Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Bristen på arbetskraft hotar svenska företags utveckling.

Svenska företag varnar högljutt om att bristen på arbetskraft hotar deras existens och utveckling – Att i det läge avstå från att lösa företagens problem och samtidigt sätta alla som står utanför arbetsmarknaden i arbete vore vansinnigt.

Varningsropen från svenska företag har därtill hörts länge - De ropen ska vi självfallet både hörsamma och tillfredsställa för att trygga företagens framtida utveckling och överlevnad.

Alliansen och Svenskt Näringsliv prat om att det behövs sänkta ingångslöner och sänkta trösklar för att få in de grupper som står långt från arbetsmarknaden in i arbete och egen försörjning är inget annat än kvalificerat skitsnack.

Det behövs inga sänkta löner – Det som behövs är mindre snack och mer verkstad och ett bra samarbete mellan regeringen och Sveriges företag för att tillsammans finna den lösning som löser problemen för både företag och samhälle.

Vi befinner oss därtill mitt i en brinnande högkonjunktur – En högkonjunktur som dessutom kommer att stärkas under det kommande året. Att i det läget avstå från att integrera, utbilda och sätta även de som står längst från arbetsmarknaden i arbete vore vansinne.

Mitt förslag är därför att vi som regering och beslutsfattare med omedelbar verkan sätter oss ner med alla företag som efterfrågar arbetskraft för att tillsammans med dem utforma ett system och ett program för att lösa företagens behov av arbetskraft och samhällets behov av integration för de som står utanför arbetsmarknaden.

Den nöten borde inte vara allt för svår att knäcka och min övertygelse är att landets företag med öppna armar välkomnar varje sådan lösning och därtill är villiga att betala för den så länge lösningen ger dem arbetskraft att anställa.

Att samhälle och företag delar på kostnaderna för att låta de som står utanför arbetsmarknaden utbilda sig på jobbet är en bra väg in i arbete och något vi som samhälle ska vara med och finansiera - Exakt hur detta ska gå till och finansieras får vi återkomma till när vi pratat med företagen i fråga.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

88 kommentarer

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Precis – Så tänker vi idag men frågan är om vi tänkt rätt. Att vi inte gjort det tycker jag bevisas av att företagen i dag saknar människor att anställa även till enklare jobb.

   • Jonny Disenfeldt

    Hmmm…
    Vad i meningen ”Med en gymnasieutbildning har du mycket goda chanser att få ett jobb, men utan en har du betydande svårigheter att få fäste på arbetsmarknaden, säger Mikael Sjöberg”
    är det du inte förstår ?

    Det finns oerhört få ”enklare jobb” som är lediga där man kan komma in utan att kunna svenska eller engelska, knappt kan läsa och skriva och inte ens har grundskolekompetens. Det som efterfrågas är kompetens .

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det som efterfrågas är kompetens för att klara av det arbete som ska utföras och det är just den jag vill ge till de som är arbetslösa. Att ge dem den kompetensen betyder inte att de behöver ha slutbetyg från gymnasiet.

     • Olles brorsa

      För att undvika att vi talar förbi varandra, tar jag nu fasta på något som Anders skrev 4 dec 15.55: ”och att vi ska hjälpa företagen att hitta människor att anställa tycker jag är en självklarhet.”

      Det är just detta som ska vara arbetsförmedlingens huvuduppgift, enligt min mening. Men de offentliga arbetsförmedlingarna ska också ha en sidouppgift, nämligen att skaffa jobb åt dem som har varit arbetslösa längst tid. AF ska dock bevaka att även de, har nödvändiga färdigheter för det jobb som ska utföras. Härför behövs ingen lagstiftning om sänkta ingångslöner under kollektivavtalens lägstalöner.

      Och det är just därför som jag anser att den statliga Arbetsförmedlingen ska läggas ner och ersättas av kommunala arbetsförmedlingar,. Därför anser jag också att servicefunktionen, d.v.s sammanförandet av de, som söker jobb och de, som söker arbetskraft, ska skiljas från myndighetsfunktionen, d.v.s. beslut om lönebidrag för anställning av funktionshindrade och utbildningsbidrag för dem som vill förbättra sin kompetens – samt beslut om avstängning från a-kassan för dem som flera gånger har vägrat ta anvisade jobb.

      Självfallet ska arbetsförmedlingen hjälpa företagen att skaffa den arbetskraft de vill ha, förutsatt att företagen inte ställer upp orimliga krav.Det ska också finnas privata arbetsförmedlingar, som kan vara specialiserade på rekryteringen av personal med ovanliga kvalifikationer.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Publicerar som ett inlägg i debatten med följande tillägg:

      Hur det kan ske har jag beskrivit i ett antal inlägg om varför YA-utbildningar bör ske inom ramen för AMU och AMS.

  • Olles brorsa

   Man kan inte lita på vad Arbetsförmedlingens generaldirektör säger. Arbetsförmedlingen har aldrig klarat sitt uppdrag och har inte ens dragit sig för att blåljuga inför politikerna. Och har inte heller dragit sig för försök till hjärntvätt av de arbetslösa. Indoktrineringen går ut på att de arbetslösa ska tvingas säga ”Arbetsförmedlingen skapar inga jobb”. Så skulle en privat förmedlingsverksamhet aldrig bete sig. Tänk bara att den, som vill köpa ett hus, skulle påtvingas terapisamtal inför en fastighetsmäklare för att lära sig säga ”Fastighetsmäklare bygger inga hus”.

   Arbetsförmedlingen var en ren plåga för de arbetssökande redan före regeringsskiften 2006, så alliansen hade verkligen chansen att förändra Arbetsförmedlingen till det bättre. Men det blev ännu sämre, bl. a genom att man slog ihop Arbetmarknadsverket, länsarbetsnämnderna och de lokala arbetsförmedlingen till en enda myndighet, som kallas Arbetsförmedlingen. Borgerliga debattörer har emellanåt framfört tanken att lägga ner hela skiten och lämna fältet fritt för privata arbetsförmedlingar, men har aldrig kommit till skott med det. Ynkligt. En kommunalisering av förmedlingsverksamheten är också en möjlighet.

   Men det är också sant att utbudet av arbetskraft vida överstiger behovet, särskilt om man räknar med den dolda arbetslösheten, den som AF har tagit som sin uppgift att dölja- Detta är liksom ”elefanten i rummet”, som vi inte får tala om.

   Sverige har inte haft några krig på över 100 år, och har därför inte tvingas utnyttja den dolda arbetskraftreserven, som de styrande inte trott duger någonting till utanför hemmet. TV har visat Finlands historia under 1900-talet, då kvinnor utan någon som helst utbildning har tvingats rycka in på typiskt manliga arbetsplatser, där de har fått göra kvalificerade jobb inom både industrin och samhällets administration för att männen har varit ute vid fronten. Människor växer väldigt snabbt med uppgiften, när de sätts att göra ett jobb som verkligen behövs.

   Det är i och för sig sant att AF inte skapar några jobb, men borde i alla fall sammanföra de, som söker jobb med de som söker arbetskraft, på samma sätt som en fastighetsmäklare för samman köpare och säljare. I stället kan man skicka 200 sökande till en och samma arbetsgivare i det enda syftet att de arbetslösa ska vara ”aktiva jobbsökare”. Det har funnits initiativ hos AF:s personal att ingå avtal med lokala företag om att AF ska ta över företagens rekryteringar och helt enkelt välja ut de, som ska anställas. Företagen ifråga har varit jättenöjda, men inte ledningen för AF.

   Och så ej heller kollegorna till de kreativa AF-tjänstemännen. För det är bara en bråkdel av AF:s personal som skulle klara av att välja ut den arbetskraft som företagen behöver bland de arbetslösa. De flesta arbetsförmedlare har ingen yrkeserfarenhet utanför den offentliga byråkratins snäva värld. ,

 1. Nils Lindholm

  Det är brist på 18-åring med fullgjord värnplikt o 40-år i yrket, nu också med tillägget 70 – 80% i bidrag.

  Folk kan bara inte ta ett steg upp i hierarkin, det finns redan en där, skulle det gå att ta ett steg upp i hierarkin så måste ex.v. Eriksson utvidga, men Eriksson har inte utvidgat sen dom hade 100-tusen anställda utan tvärtom avvecklat o sparkat runt hälften, tänk Sony Eriksson.
  Nu har dom åter igen 100-tusen anställda men genom köpt på sig företag o anställda , detta betyder att antalet anställda har minskat totalt genom att uppköpta företagen försvunnit som producerande företag med anställda.

  I Skellefteå ska det byggas batterifabrik, några tusen anställs, finns fabriken kvar om 5 – 10 år jobbar kanske bara 10% där, allt automatiserat för att få ner kostnaderna och få upp farten, roboten jobbar 24-7-365 tar ingen semester , är sjuk väldans korta stunder.

  Det finns inget neråt heller, vi har slutat ‘sticka på timmer i bommen’, vi mjölkar inte kor för hand, vi använder inte människa och spade att mocka dynga längre, vi lastar inte lastbilar för hand längre, vi har redan självkörande lastbilar som följer den första, det finns inga stuvare längre och eftersom det redan finns en reklamutdelare så är även den platsen upptagen.

  Det måste alltså uppfinnas NYA jobb typ skruva av hjulet på skottkärran och genom det skapa vänster o höger fram-skottkärrebärare som ju naturligtvis på direkten blir utkonkurrerade av mindre hjultraktorer, dom 2 skottkärrebärarna kostar ju runt 200-tusen +32% alltså 520-tusen , pay-off på , säg 4-år + ökade intäkter då hjultraktorn kan frakta större mängder snabbare, så några skottkärrebärare får vi nog inte se annat än på platser där det inte funkar med annat.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Exakt hur framtiden ska utvecklas vet vi inte med 100% säkerhet men en sak är säker – Som ansvarstagande regering måste vi hjälpa landets företag att rekrytera den arbetskraft de söker efter med ljus och lykta. Att i det läget se till att de som idag står utanför arbetsmarknaden kommer i arbete är i det läget en självklarhet.

   För att lösa automatiseringens verkningar i framtiden behövs utredning och debatt – En basinkomst för alla kan vara lösningen på den problematiken.

   • Olles brorsa

    1) Vi måste våga ge företagen det kärva beskedet att de inte bara kan lasta över sina kostnader på personalutveckling på samhället, men i gengäld tillhandahålla arbetsförmedlingar som är vad de heter, alltså förmedlare av arbetskraft. Dessutom måste vi avsevärt sänka risktagandet vid nyanställningar, första hand genom att avskaffa sjuklöneansvaret för arbetsgivare samt beräkna skadestånden vid olagliga uppsägningar på företagens omsättning i stället för antalet månadslöner för den som sagts upp.

    2) Vi ska inte ha en hårt arbetande hälft av befolkningen, som försörjer den andra halvan av befolkningen, som består av arbetsskygga individer, som röker hasch och filosoferar ,om arbetsfria inkomster. Ett sådant samhälle skulle snart utvecklas till ett samhälle, där halva befolkningen är poliser och halva befolkningen är tjuvar. Arbetarrörelsen har alltid tagit avstånd från sådana orealistiska idéer.

    Om en ökad produktion per tidsenhet arbete inte uppvägs av en ökad efterfrågan på varor och tjänster, är en generell arbetstidsförkortning den enda vettiga lösningen.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Publicerar som ett inlägg i debatten med följande tillägg:

     Ett eventuellt införande av en basinkomst lika för alla är värd att utreda på djupet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>