydafrika

Under apartheidregimens förtryck utestängdes den svarta befolkningen från stora delar av utbildningssystemet. Regimen ville att de svarta skulle vara billig och outbildad arbetskraft. När befolkningen i Sydafrika äntligen fick sin frihet var behoven av utbildning mycket stora.

Metall hade ända sedan tidigt 70-tal engagerat sig i sydafrikanernas frihetskamp och det var en självklarhet att ge stöd också i uppbyggnaden efter apartheid. Metall hade många kontakter med den sydafrikanska fackföreningsrörelsen.

När Nelson Mandelas regering beslutade att stärka sitt luftförsvar var Saabs flygplan JAS ett alternativ. I stora affärer med försvarsmateriel är motköp av olika slag regel. Den sydafrikanska regeringen ville att motköpen skulle leda till arbetstillfällen och stärkta utbildningsmöjligheter i Sydafrika. I november 1998 slog den sydafrikanska regeringen fast att JAS var enda kvarvarande kandidat. En del av motköpen vid JAS-försäljningen var att Saab skulle hjälpa till med yrkesutbildning i Sydafrika. I juni 1999 upprättades ett Memorandum of Agreement mellan Saab och Numsa (National Union of Metalworkers of South Africa). I ett första skede planerade Numsa att upprätta en egen industriskola, men senare bestämde man att istället etablera yrkesutbildning på den befintliga skolan Centurion College.
 
Stefan Löfven arbetade under 1998 och 1999 på Metalls internationella enhet och träffade flera gånger representanter från Numsa, både i Sydafrika och i Sverige. Vid ett tillfälle var Löfven med när representanter från Numsa var på studiebesök på en industriskola i Linköping.

Genom åren har hundratals sydafrikaner genomgått yrkesutbildning som exempelvis svetsning och CNC-bearbetning vid Centurion College, och därefter gått vidare till kvalificerade industriarbeten.

I juni 2000 var representanter från Numsa i Sverige. Då hade Stefan Löfven slutat på den internationella enheten och var chef för Metalls organisationsenhet. Han träffade ändå representanterna från Numsa i en timme. Därefter åkte representanterna från Numsa till Linköping, men då var inte Stefan Löfven med. Efter resan till Sverige skickade Numsa ett brev till Metall där man tackade för mottagandet och fruktsamma möten.

Rykten om oegentligheter har flera gånger florerat kring JAS-affären med Sydafrika. Stefan Löfven har på plats i Sydafrika tillsammans med Numsas ledning försökt reda ut om funnits någon grund för detta. Man kunde dock inte hitta något som tydde på att oegentligheter förekommit.
 

Har regeringen krävt lönesänkningar hos. SAS

Av , , Bli först att kommentera 7

Har regeringen krävt lönesänkningar hos SAS. Det verkar som om regeringen nu i samband med att SAS bolagsledning förhandlat med facken om en plan för att sänka kostnaderna som det kommit direktiv från regeringen om sänkta löner. I alla tider har det sagts att regeringen och staten inte ska blanda sig i lönerörelsen. Nu blir det en gråzon när staten är ägare och frågan blir vart går rågången är

Den svenska regeringen var involverad i kraven på sänkta löner i SAS. Under hela tiden fick vi höra från bolaget att kraven kommer från ägarna, sa Unionens förhandlingschef Stefan Hjert till SVT Nyheter.

Finansmarknadsminister Peter Norman hade löpande kontakt med sina nordiska kollegor. Att lönekostnaderna måste sänkas var uppenbart för oss, men SAS
skötte detaljerna, säger han till SVT.

Unionens ordförande Cecilia Fahlberg är kritisk: -Regeringen pratar om den svenska modellen med samförstånd och dialog men visar annat i handling.

Det blir märkligt måste man säga om en minister på det sättet agerar under förhandlingar om lönerna. Det finns även ett partsförhållande på den statliga sidan som fått uppdraget och det är ju statens arbetsgivarverk om man inte är med i någon annan arbetsgivareorganisation när det gäller delägda bolag med näringslivet och då man är noterade på börsen

Anders Borg lurade kommunerna .

Av , , Bli först att kommentera 7

Anders Borg lurade kommunerna . Det är många kommuner som kommer att hamna i ekonomiska problem tack vare att Anders Borg hade för positiva prognoser i vårbudgeten.

Vi och många andra kommuner gå efter regeringens ekonomiska prognoser som lades i våras då vi la budgeten. Alla banker tyckte det var för positiva och jag bloggade om detta flera gånger men vi la ändå budgeten efter regeringens prognoser och vi gjorde det för man bör hålla fast vid något system och inte hatta hit och dit. Vi följde även när vi tyckte de var för långa och det är många gånger det har gjort att vi haft överskott.

Däremot är det värre när de är för höga för då får men underskott och när det blir så måste man inarbeta underskotten de kommande tre åren. Ord och inga visor enligt balanslagen och det är det som gör det besvärligt för många kommuner och det gör att de måste skära ner i verksamheten