Sverige behöver en kommunreform

Sverige behöver en kommunreform. Det är en sak som jag är helt övertygad om. Då menar jag inte bildandet av regionkommuner eller regioner som vi kallat utan håller mig till premiär kommunerna. I Västerbotten tror jag att vi har fem kommuner av de 10 minsta i Sverige vilket långsiktigt är att använda skattepengar på fel sätt

Många av dessa kommuner har en skattekraft som understiger 50% av medelskattekraften och får dessutom stora bidrag via kostnadsutjämningen. I inkomstutjämning får alla kommuner i länet bidrag men till kostnadsutjämningen betalar Umeå mest i hela landet per invånare Och då blir knappt 600 miljoner men även Skellefteå är betalare dock 8 miljoner

Tittar man totalt får Bjurholm 58 miljoner på knappt 2500 invånare medan Umeå får 380 miljoner på 120 000. Det finns många faktorer framför allt i kostnadsutjämningen, demografi, geografi, kollektivtrafik, skolskjutsar med mera med mera.

Jag har gjort en tabell över detta och den kommer från SKL och visar hur mycket bidrag varje kommun får per innevånare och jag har räknat utifrån det invånarantal som gällde per den 30/9 2014. Underlaget är inkomstutjämningsbidrag/avgift kostnadsutjämningsbidrag/avgift, regleringsbidrag/avgift, strukturbidrag, införandebidrag. LSS utjämning. Kommunerna är uppställa så att först står den som får mest bidrag per/invå. Inom parentes bakom kommunens namn kommuns storleksordning i befolkning bland de 290 kommunerna och efter siffran om bidrag/inv kommens placering i storleksordning till ytan.

Vilhelmina (253) 28318 kr/inv (7)
Dorotea (288) 27915 kr/inv (31)
Åsele (287) 27685 kr/inv (21)
Bjurholm (290) 23846 kr/inv (80)
Sorsele (289) 23443 kr/inv (11)
Storuman (263) 21916 kr/inv (9)
Norsjö (280) 19593 kr/inv (52)
Vindeln (271) 18134 kr/inv (33)
Lycksele (182) 17726 kr/inv (18)
Nordmaling (250) 17474 kr/inv (87)
Vännäs (236) 16118 kr/inv (176)
Robertsfors (256) 15181 kr/inv (83)
Malå (285) 14386 kr/inv (59)
Skellefteå (29) 10291 kr/inv (12)
Umeå (11) 3223 kr/inv (39)

Det är bara att konstatera att många av våra kommuner ligger i botten när det gäller befolkningsunderlaget. 9 av kommunerna är bland de 30 lägst befolkade kommunerna och 7 bland de 11 minsta. En kommunsammanslagning skulle ge mycket stora besparingseffekter på allt som har med administration att göra och skulle man välja att slå samman kommunerna i Umeåregionen behövdes inte Umeå den nya kommunens adminstration många nya medarbetare än vad som finns idag Likså är det med teknik och data. Man ska även komma ihåg att det blir svårare och svårare att rekrytera personal inte minst med de kvalifikationer som behövs. Dessutom gick det säkert att spara på den politiska organisationen. De pengar som man sparar eller rättare sagt minskar kostnaderna med får använda till att förstärka välfärden.

Göran Persson och jag pratade om detta när han var här i tisdags och tänk att vi var ense om behovet. Däremot är det väl känt att han tror inte på regionbildningar som inte blir stora regioner för att klara av sjukvården och han tror på kommunsammanslagningar och att primärvården blir kommunal och de stora universitets och regionsjukhusen blir statliga. Det är en idé som jag själv var inne på till diskussionen om regionkommuner bildades men där jag jag nog pudla om det blir en riktig kommunreform. Vi måste göra det om vi ska få mera pengar till välfärden. Nu håller snart Finland på att gå förbi oss och där pekar staten med hela handen och använder morötter

2 kommentarer

  1. Hasse

    Lennart – att göra region Västerbotten till ett utskott under landstinget vore en besparing utan dess like. 75 ledamöter i ett fullmäktige med arvoden, förlorad arbetsförtjänst etc. Styrelse med årsarvoden, revision – dubbelt av allt – och landstinget går knäna. Du ser ingen besparing där? Att hoppa på småkommunerna – klart att Umeå vill lägga kransens kommuner under sig – då uppnår ni väl målet 150 000 invånare.

    • HOLMLUND LENNART (inläggsförfattare)

      Det vore dumt, I region Västerbotten betalar även kommunerna en avgift som går just till regional utveckling. Vi måste få till en stor region i stället och då kan den nya regionen även driva sjukvården

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.