Det måste byggas mycket bostäder inte mindre som nu och det behövs ett nytt system för hyresrätter, sätt er ned över partigränserna förslaget finns i bloggen

Det är länge sedan det byggdes så lite bostäder som nu. Främsta orsaken är att vi fick en högerregeringen och den har ingen bostadspolitik alls. Det som sker är ett totalt ras för byggandet av lägenheter 14550 lägenheter byggs och det är den lägsta siffran sedan 2012 enligt SCB och även då hade vi en alliansregering vill jag påminna om. Minskningen är så stor som 57% jämfört med 2022 då det byggdes 33805 lägenheter påbörjades. Även småhusbyggandet minskade till3500 småhus även det en minskning med 53%. I Storstockholm har byggandet minskat från 8046 och som sagt siffrorna är från SCB.

Dessutom tror många att bostadsbyggandet kommer att minska ännu mer. Visst har räntorna stigit och lånestocken för svenskarna är för hör och många får svårt med de räntehöjningar som kommer att slå igenom. Hyresrätterna är felfördelade i det svenska systemet och högerregeringen tog bort investeringsstödet. När det gäller bostadsrätter och egna hem innebär räntehöjningar ett problem men det är inte en likställdhet mellan upplåtelseformerna då de som lånar pengar får göra avdrag för räntekostnaderna gör att statens intäkter minskas ganska kraftigt.

Det måste till en ny bostadspolitik framför allt för hyresrätten och om vi ska få bostäder till främst ungdomar och äldre. Allmännyttan och jag tror även fastighetsägarna är inne på samma linje nämligen att hyrorna momsbeläggs tex på 7-8% och då får man dra av byggmomsen och inflyttningshyrorna sjunker och för det gamla beståndet blir det ett nollsummespel då fastighetsägarna får dra av momsen på alla driftskostnader.

Är det något som vore nyttigt är en blocköverskridande överenskommelse över hyresbeståndet. Bostadsbyggandet skulle komma igång och vore en riktig signal både till privata och offentliga ägare av hyresbostäder. Det skulle också ge en utjämning mellan de olika boendeformerna. Våra unga människor som kommer ut på en bostadsmarknad klarar inte av de hyror som kommer i nyproduktionen och inte äldre för den delen.. Det måste till en långsiktig hållbar bostadspolitik. Lägg bort prestigen i alla partier och se hur man får till ett system för ett långsiktig bostadspolitik.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.