Alectas försköning av pensionssystemet

Kommentar på Alectas rapport från Forenas Samhällspolitiske chef Håkan Svärdman
 
Alectas rapport förminskar pensionärernas ekonomiska villkor. Tror inte många känner igen sig i den bild som tecknas i rapporten.  Att föra ihop  pensionärerna till ett kollektiv där alla inkomster från pension och arbete läggs i korgen är inte seriöst och oerhört förvånande.  Vem skulle komma på tanken att göra motsvarande beskrivning för alla i yrkesverksam ålder?
 
Det som förvånar mig mest är att rapporten inte innehåller en rad om hur utfallet blivit för kvinnor, trots att det är allmänt känt att en nybliven kvinnlig pensionär har 65 000 kronor mindre i pension per år jämfört med en nybliven manlig pensionär. Inte eller hur inkomstskillnaderna mellan olika grupper påverkar resultatet. Det är tack vare männens relativt sett högre inkomster från pension och arbete förklarar utfallet. Att plocka med arbetsinkomster, vilket företrädesvis manliga pensionärer har, döljer det faktum att den allmänna pensionens betydelse för dagens nyblivna pensionärer minskar. Vad som också påverkar resultatet, som inte heller inte heller berörs, är att det har blivit vanligare att nyblivna pensionärer tar ut sin tjänstepension under kortare tid än livsvarigt, vilket höjer deras årsinkomst jämfört med äldre generationer av pensionärer. Detta visar att inkomster från tjänstepension och arbete ökar i betydelse för att ge en ekonomisk trygghet på ålderns höst.
 
Inte heller berör rapporten det faktum att pensionssystemets kompensationsgrad har minskat kraftigt sedan 2003. Den totala pensionen har rasat från 86 till 73 procent av slutlönen som framför allt förklara av att den allmänna pensionen från 61 till 45 procent. Det tycks inte bekymra Alecta, men det oroar löntagarna, vilket framför allt kommer till uttryck i att allt fler fackliga organisationer vill se högre avsättning till tjänstepensionerna.    
 
Rapportens beskrivning av fattigdom bland pensionär och yngre utelämnar förändringarna i socialförsäkringssystemet och andra trygghetssystem. Det har lett till att fler yngre har blivit fattiga när sjukpenning och a-kassa har försämrats. Många äldre blir också utförsäkrade eller får väldigt låga ersättningar, vilket förklarar varför deras inkomster förstärks när det blir pensionärer. Det bekymrar mig.

2 kommentarer

  1. Ulf Björk

    Högerkrafterna är motståndare till förbättringar för våra pensionärer och har alltid varit det.

    När Shekarabi kommer med förslag till förbättringar för pensionärernas i pensionsgruppen så räcker det att en är emot och då faller förslaget. Vi måsste ta strid för ett förbättrat pensionssystem och göra det till en valfråga det är enda möjligheten för våra pensionärer att få en pension som dem har rätt till. Problemet är att vi måsste få majoritet i Sveriges riksdag för våra förbättringsförslag.

    • HOLMLUND LENNART (inläggsförfattare)

      Jag håller med dig. Det borde räcka med kvalificerad majoritet i pensionsgruppen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.