Löven och särbehandling inom idrotten

Klart att det finns särbehandling inom idrotten. Om särbehandling betyder att alla får inte spela lika mycket. Jag såg reportagen det som SvT kallar särbehandling. Det finns i varje match i ett seriesystem att man inte ger lika mycket tid.Det fanns krav om att alla ska behandlas lika men det går inte. Det finns alltid barn som har olika kvalitéer i all idrott om nu inte TV reportern visste om detta. Sedan tycker jag media som har folk som kan idrotten hakar på det Svt sagt utan att själva kolla källorna är dålig journalistik. Det kan vara så att ett barn själv varit orsaken till detta och inte följt givna regler. Det har i alla fall jag själv upplevt och sett med egna ögon. Jag har i alla fall varit ledare så länge att jag Riksidrottsförbundets högsta utmärkelse. Så jag tror jag har mycket stor erfarenhet från ledare i klubbnivå, distriktsnivå och förbundsnivå

Idrotten har både en fostrande del och en tävlingsdel. Alla kan inte få spela lika mycket när man kommer upp i åldrarna säg 15 år. Då sker det självklart en gallring om man spelar serie för ungdomslag där det måste vara de bättre i laget som får spela och när man närmar sig åldern runt 17 år så har man för det mesta laget klart och så är det säkert inom alla lagidrotter. Den som tror att alla ska få spela lika mycket i de högre åldrarna sker aldrig. Så är det och inom vissa idrotter tar man säkert ut lagen tidigare. Skulle tro att det inom alla lagidrotter finns föräldrar som är besviken för att deras barn inte platsar i lagen och det kanske inte ens alla gånger har med spelkvalite att göra utan uppträdande räknas också. Det måste man acceptera oavsett om det är Björklöven eller något annat lag.

Jag upplevde det under min tid i Björklövens styrelse när föräldrars till och med trodde att det var styrelsen som tog ut lagen, men det sköter självklart ledarna för pojk och ungdomslagen om. Om man tittar på om det är några större framgångar i J18 som ett exempel har man inte varit i topp och så är det i J20 där man inte nått framgångar i J20 elit så där har man inte kommit upp i den klassen som andra lag vilket har varit önskvärt för då har man sluppit värva så mycket spelare och det finns inte många spelare som fostrats i Björklöven som spelat och fostrats i föreningen.

Jag beundrar alla ungdomsledare som finns i Björklöven och alla andra lag för de insatser de gör för föreningarna. Det här knivsticket i ryggen på Björklövens ungdomsledare gör det inte lättare för föreningen att få tag i pojk och flickledare som gör stora insatser för de som vill spela hockey och andra idrotter. I regel är också de föräldrar till barn som spelar i de lägre åldrarna och nu vet jag inte hur de föräldrar som nu har så många synpunkter på hur man sköter ledarskapet inom idrotten för det tillkommer självklart också ett ansvar att hjälpa till med att tigga ihop pengar så lagen har möjlighet att resa och spela bortamatcher. Visst förstår jag att det ibland kommer olämpliga ord från ledarna och det gör det helt säkert från många föräldrar också. Jag vet av egen erfarenhet hur svårt det varit för föreningar att få fram ledare då jag en gång i tiden hade en son som spelade i Tegs 71 or som var en framgångsrik årgång men där min son var lite mindre än de flesta och kände det själv att han inte räckte till när de kom upp i åldern och slutade. Jag tycker inte att man på det sätt som det troligen gjorts ta upp dessa frågor när TV gjorde reportaget utan man skulle ha tagit upp det i föreningen. Om jag förstod det rätt var det inge som talat med klubbchefen Anders Blomberg.

Tyvärr är idrottens system uppbyggt där det gäller att tävla och vinna och det är ingen ide att de barn och ungdomar som inte räcker till i ett lag ska vara kvar och spela tex ishockey. De lär ha sagts grova ord och det kom inte fram om varför detta skedde. När jag sysslade med idrott blir man mest frustrerad över att man har mycket dålig på att passa tider och det finns ingen möjlighet att sådant får ske när man har knappa tider när det gäller hockey. Jag är glad över att det finns ledare på ungdomstiden som offrar många hundra tals oavlönade timmar till att ta hand om de som vill syssla med idrott. Jag hoppas nu att Björklöven går upp i SHL för det ligger i ett AB och där finns det kvar för få spelare som fostrats i Björklöven men då måste man ragga spelare till och med från andra sidan Atlanten. Slutligen kommer även detta reportage kunna vara grunden till att någon ledare slutar och inte vill vara med längre om de ska spottas på och kanske inte ens fått reda på att att deras son inte fick spela.

8 kommentarer

 1. Nanna

  Du är helt fel ute Lennart Holmlund.

  Det är föråldrade åsikter som dessa som förhindrar en modernisering av hockeyn.
  Ditt inlägg är mångordigt och känslomässigt, men det bygger inte på kunskap. Det harmoniserar faktiskt inte ens med Björklövens egen värdegrund.
  För enligt värdegrunden ska Löven aktivt motverka det som ”sitter i väggarna” och kommentarer i stil med ”så gör vi här” och ta till sig kritik och vara ödmjuka inför det faktum att Löven inte alltid gör rätt och vet bäst. Ditt inlägg är ett långt försvarstal byggt på ”jag kan hockeyn”. När du väljer att likställa pojkar och föräldrar som vågar lyfta missförhållanden med ett ”knivstick i ryggen på Björklövens ungdomsledare”, kan jag inte annat än förfasas.
  Om du hade kollat källorna hade du fått veta att barn och föräldrar vid upprepade tillfällen lyft problematiken internt inom Björklöven innan man valde att kontakta SVT. Tyvärr var det först efter den mediala uppmärksamheten som man intresserade sig för och till och med ”välkomnar kritiken”.
  Med mer kunskap hade du insett att det finns ett tydligt samband mellan Björklövens hantering av sin ungdomsverksamhet och oförmågan att fostra egna A-lagsspelare. Med den insikten hade du kanske intresserat dig för frågan varför Björklöven fortsätter att bygga sin verksamhet på myter och föreställningar istället för på en gedigen kunskapsgrund. Extra anmärkningsvärt är det förstås när forskningen och kompetensen finns att tillgå i Björklövens egen stad.
  Den allvarliga kritiken mot Björklöven, är inte ett likhetstecken med att det inte finns ledare inom Björklöven som gör ett fantastiskt jobb. MEN det finns en kultur som tillåter missförhållanden som mobbning och förminskning och som tillåter andra krafter än spelkvalitet och uppträdande avgöra speltiden.
  Tack och lov att du inte längre sitter i styrelsen!

  • HOLMLUND LENNART (inläggsförfattare)

   Jag ska inte gå längre än att säga att jag satt i styrelsen när vi tog fram värdegrunden. Jag har kollat med Anders Blomberg som är ansvarig för Björklövens IF och Mikael Salomonsson som är ordförande för föreningen de har uppvaktats av en person som talat med dem om vad som media tog upp. En person och det var en förälder av ett av barnen som framträtt. Däremot har inte jag paratast med ungdomsledaren. Jag tror inte media har TV pratat med dessa två. I går hade jag över tusen läsare på min blogg och det var du, redadaktionschefen och reporterns som kommenterat mitt inlägg så på något sätt stack min blogg även mot Svt. Jag har genom alla år haft mycken kontakt med media och gett både ros och ris. Men en sak är att om jag tagit upp något som väcker känslor brukar jag få massor med kommentarer och en del som innehåller bland annat hot och förtal och kränkningar men de lägger jag eftersom vi som bloggar är ansvarig utgivare för både kommentarer och bloggen. Mitt inlägg är inte alls något försvar för någon utan beskriver en verklighet som råder. Vi som kallas gamla Lövare gör en stor insats för föreningen alltså inte elitlaget för det är ett AB. Vi står och säljer 50/50 låter vars överskott vilket är hälften av de intäkter man får in och de pengarna går oavkortat till IF dvs ungdomsverksamheten. Jag vet också att tidigare alltså inte i år har slutat helt då man tycker att de tröttnat på att alltid bara få en massa skit. Jag har mycket lång erfarenhet av idrottsrörelser och föreningsverksamhet eftersom jag jobbat tusentals timmar sedan 1962 både på föreningsnivå, distriktsnivå och på förbundsnivå dock inte inom ishockey utan annan idrott. Jag är stolt över att har Riksidrottsförbundets stora förtjänsttecken för mina insatser för idrotten. Det är det största utmärkelsen man kan få inom den samlade idrotten i RF och för att kunna få det måste man ha fått det egna förbundets högsta utmärkelse. Jag vet mycket väl hur man leder idrotten och vilka mål man har. Men som ledare har jag alltid önskat att man haft råd att ha andra ledare än föräldrar för det händer i stort sett i varje grupp att man får ta mycket tid att lösa konflikter mellan föräldrar vilket tar mycket kraft.

   • Nanna

    Problemet med ditt inlägg är inte ditt engagemang och arbetsinsats för idrotten.
    Problemet med ditt inlägg är att det försörjer myter och föreställningar om idrotten som helt saknar vetenskapligt stöd.

    Värdegrunden är bra! Men den saknar ett väldigt centralt ord för en modern förening – den saknar ordet KUNSKAP. Hur kan ett så centralt ord ha tappats bort? Är det en slump eller en medveten strategi? Finns ambitionen i Björklöven att bygga sin ungdomsverksamhet på bästa tillgängliga kunskap, eller har man beslutat sig för att andra krafter får styra? Den frågan formulerade också Idrottsmedicins professor Christer Malm i sin föreläsning som hölls på Väven den 25 januari 2020.

    En sak har ni gemensamt, du och professor Christer Malm ni lyfter båda fram föräldrars problematiska roll inom idrotten. https://www.youtube.com/watch?v=ZjiJev129c4

    Björklöven behöver återta ledarskapet, ett ledarskap som vågar göra upp med myter och en kultur som tillåter missförhållanden. Ett ledarskap som låter KUNSKAP styra genom att aktivt motarbeta alla andra krafter.

    • HOLMLUND LENNART (inläggsförfattare)

     Det går inte att ta över ledarskapet på central nivå i föreningen det ansvaret ligger till viss del på den som är ungdomsansvarig och jag är säker på att han tar upp det. Däremot är det otänkbart att ta bort alla föräldrar som sköre om ungdomslagen för då dör verksamheten eftersom man har inga andra att ta till. Det här måste lösas inom varje ungdomslag där ma diskuterar hur man ska ha det i laget. Det är ett ansvar för varje förälder som är med. Sedan har jag svårt att tro att det sitter i väggarna då ledarna i regel försvinner när de kommer upp i junioråldrarna

 2. Anders Bäckström

  Vad Lennart Holmlund tycker om utslagningen inom ungdomsidrotten får naturligtvis stå för honom. Allvarligare är att hela inlägget andas en ton av att media inte borde granska något så viktigt som ungdomsidrotten och föreningslivet, sådant här ska skötas bakom stängda dörrar. Det är anmärkningsvärt att en person som både varit kommunalråd i Umeå och dessutom suttit i Björklövens styrelse har den synen på medias roll i ett demokratiskt och öppet samhälle.

  Anders Bäckström
  Redaktionschef
  SVT Nyheter Västerbotten

  • HOLMLUND LENNART (inläggsförfattare)

   Jag har utvecklat min syn till er reporter om detta med att alla kan inte få spela. Jag är inte alls för utslagning inom idrotten där har du helt fel men jag känner väl till hur ni jobbar eftersom jag haft göra med media på olika sätt sedan 1980. Jag kan säga att jag fått många som smsat och ringt och gett beröm. Om du läser mitt svar till din kollega så har ordförande och klubbchefen för Björklövens IF fått en som varit i kontakt med dem och det är samma person men jag har inte träffat chefen för ungdomsverksamheten. Jag tycker man även måste ha i åtanke att de som jobbar med pojk och ungdomshockeyn är i de allra flesta fall föräldrar och de jobba ideellt. Jag vet även att det hänt tt några slutar då de bara får skit och jobbar mycket för i detta fall ishockeyn.

 3. Josefine Holgersson

  Det är bra att alla generationer intresserar sig för frågan om Björklövens ungdomsverksamhet, verkligen bra och det glädjer mig att SVT Nyheter Västerbottens bevakning öppnat upp för diskussioner och att Björklöven välkomnar kritiken enligt föreningens egen VD.
  Jag har talat med många. Och sedan allt uppdagades har över fyrtio fler hört av sig efter publicering, föräldrar till barn som far illa på grund av hur de hanteras, främst inom Björklövens ungdomsverksamhet, men även från andra klubbar med liknande problem.
  En pappa till en kille som jag intervjuat anonymt hade fått svaret ”det är hockey, de får tåla”. Det handlade om pennalism, fysiska och psykiska kränkningar utöver mindre speltid sanktionerat av vuxna. Alla får inte samma chans år 2020. En annan förälder kallar det anarki, en tredje Flugorns herre. 
  Ordet särbehandling är kanske att ta för lätt på vad Umeås unga killar som jag talat med fått gå igenom. Men deras berättelser, alla de som talat med mig men som med rädsla för olika typer av tråkningar ej vågar framträda som Seth och Oliver gjort, de får mig att se att här finns något som ska berättas i år då barnkonventionen blir lag.

  Josefine Holgersson
  SVT Nyheter Västerbotten

  • HOLMLUND LENNART (inläggsförfattare)

   Jag känner idrotten mycket väl eftersom jag hållit på med ledarskap i olika former som 1962. I lag idrotter är det speciellt eftersom inte alla får spela lika mycket då man kommer in mot 13 år då man även börja jaga plats i Tv pucken där man tar ut de flesta. Alla kommer aldrig att få spela lika mycket då det gäller att vinna. Det händer även andra saker som också kan bidra till att man inte spelar. När det nu gäller det som hänt sp vet jag att det är en förälder som varit i kontakt med Björklövens IF,s klubbchef och samma person som kontaktat föreningens ordförande. De känner till det däremot har jag inte nu i alla fall träffat den som är chef för ungdomsverksamheten och de ledare som finns för de olika lagen. Om det då är interna konflikter mellan olika föräldrar om vilka regler man har i laget. De ska jobba efter den policy och verksamhetsplan som är antagen. Men är man inte nöjd så är det ytterst klubbchefen Anders Blomberg som bär ansvaret. Det här med att alla inte får spela lika mycket finns inom alla lagidrotter. Som jag även skrev i bloggen är det många som är föräldrar och de gör nog så gott det kan och om inte föräldrar tar ansvaret skulle inte ungdomshockeyn fungera. Jag vet att det är ungdomsledare som också slutat där de tycker att de får orättvis kritik. I bloggen glömde jag bort att det finns inte tillräckligt med istid för att kunna göra fler grupper som gett fler möjligheten att spela.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.