Stoppa systemet med politiska vildar

Stoppa systemet med politiska vildar. I Sverige har vi partival med inslag av personval som är ett felaktigt system då det räcker med 5% personskryss för att bli först invald på ett partis lista om man får dessa 5 % och ingen annan får fler. Man kan bli invald på en minoritet av partiets kandidater. En gång i tiden var det i Umeå men även i andra kommuner där Trotskister gick till val på en socialdemokratisk valsedel där vi i Umeå var två socialdemokrater som fick stå överst på listan och sedan var det dess revolutionärernas personer. Vi blev självklart invald på den ordinarie S-listan och då blev det lätt att komma in. I olika steg togs detta bort och nu registrerar partierna alla sin namn som står på listorna så kan inte spränglistor användas på samma sätt.

Det finns dock ett allvarligt problem kvar och att personer kan bli politisk vilde och ett sådana exempel kvar i Umeå och det är Elika Nordström som stod på miljöpartiets lista och blev invald på en sådan så hoppade hon av och stödde vänsterpartiet. Hon lurade väljarna och orsaken var att det blev ett samarbete S och MP. Vi som vet hur en demokrati fungerar att man får inte alltid som man vill i ett parti men nog visste hon att det är en majoritet i ett parti som bestämmer. Det andra exemplet är Hans Agerhäll som blev utesluten ur SD och ändå sitter kvar i kommunfullmäktige och agerar och hetsar mot folkgrupp. Det är även fler partier som fått vildar i risdagen och på andra nivåer.

Väljarna måste kunna lita på att de personer man röstar på tillhör det parti som står på valsedeln. Det är svagt av riksdagens partier att man inte kan anta en lag som gör att vårt system med partival gäller hela mandatperioden. Det innebär att de personer som lämnar ett parti eller utesluts ska automatisk ha lämnat sitt parti och inte längre är valbar till de uppdrag man har. I Umeå finns inte heller tillräckligt många som tillhör fi och då borde man räkna om och fördela ut platserna till andra partier för i annat fall uppfyller inte fullmäktige de antal platser som man har beslutat att fullmäktige ska innehålla. Med de system som finns med politiska vildar i ett system med partival hånas demokratin i olika beslutande församlingarna och då minskar tilltron till demokratin. Jag tror inte att de förändringar jag föreslår är grundlagsändringar så jag uppmanar alla partier att snabbt ta varandra i hand så vi rättar till de demokratiska bristerna som finns i valsystemet

En kommentar

  1. Mats-Olov Karlsson

    Politiska vildar som sitter kvar efter en uteslutning är bara kvar för lönens skull. Att väljas in med en politisk profil och sen gå över till nåt annat parti visar på ett lågvattenmärke i den egna moralen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.