Mer pengar till primärvården i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 3

Landstinget satsar minst på primärvården i landet. Om detta har jag bloggat tidigare. Nu följer jag upp detta med att ställa några frågor till landstingsstyrelsens ordförande Levi Bergström på kommande landstingsfullmäktige. Så här ser min interpellation ut.

Interpellation

Primärvårdens kostnader i Västerbotten
 
I en sammanställning av nettokostnad för primärvård 2008 som Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterat i faktaboken – Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2008" kan man utläsa att Västerbottens läns landsting satsar minst pengar per innevånare på primärvård, 2 723 kronor. Medan Jämtland satsar 4066 kronor per innevånare. Det är en dyster läsning eftersom vi vet att primärvårdens uppdrag ser ungefär likadant ut i alla landsting. Inte minst i Norrland med stora avstånd och en relativt äldre befolkning.
   
Sammanställningen visar att det skiljer 510 kr/inv från västerbottens kostnad till medel för landstingen – detta motsvarar ca 132 miljoner kr
  
Med anledning av denna sammanställning vill jag ställa följande frågor till landstingsstyrelsens ordförande:
 
  • Tycker du att dessa skillnader mellan Västerbotten och övriga landsting är försvarbart?
 
  • Kommer du att i den budget för 2011 som tyvärr inte presenteras före valet åtgärda dessa skillnader?
 

Vänsterpartiet och SD minskar i Sifos mätning

Av , , 9 kommentarer 9

Vänsterpartiet minskar i opinionen trots att de nyligen har haft kongress. Eller kanske just därför! Det kan man läsa i Sifos väljarundersökning i Svd idag. Vanligtvis så har partier och partiledare möjlighet att under en kongress profilera sin politik och vad man vill just nu föra ut. Men folk är kloka och vänsterpartiets politik inger varken förtroende med skattehöjningar som recept att klara framtidens utmaningar eller att vara ett klart alternativ som en del i en eventuell rödgrön regering.
Kanske mest glädjande är att Sverigedemokraterna nu äntligen är en bra bit under fyraprocentsspärren.
Centerpartiet har stoppat fallet och stabiliserat sig, till och med klättrar man sakta uppåt även om det inte är statistiskt säkerställda siffror.
Avståndet mellan blocken minskar även i Sifo undersökningen och detta kommer fortsätta fram mot valdagen. Alliansregeringens trovärdighet och kraft att klara en stark ekonomi trots svåra tider kommer att vara helt avgörande på valdagen.

9 kommentarer
Etiketter: , , ,

Besök idag på Stenbergska hälsocentral.  

Av , , Bli först att kommentera 5

Från mobilen

Besök idag på Stenbergska hälsocentral.  Idag har delar av centerpartiets landstingsgrupp besökt hälsocentralen i Lycksele,Stenbergska. En hälsocentral som har alla läkartjänster besatta. Vilken lycka men trots det så är resurserna begränsade. Ska vi erbjuda bra tillgänglighet och service så behöver de mera pengar i hälsovalet och för varje listad patient. Det tar vi med oss i centerpartiets valprogram är detta prioriterat.

Bli först att kommentera

Hälsovalet och Tegs hälsocentral

Av , , 1 kommentar 5

I Västerbotten har vi infört Hälsoval. Alla har rätt att välja sin hälsocentral och sin läkare där. Det är olyckligt om man från Tegs hälsocentral nekar valet av läkare eller till och med att välja hälsocentralen. Och mest olyckligt är det för hälsocentralen om den tappar listade patienter också tappar pengar. Idag måste man visa tillgänglighet och servic för att få behålla sin budget. Det är en av morötterna med hälsovalet så att vi som är vårdsökande får den servic vi vill ha.

När Böleängs hälsocentral flyttades över till Teg så var jag och alliansen i landstinget mot en sådan förändring. Jag tror inte vi vinner på att göra stora vårdcentraler och vi vann heller inget ekonomiskt på det. Nu ser vi också nackdelarna när boende på Teg måste välja andra hälsocentraler för att servicen försämrats efter sammanslagningen. En ny politisk ledning i landstinget krävs.

Ingen kan allt-men alla kan något

Av , , Bli först att kommentera 3

HSO arrangerade i lördags en utfrågning av riksdagspartierna inför valet 2010 om handikappolitiken. Det var en viktig utfrågning och mitt budskap i debatten var att funktionsnedsättning får inte utgöra hinder för människor att utbilda sig, arbeta, ha en aktiv fritid eller utöva medborgerligt engagemang”

Min och Centerpartiets utgångspunkt är att alla människor kan växa och att alla människor vill känna stolthet, vill kunna försörja sig själva och vara fullt delaktiga i samhällslivet. Samhället ska vara tillgängligt för alla!  Dessutom vill vi att det ska råda jämlikhet i levnadsvillkoren för flickor och pojkar samt kvinnor och män med funktionsnedsättningar.


Det största hindret för full delaktighet är den okunskap och de negativa värderingar och attityder som fortfarande finns i samhället. Att motverka dessa negativa attityder är ett gemensamt ansvar. Vi är övertygade om att ett viktigt steg mot full delaktighet är möjligheten att kunna försörja sig genom eget arbete. Det ska vara enkelt att anställa en person med funktionsnedsättning. Ingen kan allt – men alla kan något, och denna förmåga måste tas tillvara. Jag vill se ännu fler och snabbare insatser för att personer med funktionsnedsättning ska kunna försörja sig genom eget arbete.