Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Avregleringen av offentlig sektor är av ondo för löntagarna som arbetar i densamma.

Jag tillhör den skara som aktivt under lång tid hävdat att avreglering, konkurrensutsättning och upphandling av offentlig tjänster – Dvs tjänster som tidigare drevs i offentlig regi är dåliga för de allra flesta som arbetar i dessa upphandlade verksamheter.

Bevisen för att jag är inne på rätt spår och på att jag har rätt hopar sig och presenteras nu ett och ett.

Det finns en röd tråd i allt som presenteras och det är att arbetet blivit stressigare och sämre betalda efter genomförd upphandling.

Därtill tydliga tecken på att anställningarna blivit osäkrare i och med att tillsvidareanställningar ersätts med allmän visstidsanställning och behovsanställning i mycket högre grad än de offentliga arbetsgivarna gjorde.

Innan avregleringens tidevarv fanns det oerhört få delade turer och inga företeelser som ”sovande natt” och betalning för endast 15 minuter av varje timme en arbetstagare har rast på bortaort.

Alla dessa försämringar för alla arbetstagare kom till efter det att vi hade avreglerat och upphandlat och då för att skapa större vinster hos de företag som vunnit upphandlingen – Därtill har avregleringarna och upphandlingarna skapat högre arbetsbelastning och mer stress hos de anställda i sektorn vilket är olyckligt för alla i samhället.

Försämringarna för de som jobbar hos privata aktörer har till viss del spillt över på de offentliga arbetsgivarna vilket gör saken ännu allvarligare.

Kontentan och slutsatsen är att det hade varit bättre för både arbetstagare och de som dessa arbetstagare ska vårda och hjälpa om verksamheterna stannat kvar i offentlig regi och drift.

Att det blivit på detta sätt är inte speciellt konstigt då privata företag alltid kommer att sträva efter att göra vinster. Att företag strävar efter vinst är inte underligt utan snarare naturligt då det är utsikterna om vinst som är själva grogrunden till att starta och driva företag.

Det som är underligt i sammanhanget är dock att dessa vinster drivs fram med hjälp av direkta och indirekta politiska beslut. Direkta beslut i form av beslut om avreglering och upphandling och indirekta beslut i form av införande av stupstockar i socialförsäkringssystemen och införandet av den mycket förödande arbetslinjen.

Det är den av alliansen införda och därtill skadliga arbetslinjen som skapat möjligheten för privata aktörer inom offentlig sektor att betala sina anställda lägre löner än motsvarande anställda hos offentliga arbetsgivare – Detta därför att arbetslinjen medförde försämrade arbetsvillkor och försämrad anställningstrygghet.

Arbetslinjen är i sig bara ett samlingsord för att framföra att det är helt okay att företagen använder sig av färre anställda som får arbeta under mer stress och högre arbetsbelastning för att skapa högre produktion så att företagen kan öka sina vinster.

Att det är så har påvisats i en mängd rapporter som fackförbundet Kommunal tagit fram avseende arbetssituationen för de som arbetar i äldreomsorgen hos privata och kommunala arbetsgivare.

Föga förvånande visar rapporten att de som jobbar i privata vårdföretag har lägre löner än de som jobbar i de kommunala vårdapparaten. Rapporten visar även att skillnaderna dem emellan ökat. 2012 hade de som arbetar i privata vårdföretag 900 kronor lägre lön per månad än de kommunanställda – 2014 hade denna skillnad fördubblats till 1.800 kronor per månad.

Rapporten visar även att det finns stora skillnader i grundlön för tillsvidareanställd personal där skillnaden kan vara så stor som 2.500 kronor per månad till de privatanställdas nackdel.

Lägg ovanpå detta sämre personaltäthet och högre arbetsbelastning hos de som arbetar i privata vårdföretag så förstår ni varför Alliansen, Svenskt Näringsliv och Almega lobbade så hårt för avregleringar och konkurrensutsättning.

Man lobbade för detta för att kunna sänka löner och försämra arbetsvillkor så att privata företag kan använda de vinster man gör på dessa försämringar för de anställda till att stoppa våra skattepengar i sina egna privata fickor.

Än viktigare är att man lobbade för detta för att överhuvudtaget få uppdragen i samband med upphandling ty utan lägre löner och försämrade arbetsvillkor hade offentliga företag kunnat lägga ett lägre bud än ett privat företag.

Vi ska inte ha det på detta sätt i Sverige anno 2018 – I vart fall inte i ett socialdemokratiskt styrt Sverige.

Får jag vara med och bestämma ska avregleringarna inklusive LOV rullas tillbaka och verksamheterna återgå i offentlig regi – Inte för att vi som politiker gillar makt utan därför att vi som politiker alltid värnar de anställda och deras arbetssituation.

Som socialdemokrat kan jag aldrig acceptera att skattepengar används till att sänka löner och försämra arbetsvillkor.

Som socialdemokrat anser jag att skattepengarna ska gå till de saker där de gör bäst nytta vilket i just detta fall är tryggare anställningar, bättre arbetsvillkor och högre lön för de som jobbar med välfärdstjänster snarare än till vinstutdelning i privata företag inom välfärdssektorn.

Glöm heller aldrig vilka som gjort dessa försämringar möjliga när ni ska rösta i samband med framtida val - Glöm aldrig att dessa försämringarna är signerade alliansen och dess företrädare.

En röst på alliansen är alltid en röst på lägre löner och sämre arbetsvillkor – En röst på socialdemokraterna är en röst för högre löner och bättre arbetsvillkor.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

13 kommentarer

 1. Bertil

  Arbetslinjen är ett stulet ord av högern.
  Arbetslinjen lämnades Okt -90
  För att istället ge låg ränta låg inflation vilket gynnade de som redan ägde och de spm tog stora lån. Det i sin tur gynnade banker som om man görs er väldigt kortfattat även blev fallet för Morgan Stanley detta genom USA som var tillsammans med Storbritannien de som skapade grovt sagt Nyliberalismen.

  Jag säger det igen och det bör upprepas vi behöver en modern Castro inte bara i Sverige utan framförallt i USA förtryckets Mekka och de som är orsak till klassklyftor ökad mängd fångar som genom ständiga avregleringar är det optimala sättet att skapa råa egoistiska kapitalister genom att förslava sin befolkning.

  Vi behöver mer än någonsin nån som tar de fattigas parti och raserar materialismen egoismen kapitalismen.

  Vi behöver ingen rå kapitalism i en värld där gemenskap är det viktiga där kärnverksamheter är det som får de mesta pengarna medan råa kapitalister kan räkna snöflingor i Antarktis.

 2. Krister

  Varför skall man tex ge de i hemtjänsten mer betalt när de knappt kan förstå svenska?
  Min far beställde några liter mjölk bla och de kom hem med vispgrädde i 1 liter förpackning…

  Känner till en duktig sjuksköterska som har 10.000 tal:s kr mer per månad i privat verksamhet.

 3. Bertil

  Läser om Sahlgrenska som ska bort med 250 tjänster. Att sen gå ut med att patienterna inte kommer drabbas är en rätt magstark lögn.

  I media kablas det utvinna brusten på läkare sjuksköterskor o.s.v
  Inom vård omsorg vad ska unga tro när man helt plötsligt ska bort med 250 tjänster.

  Detta har också med avregleringar att göra. Att vårt gemensamma ska privatiseras och att vård.skola.omsorg enbart i framtiden kommer betjänas till de som har en plånbok fylld med digitala pengar att betala med.

  Avregleringar ökar ojämlikheten skapar alkt mer kriminalitet och fattigdom,

  Åter vi behöver mera Castro och mindre av Kristersson Löf Trump och sadister som Reinfeldt.

  Vi behöver tagga ner på det materiella och satsa på människors välmående.
  Kraftfulla regleringar produktionsskatt
  Rejäla medborgarlöner god sjukvård

  Även penningfördelning idag tar man från fattiga ger till rika att göra tvärtom är lika enkelt. Att även rå kapitalism bedriver avancerad utrensning är vi väl medvetna om även det går vända på utrensnibg av de som idag rensar ut friskt sjuka atbetslösa och fattiga gamla bör få samma medicin.
  Mera Castro behövs.

 4. Bertil

  Varslen ökar Sahlgrenska 250 ska bort Saab 850 varav 500 konsulter 60 bort i Kalix .
  Blir bra det hör när vi får högerpolitik och sänkt a-kassa och sänkta trösklar ska gälla.

  Vi får hoppas fler avskedar boendepriser faller. Vi får hoppas folket får sin vilja fran avreglera och privatisera allt bort med facket och a-kasss , sänk skatten för de högst avlönade. Sänk trösklar för lågavlönade, höj räntor så fler går i personlig konkurs.
  Men framförallt bort med sjukförsäkring så fler genom högerpolitik rensad ut.

  Då skulle Kristersson säkert kunna göra fler klipp på bostäder vikt flr hemlösa och av det twittra glatt.

  Sådan är kapitalismen avregleringar och egoism.
  Åter mera Castro önskar man hade en kloningsmaskin då skulle jag ta fram några miljarder Castroklonigar.
  Tänk er viljen skattechock välmående skulle drabbas av då.

 5. Anders

  Det stora problemet är inte att de privata aktörerna är dåliga. Det stora problemet är att den offentligt drivna verksamheten inte är ett dugg bättre. Statistiskt finns det en skillnad, men t ex löneskillnaderna tror jag beror på att man har högre personalomsättning och sätter i system att visstidsanställa för att kunna plocka in ständigt ny personal på ingångslöner medan kommuner inte kan göra på det sättet.

  Men inte ens i de kommuner (som exempelvis Umeå ) där sossarna styrt sedan Hedenhös är det speciellt bra villkor. Sjuktalen stiger hela tiden och personalen går på knäna. Alliansstyrda kommuner har i alla fall ideologiska skäl till att missköta den egna verksamheten för att motivera en privatisering. Vad sossarnas ursäkt är vet jag inte. Hål i huvudet kanske. Tittar man närmare så ser man att det är samma underbemanning, stress, dåliga scheman och chefer som inte tar ansvar för arbetsmiljön även i verksamheter som styrs av socialdemokratiska politiker. Kvaliteten som den offentliga verksamheten levererar är inte konkurrensmässig heller och många gånger är det dålig ledning som är anledningen. De enhetschefer och verksamhetschefer (för att inte glömma direktörer) som huserar i kommunen är sådana som inte platsar i det privata näringslivet och aldrig skulle få motsvarande jobb om de sökte det som alla andra och då blir det därefter…

  De privata aktörerna kan i alla fall uppvisa en vinst. Medan den offentliga verksamheten dras med stora underskott hela tiden.

 6. Bertil

  Kostnad för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning är
  Ca: 100 miljarder.

  Bankerna i Sverige deras vinst är på ungefär liknande som kostnaden för ovan nämnda ca: 100 miljarder.
  Men då ska ni veta 70 miljarder går
  enbart till aktieägarna i form av utdelning.
  Av denna utdelning så kan man kallt räkna med att obetydlig skatt betalas.

  Ges det ut via ISK så är skatten så obetydlig så det är närmast att driva med Svenska folket och inte minst de sjuka.

  Här gnälls det på sjuka man utförsäkrar sjuka och den ersättning de får beskattas enligt lön. Man måste dessutom gå till domstol för att ha nån chans mot den idioti som pågår.

  Samtidigt behöver tumrullande egoister som i många fall aldrig jobbat än mindre bidragit till samhället värt namnet. Dessa göder man genom att reformera en grej som heter ISK för att de ska slippa skatta 30% på avkastning. Visst är det åt helvittis??
  Men folk är ju inte med inte politiker helker. Tjänstemän som sitter och skapar sånt här har höga löner är involverade i stort sparande i aktier o.s.v.
  Klart som Amen i kyrkan man ser tillsatt bädda åt sig själva i första hand.

  Finge en som Castro tag i såna där så skulle de få enkelbiljett med fallskärm till Nordpolen.
  Så visst behöver vi en modern ledare i form av mera Castroidelogi.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>