Strandskyddet ses över igen men vad vill…

Strandskyddet ses över igen men vad vill man. Nu har SVT gjort en granskning över hur antalet dispenser från strandskyddet ökat kraftigt ökat i skärgårdskommunerna.

I Stockholm har dispenserna ökat med över 50 %. Regeringen sa 2009 när det infördes att i vissa områden skulle det bli svårare och i vissa som i Västerbotten främst utom kustområdena skulle det vara lättare. Nu säger statsrådet miljöministern att det blev fler än vi trodde 2009.

Jag tycker det är märkligt att detta gör att strandskyddet behöver ses över. Det är ju staten själv via länsstyrelserna som ger dispens från strandskyddet. Endera är lagen dålig så att den inte går att jobba efter eller så är länsstyrelsen tolkning i Stockholm annorlunda än på många andra ställen.

Här där det finns hur mycket outnyttjade stränder och där det skulle bli lättare bland annat med så kallade LIS områden upplever de flesta att det blivit mycket svårare att få dispens. Med detta vill jag bara säga att även i detta fall ska staten ha samma regler som gäller över hela landet och då måste man även se över hur det fungerar där det skulle bli lättare att få dispens.

Vore jag statsråd skulle jag först och främst kolla de instruktioner som man gett länsstyrelserna och se om de tolkar den nya lagen som det var meningen. Ytterligare en reform som inte alls får de effekter som regeringen gått och sagt att man vill uppnå. Skriv lagarna så att myndigheterna kan jobba efter dem och se till att regleringsbreven blir tydliga för myndigheterna

4 kommentarer

 1. Lennart Holmlund

  Svar till Thoomas (2012-12-25 20:21)
  Har inte missat något om du läst tidningarna men att direkt gå in på bloggen och skriva om detta stämmer inte med mina etiska regler.Tidningar har själva ett system när man tar in sådant på familjesidan

 2. Bertil Johansson

  Kommuner måste ha bättre dialog med länsstyrelsen

  Vi har exempel på kommuner där man i partiövergripande samtal kommit fram till en strategi för LIS-områden i kommunen och utifrån den strategin kunnat identifiera områden som sedan beslutats i fullmäktige. I arbetet har man också haft en dialog med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

  Det finns också flera exempel på kommuner där man inte lyckats få en bra dialog med Länsstyrelsen och i stället har det blivit direkta motsättningar, alltså då Länsstyrelsen överprövar strandskyddsdispenser så att Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (L.I.S-områden) helt uteblir och man kan inte få lov att bygga attraktiva boenden nära stranden på landsbygden som var syftet med lagen.

  Vi är flera markägare och landsbygdsbor som vill satsa på landsbygden!

 3. Bertil

  Tips på enklare landsbygdsutveckling

  Man skulle faktiskt kunna bygga fast stränderna är tillgängliga för alla. Om det byggs 50 meter längre upp från stranden och man får göra en tomtmarkering i en fyrkant på ca 500 kvm som markägaren får ta i anspråk och bara bygga inom den rutan.

  Inom denna tomtruta skulle det få plats med ett fritidshus på ca 35 kvm samt ett litet förråd att ha saker i och ett utedass och även en grill.

  Sedan är det lätt för Länsstyrelsen och kommuner att se om något har byggts utanför tomtrutan och då kan man bli skyldig att återställa detta. På så sätt kan fler få chansen att bygga vid stränderna och även de som vill gå vid stränderna kan få göra det.

  Det skulle skapas mer arbete och en ökning av befolkningen på landsbygden och fler skulle kunna handla och utnyttja affärerna på landsbygden mer.

  Djur och växtlivet skulle också kunna få vara ifred vid stranden. Just för att all byggnation måste vara i tomtrutan.

  Då skulle allemansrätten och strandskyddet kunna samarbeta. Det skulle sättas upp skyltar vid stranden välkommen att bada och vistas här. Så att folk inte avskräcks från att komma till stranden även om det står ett hus 50 m upp.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.