Strandskyddet luckras upp hör vi från C

Strandskyddet luckras upp hör vi från C. Vi har hört det förut och vi har sett hur det blivit och inte har det blivit lättare snarare tvärt om. Den förra uppluckringen som gjordes med Lis områden gjorde det besvärligare och ärligt talat blev det betydligt krångligare.

Nu får vi vänta och se om det är lättare att få fram förslag om enklare strandskydd men det tror inte jag det blir utan snarare tvätt om. Jag tror Länsstyrelsen har gjort det svårare efter havsstranden om jag tolkade ett pressmeddelande för en tid sedan

2 kommentarer

 1. BJ

  Förslag till förenklat strandskydd

  kunna bygga fast stränderna är tillgängliga för alla Om det byggs 50 meter längre upp från stranden och man får göra en tomtmarkering i en fyrkant på ca 500 kvm som markägaren får ta i anspråk och bara bygga inom den rutan.

  Inom denna tomtruta skulle det få plats med ett fritidshus på ca 35 kvm samt ett litet förråd att ha saker i och ett utedass och även en grill.

  Sedan är det lätt för Länsstyrelsen och kommuner att se om något har byggts utanför tomtrutan och då kan man bli skyldig att återställa detta.

  På så sätt kan fler få chansen att bygga vid stränderna och även de som vill gå vid stränderna kan få göra det.

  Det skulle skapas mer arbete och en ökning av befolkningen på landsbygden och fler skulle kunna handla och utnyttja affärerna på landsbygden mer.

  Djur och växtlivet skulle också kunna få vara ifred vid stranden. Just för att all byggnation måste vara i tomtrutan. Då skulle allemansrätten och strandskyddet kunna samarbeta.

  Det skulle sättas upp skyltar vid stranden välkommen att bada och vistas här. Så att folk inte avskräcks från att komma till stranden även om det står ett hus 50 m upp.

 2. BJ

  Förslag på förändring av nya strandskyddet

  Vi vill därför att staten gör en mer genomgripande översyn av strandskyddet. Inför en sådan översyn vill vi skicka med några förslag som begränsar sig till de skäl som ska kunna var grund för att i vissa situationer tillåta byggande inom ett strandområde.

  Nuvarande lagregler bör kompletteras med följande skäl för att tillåta byggande inom ett strandområde: Att åtgärden har obetydlig inverkan

  på allmänhetens tillgång till stränder beroende på god tillgång på obebyggda strandområden och lågt bebyggelsetryck kan vara en anledning eller platsen är oattraktiv eller otillgänglig för allmänheten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.