Härmed bevisas att Trafikverket klarar inte av det uppdrag som man har

Vi ska inteta Trafikverket i försvar på någon punkt. Vi i Umeå har tröttnat på hur de hanterar det så kallade Umeå projektet. Det skulle ha påbörjats 90 och varit klart senare. Delar gjorde man klart från Umeå med E12 ned till Holmsund. Vi byggde vår del en ny Kolbäcksbro som blev klart enligt de tidsplaner som skulle göras. När E12 skulle knytas ihop förbi Umeå och länkas ihop med E12 södra sidan älven blev det överklagat och stoppat.

Vi fick börja om med Trafikverket och det tog lång tid och pengarna hade försvunnit ur den nationella planen. Nya pengar kom när alliansregegerinen 2007 och vad som kallades närtidssatsningen och projektet skulle vara klart 2014 och E4 skulle de dras över Kolbäcksbron som Umeå hade betalt och Kolbäcksvägen skulle bli E4. Den delen byggde man men den västra länken var inte ens planeringen klar 2014.

Den är inte klar än för den bro som skulle byggas började byggas men när man skulle lägga ut den på pelare skickades bron nästan ned i älven. Den sträckan är inte färdigbyggd men ska vara klar till våren. De andra delarna att knyta ihop med E12 är färdigbyggda men inte öppnad då man är i konflikt med entreprenören om lite detaljer men kanske blir det klart till våren. Det är en försening på 10 år och det är klart att Trafikverket har totalt misslyckats

Vi har ett projekt till som de inte klarar av. En första etapp av Norrbotniabanan upp till Dova skulle vara klart till 2014 men nog tar det minst två år till. Vi skulle vara klar med en godsterminal på Dova området och det gjorde vi självklart men det kan inte gå några tåg dit. De har gjort något brottsligt på den sträckan de har lagt upp sulfid gjord och det finns det gott om i Umeå som de gjort vallar av. Det är en jord som ska på deponi. Hur man kunnat göra det är obegripligt för sulfidjord är väl känt på sträckan. De hade inte gjort upphandlingen av ett tunnelbygget på ett riktigt sätt så man gör om den och det är inte klart efter som man inte gjorde rätt för entreprenaden på tunnelbygget upp till Dova. De har ger Umeå kostnader för en järnvägsterminal som inte går att använda på minst två år

Det här blev ett långt svar men jag tycker inte Trafikverket klarar av sitt uppdrag inte ens i närheten. Inga kalkyler på kostnader håller. Både Sregeringar och borgliga regeringar måste ha sett att det fungerar inte och inget blir klart enligt planera och inte en ekonomisk kalkyl håller. Man böra göra något åt Trafikverket för byråkratin sväller och likaså kostnader och de klarar inte heller av att underhålla det som finns och för att inte tala om att regeringen gav dem uppdrag 2007 efter en utredning att de hade ansvar för trafiken till Holmön. Den fungerar inte

Jag ska bara lägga till att järnvägen fungerar inte och man sköter inte underhållet så det är ständig stopp i Trafiken och ingen kan väl vara nöjd med det som hände på E22 an där det blev milslånga köer. Detta som jag skrivit tycker jag visar på att de klarar inte sitt uppdrag och regeringar både röda och blå har inte gjort något åt detta för det har pågått länge

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.