Etikett: LRF

Centerpartiets pris till årets företagande kvinna

Av , , Bli först att kommentera 12

Centerpartiet i Vännäs har under många är haft som tradition att årligen dela ut ett pris till ”Årets företagande kvinna”. För fjärde året i rad har nu nu priset delats ut på Vännäsgalan under festliga former på Hotell Vännäs tillsammans med alla övriga pristagare på företagsgalan. GRATTIS ALLA PRISTAGARE!

Priset för ”Årets företagande kvinna” tilldelas den kvinnliga företagare/entreprenör, oavsett bransch, som har visat på entreprenörskap, nytänkande som lett till nystart av företag men också till befintliga företagare som på olika sätt har utvecklat sitt företag och därmed satt på Vännäs på omvärldskartan.

Årets pristagare uppfyller med råge kriterier som entreprenörskap, nytänkande och förmågan att genom vidareförädling utveckla befintlig verksamhet. Detta har lett till att ett nytt närodlat varumärke har tillskapats.

Priset som ÅRETS FÖRETAGANDE KVINNA 2016 tilldelas Ingela Ruthström för ett engagerat och målmedvetet entreprenörskap och med stark känsla för produktutveckling och marknadsföring.            

Under några år har planering och byggnation av ett eget gårdsmejeri med tillhörande jordkällare som ostlager, tagit form och från vintern 2013-2014 omvandlas ca 600 liter mjölk i veckan från den egna gården till Gården Londons egna unika ostar.

Ostarna som ystas på Gården London, är i första hand sådana som visar sig utvecklas bäst i den egna jordkällaren. För att ost skall utvecklas, mogna rätt och inte torka ut, behöver den lagras i rätt temperatur och luftfuktighet.

Under lagringstiden kapslar jordkällarens eget vildmögel in ostarna och ger dem en blomstrande yta som skyddar mot uttorkning. Det är också vildmöglet som är anledningen till att ostarna får namnet Londons Vilda.

Till en mycket värdig pristagare säger Centerpartiet i Vännäs ”GRATTIS Ingela Ruthström”!

 

 

Uteblivna sommarjobb i Vännäs

Av , , 9 kommentarer 20

På veckans kommunfullmäktige ställdes en interpellation av Centerpartiet till kommunalrådet Johan Söderling om sommarjobb kan erbjudas ungdomar i högstadiets årskurs 9 och gymnasiets årskurs 1.

Vi menar att de ekonomiska förutsättningarna har förbättrats sedan beslutets togs utifrån ett trängt ekonomiskt läge. Kommunen får nu en återbetalning av AFA-medel med 5,2 Mkr och en ny skatteprognos som visar på en ökad skatteintäkt för 2015 med 3 Mkr. Centerpartiet menar att därmed finns det ett utrymme för att erbjuda sommarjobb för våra ungdomar.

Centerpartiet ogillar att inte kommunen ger dessa ungdomar en möjlighet att under en 14-dagarsperiod få möjlighet att jobba och genom en egen arbetsinsats kvittera ut en lön för utfört arbetet. Sommarjobben innebär också att dagarna fylls av en struktur som de behöver för att känna sig hemma

Vi menar att om tiden är för kort att skapa dessa sommarjobb inom kommunens olika verksamhetsområden så borde alternativet prövas om de gröna näringarna, handeln eller det övriga näringslivet kan hjälpa till att med arbetsuppgifter och arbetsledning mot att kommunen står för timersättningen. Det gäller att i detta läge ”tänka utanför boxen” i en fråga som är så viktig för ungdomarna.

I Johans Söderlings svar på interpellation ser han inga möjligheter till att skapa sommarjobb under 2015 utan hänvisar till samtalen med företrädare för kommunledningskontoret som citat ”menar att förutom det ekonomiska ansträngda läget så tillåter inte personalläget att det finns utrymme för att planera för ”sommarjobb” redan i år. Utifrån detta kan vi bara konstatera att återinförande av ”sommarjobb” inte kan genomföras i år” slut citat.

Det tolkar vi som att alternativet med att ställa frågan till näringslivet om hjälp för att med kort varsel skapa möjligheter till ”sommarjobb” inte ses som ett alternativ för Johan Söderling vilket vi beklagar.

Bättre mat i Vännäs blir verklighet

Av , , Bli först att kommentera 15

Centerpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 24/2 2014 med förslaget om ”Bättre mat i Vännäs” genom att upphandla mer lokalproducerad mat.

Motionen pekade på vikten av att politiken tar makten över maten i offentlig sektor för att skapa bättre förutsättningar för lokalproducerad mat och för bättre matkvalitet i skola och omsorg genom att tillhandahålla bra råvaror i våra kök.

Dagens kommunfullmäktige beslutade att bifalla förslagen om att kommun ser över möjligheterna att ställa miljö- och djurskyddskrav på den mat kommunen upphandlar samt att kommunen tar fram en kostpolicy med tydliga miljö-, kvalitets- och djurskyddskrav

Känns mycket bra att vi genom motionen har fått fullmäktige med på motionen. Politiken har med detta beslut delvis tagit makten över maten. Beslutet skapar förutsättningar för bra råvaror i våra kök och samtidigt skickas signalen till de gröna näringarna att kommunen värdesätter råvaror som är producerade utifrån svenska djurskyddskrav.

 

Dialog om förbättrad mobiltäckning

Av , , 2 kommentarer 14

Åkte igår till Lycksele för ett dialogmöte om mobiltäckningen i länet och vad som är på gång från operatörernas sida för att förbättra funktionaliteten som är bedrövlig på många håll, inte minst i inlandet. Jag hade också en förhoppning om att Post- och Telestyrelsen (PTS) skulle komma med något positivt. Åkte hem besviken utifrån vad som kom fram under dagen.

Uppdraget att regionalt träffas för en dialog kommer ursprungligen från Alliansregeringen som gav uppdraget till Post- Telestyrelsen vilket är den myndighet som bl.a. hanterar och bevakar den mobila infrastrukturen och operatörerna. Initiativet och upplägget från Region Västerbotten. Länsstyrelsen och Region8 var bra men budskapet från PTS och operatörerna mindre bra.

Problemet med dålig mobiltäckning beskrivs många gånger som ett problem för inlandet och fjällvärlden. Verkligheten är att dålig mobiltäckning är ett problem i hela länet, även i kustkommunerna, men givetvis störst i inlandet och fjällvärlden. Oavsett var problem finns är mobiltäckningen och dess funktionalitet en viktig infrastruktur i samhället som ska lösas på nationell nivå. Inte minst nu när Telia monterar ned den fasta telefonin i snabb takt.

Telenor och Net4Mobility gav lite förhoppningar om en förbättring vad gäller täckningsgraden med deras utbyggnad med 120 master i länet varav 46 nu är i drift. Däremot kommer inte Telias utbyggnad att minska antalet vita fläckar utan dem graderar bara upp bef. master från 2G till 4G. I klartext innebär det att ”dålig täckning idag är lika med dålig täckning i framtiden”.

PTS arbetar nu med att ta fram en rapport om mobiltäckningen som ska presenteras regeringen i oktober 2015. De som gjorde mig mest irriterade var att i det arbetet finns tankar om att operatörernas master ska kompletteras med samhällsmaster där kommunerna bygger och hyr ut till operatörerna. Allt i samförstånd med operatörerna.

Ett inspel som jag inte delar och mitt inlägg i den dialogen var att uppbyggnaden av dessa måste vara en nationell angelägenhet och tillhör inte det kommunala uppdraget. Ett argument som PTS förde fram var att kommunen skulle vara vinnare genom ökad tillväxt i kommunen som en förbättrad mobiltäckning medför. Dessutom får ju kommunerna hyresintäkter av operatörerna.

Turismen och övrig tillväxt i norra Sverige gagnar väl hela landet. Därför anser jag att infrastrukturen vad gäller samhällsmaster ska finansieras av staten. Staten har ju faktiskt inkasserat en ansenlig summa miljarder vid utförsäljningen av frekvensband.

Viktigt är nu att regioner, kommuner, föreningar, näringslivet, alla via sina  organisationer, ställer det kravet mot PTS och staten.

Sverige saknar försörjningsberedskap

Av , , 3 kommentarer 18

Kvällen har jag tillbringat i Umeå för att lyssna på Sven Lindgren från civilförsvarsförbundet. Mötet var initierat av LRF och handlade om den obefintliga försörjningsberedskapen som Sverige befinner sig i. Vi lever i ett mycket sårbart samhälle där självförsörjningsgranden understiger 50 %.

Regering och riksdag saknar målsättning i kristider för jordbruksförsörjningen då landet saknar en livsmedels- och beredskapsstrategi. Beredskapslager saknas att jämföra med Finland, som tillsammans med civilsamhället, har mat och drivmedel för 1 1/2 år. Utöver detta saknas också en energiförsörjningsstrategi om energiförsörjningen hotas.

Riksdag och regering har de yttersta ansvaret men även regioner och kommuner har ett ansvar. Saknade företrädare från Umeåregionens kommuner, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i dessa för länet och landet angelägna frågor. Kanske har företrädare för dessa organisationer samma uppfattning som 65 % av landets tillfrågade att övriga samhället ska fixa det.

I slutändan handlar det också om den enskilda människans ansvar för en ökad självförsörjningsgrad genom att så långt som möjligt handla den mat som producerats av svenska bönder.

Mjölklyftet, en krona mer till svenska mjölkbönder i kris

Av , , 1 kommentar 11

Vill med denna blogg vidarebefordra den uppmaning som Centerpartiet och Eskil Erlandsson skickar för att stötta den svenska mjölknäringen som just nu befinner sig i en djup kris. Med detta skapas förutsättningar för mjölkböndernas överlevnad, förhindrar en minskad självförsörjningsgrad och bibehåller det öppna landskapet.

Citat:

Det ryska beslutet om importstopp av mjölk har försatt svenska mjölkbönder i kris.

Centerpartiet lanserar nu därför Mjölklöftet.

Centerpartiets förslag för en bättre mjölkproduktion:  

1. Mjölklöftet. Handlarna höjer priset på mjölk med en krona som oavkortat går till bonden.

2. Stoppa höjningen av arbetsgivaravgifter för unga, införandet av handelsgödselskatt och kilometerskatt.

3. Ursprungsmärk mejeriprodukter.

4. Tillsätt en regelförenklingskommission som förutsättningslöst tittar på vilka regler som kan förenklas utan att äventyra den svenska djurvälfärden.

– Vi uppmanar alla handlare att ingå Mjölklöftet, där man höjer priset på mjölk med en krona som går oavkortat till mjölkbonden, säger Eskil Erlandsson, riksdagsledamot för Centerpartiet.

Svensk mjölknäring är i kris, inte minst efter Rysslands importstopp av mjölk från EU. Ledande branschföreträdare menar att det är så allvarligt att det handlar om svenska mjölkbönders överlevnad.

Centerpartiet lanserar nu därför Mjölklöftet. Det går ut på att handlaren höjer priset på mjölk i butiken med en krona per paket – som går oavkortat till mjölkbonden.

– Vi är övertygade om att väldigt många svenskar är beredda att betala en krona extra för mjölken, om de vet att den kronan säkerställer att den lokala mjölkbonden kan fortsätta leverera mjölk i många år till. Då bidrar man också till en bättre djurhållning och mer närproducerad mat, säger Eskil Erlandsson.

Liknande koncept finns redan i Åre. Resultatet talar för sig själv. Efter att Ica Åre höjde priset på mjölk med en krona rusade försäljningen i höjden.

– Handlarna har allt att vinna på Mjölklöftet. De gör en god insats genom att de gynnar den lokala mjölkbonden och ser till att den ansträngda mjölknäringen får ett mycket välbehövligt lyft. Dessutom verkar ju Mjölklöftet innebära att försäljningen ökar, säger Eskil Erlandsson.

Centerpartiet kommer nu på bred front via lokala företrädare över hela landet uppmana ortens handlare att ingå Mjölklöftet med mjölkbönderna. Förhoppningen är att Mjölklöftet ska sprida sig och bidra till att dämpa krisen i den svenska mjölknäringen.

Mjölklöftet bör kombineras med ytterligare åtgärder. Exempelvis är det viktigt att regeringen inte ytterligare belastar mjölkbönderna genom att höja arbetsgivaravgifterna för unga, införa handelsgödselskatt och kilometerskatt. Centerpartiet föreslår även en regelförenklingskommission och ursprungsmärkning av mejeriprodukter.

 

Mer av lokala råvaror till våra kök

Av , , 2 kommentarer 13

Kostfrågorna och framförallt frågan om att öka andelen råvaror producerade av lokala producenter är en angelägen fråga. En fråga som är viktig för de lokala producenterna men också för barn och äldre som serveras mat i kommunens skolor och boenden. Det är viktigt att kommunen följer den svenska lagstiftningen och serverar mat som tillverkats av svenska råvaror som håller svensk kvalitet.

Om viljan finns så kan kommunen vid nästa upphandling göra det möjligt för lokala producenter att lämna anbud som ger dem chansen att leverera råvaror till kommunens kök.

Jag kommer att jobba för att majoriteten tar den möjligheten. Det är att bedriva Närodlad Politik.

Vid senaste fullmäktige behandlades årsredovisningen för 2013. I kommunstyrelsens framtidsbedömning nämndes inte med ett ord några framtida ambitioner inom kostens område.

Centerpartiet föreslog därför en komplettering av texten med att:

  • En kostpolicy ska tas fram med målsättningen att vid framtida upphandlingar öka andelen lokalproducerade råvaror och att den inarbetas i en upphandlingspolicy för kommunen.
  • Kompetens- och statushöjande insatser ska genomföras för personalen i kommunens kök.         

En komplettering som helt och hållet överensstämmer med den motion som vi tidigare har lämnat in till fullmäktige. Motionen är under beredning och har därför inte behandlats.

Tyvärr var det inget av de övriga partierna som ställde upp för vårt förslag.  

Motiveringen från kommunalrådet var att arbetet redan är på gång. Läser man vilka punkter som kommunledningskontoret tagit upp i årsredovisningen så kan jag konstatera att ett flertal av dessa också är på gång. Konstaterar därmed att kommunalrådets motivering för avslag var varken konsekvent eller korrekt.

 

 

Kränkande behandling av företagare

Av , , 6 kommentarer 20

Jag blir beklämd och upprörd när jag läser om hur en företagare upplever sig bli behandlad och kränkt i den politiska debatten och hon torde nog inte vara den enda företagaren som känner på det sättet.

Uttalanden av politiker som företräder socialdemokraterna och som säger sig vilja satsa på näringslivet och växande företag. Vänsterpartisterna uttrycker sig ännu grövre när det gäller synen på det privata näringslivet och har väl aldrig föreslagit något som skulle främja förutsättningarna att driva företag.

Politiker som antyder att det är fult att vara företagare och som menar att företagare lever på att någon annan jobbar i deras företag. Jag tror att medborgare över lag och en majoritet av anställda inom det privata näringslivet inte delar den uppfattningen.

Kränkande uttalanden som misstänkliggör företagarens syften med sitt företagande. Få ställer frågan till näringslivets organisationer eller till företagaren om vad som händer med de som som jobbar här eller vad som händer med verksamheten om man genom skatter eller höjda avgifter försämrar förutsättningarna.

En berättigad fråga som var och en borde ställa till dessa företrädare är vad som skulle hända om vi inte har våra företag och vad som händer om näringslivet motarbetas. Vilka blir kvar och vilka ska skapa förutsättningarna för den välfärd som vi alla eftersträvar om inte företagen och dess medarbetare får verka i ett gott näringslivsklimat.

 

 

 

 

 

Centerpartiet levererar

Av , , 5 kommentarer 25

Senaste veckan har vi presenterat landsbygdssastningar som en fördubbling av bredbandsutbyggnaden och en femdubbling av kommersiell service.

För näringslivets små företag kraftigt sänkta sjuklönekostnader från första dagarna  och 16 miljarder till jobb och entreprenörskap i hela landet. Där ingår också femdubblade satsningar på förnybar energi och energieffektivisering.

Notera är det inte bara är förslag, utan riktiga satsningar som regeringen gör.

NÄRODLADE  POLITIK gör skillnad.

 

 

Närodlad politik förbättrar bredband och service

Av , , 1 kommentar 21

Centerpartiet har sett till att landsbygden får nya miljarder med fokus på bredband och service.

Vi tillför 2,8 miljarder extra, vilket mer än väl kompenserar det EU drog ner. Detta möjliggör en fördubbling av bredbandsutbyggnaden på landbygd. Vi satsar nu 3, 25 miljarder där marknadskrafterna inte räcker till.

Vi avsätter också 700 miljoner av de nya pengarna till stöd för kommersiell service, såsom lanthandlare och mackar, i gles- och landsbygd.

Nu gäller det att kommuner och regioner gör verkstad av den förbättring som Centerpartiet har möjliggjort.

Det är NÄRODLAD POLITIK i praktiken. 

 

 

 

Senaste kommentarerna
Arkiv
Kategorier