Det är helt obegripligt att inte högerregeringen ger tillåtelse till vindkraft eller vilka band finns mot kärnkraftsindustrin och den typ av reaktorer som aldrig prövats

Regeringen måste ge tydliga krav på försvaret när det gäller tillstånd för vindkraft. Nu säger man sig inte kunna hantera de omprövningar som sker när det gäller höjden på dessa som redan haft tillstånd upp till 200 m höjd. Vindkraften behövs för den gröna omställningen och det kommer även försvaret till del om vi får en grön omställning.Redan under min tid kom konstiga förklaringar. Oavsett måste man från flyget kunna köra fram utan några störningar även om de på sikt byggs på högre. Det finns även utrustning som man kan sätta på vindkraftverken nämligen respondrar.

Även om det kommer att byggas kärnkraft är det inget hinder att bygga mer vindkraft. Ska den gröna omställningen har vi sett behövs elen nu. Det gäller att sätta igång så mycket vindkraft som är den enda möjlighet att snabbt få till mera el och f därmed billigare el. Det är Energibolagen som vill bygga mer vindkraft och det för mig obegripligt att staten och högerpartierna motarbetar en näring som vill expandera i ett område där vi har brist. Tänk att en högerregering motarbetar en energikälla som verkligen producerar el som hela sverige ropar efter. Man får verkligen en misstanke att det finns band mot kärnkraftsindustrin med en form av reaktorer som inte har genomgått några som helst tester. Dessutom finns det ingen prisbild av den el som kommer att produceras och inte vart och hur man ska ta hand om det radioaktiva avfallet. Om det blir för gott om el måste man kunna använda de rör till att producera vätgas som kommer att behövas för transportnäringen men även för bilparken i övrigt.

Obegripligt att inte regeringen redan vidtagit åtgärder för att öka elproduktionen och där har man sagt att man ser positivt på vindkraften men ingenting görs. Södra Sverige behöver el nu och om några år den nya gröna industrin främst. Men det gäller även att sätta igång planering för ny kärnkraft för det tar lång tid innan den är planerad och byggd. När det gäller vindkraften tycker jag att man måste få den ägd av svenska företag. Planeringen där måste snabbas på mycket. Det bäva kortare tider för den byråkrati som finns för att kunna bygga och inte minst kraftproduktionen. Kärnkraften ska byggas ut måste byråkratin minskas kraftigt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.