Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

1/3 del osäkra väljare att vinna!

Av , , 2 kommentarer 0

En färsk undersökning utförd av Sifo på uppdrag av SVT visar att så många som var 3:e väljare är osäker och sannolikt kommer att rösta annorlunda i extravalet i mars. Således har de inblandade partierna 1/3 del av alla röstberättigade att kämpa om i extravalet vilket är goda nyheter för oss Socialdemokrater.

Dessutom stärker de min tes att de som nu blivit svikna av SD och Alliansen är öppna för en annan sorts politik.

Precis som jag skrivit om tidigare finns det bara ett parti som med råg i ryggen och historien på sin sida kan uppvisa att man har en politik som bygger på kärlek, solidaritet och alla människors lika värde. Vi Socialdemokrater har alltid stått på de svagas sida och är själva garanten för att flertalet fortsatt kommer att ha makten över fåtalet.

SD har i och med att de gav sitt stöd för Alliansens budget klart och tydligt visat att de är ett enfrågeparti.

Att likt SD svika alla löften man gav i valrörelsen, löften om en bättre situation för Sveriges pensionärer genom att ta bort skatteskillnaderna, löften om bättre villkor och ersättningar för alla sjuka och arbetslösa, och ovanpå detta svika de löften man givit avseende vården och skolan, och sätta den enda frågan man verkligen brinner för ASYL och MIGRATIONS politiken före dessa visar med all tydlighet att SD och dess inre kärna har som enda agenda att göra allt som står i deras makt för att försvåra invandringen till Sverige och EU.

Detta om något visar på en stor portion av främlingsfientlighet och rasism hos SD’s inre kärna som ju som bekant har sitt ursprung i ytterst tvivelaktiga national socialistiska rörelser.

Jag tror att en stor del av den tredjedel som idag är osäkra väljare inför extravalet är just de väljare som SD svikit i och med sitt handlande.

Den andra delen osäkra väljare finns att hitta bland de som insett vad Alliansen avser när de pratar om sin ”Arbetslinje”, med risk att bli tjatig tycker jag ändå att jag än en gång måste sätta på pränt vad Arbetslinjen är i verkligheten.

Arbetslinjen = Färre medarbetare + Mer utfört arbete + Högre arbetsbelastning + Mera stress + Högre vinster 

Således är slutsatsen enkel, om du vill förändra Sverige till det bättre. Skapa ett Sverige där kärlekens politik får råda, ett land präglat av solidaritet och alla människors lika värde, ett Sverige där flertalet har makten över fåtalet, då kvarstår bara ett parti att rösta på och det är Socialdemokraterna.

Historien visar att vi Socialdemokrater är det enda parti som framgångsrikt kunnat kombinera ovanstående och samtidigt sett till att landets företag blomstrat.

Därför uppmanar jag dig som är osäker, tänk om, tänk rätt och lägg din röst på Socialdemokraterna för ett progressivt, framgångsrikt och solidariskt Sverige.

 

Mitt valmanifest!

Av , , Bli först att kommentera 0

Tack och lov behöver vi Socialdemokrater inte modernisera vår politik för att vinna nyvalet den 22 mars. Allt vi behöver göra är att förklara vad vi står för, och framför allt vad vår politik leder till. Detta genom att använda oss av liknelser som dagens väljare förstår och kan relatera till när vi debatterar och talar om vad vi vill åstadkomma för Sverige.

Gammal hederlig socialdemokratisk politik har alltid, och kommer alltid, att bygga på kärlek, solidaritet och alla människors lika värde.

Kort och gott innebär vår politik att vi bygger samhällsstrukturer och en offentlig sektor som säkerställer att alla medborgare omfattas av de sociala trygghetssystemen.

Genom användandet av den Demokratiska Socialismen lanserad av Olof Palme ser vi dessutom till att den offentliga sektorn stannar i offentlig ägo. Dessutom driven av det offentliga utan privat inblandning.

Den offentliga sektorn behövs som motvikt till näringslivets kommersiella vinstintresse!

I alla lägen där näringslivet förlorar fotfästet och blir allt för giriga kan en offentligt ägd och kontrollerad offentlig sektor fylla sin funktion som motvikt mot girigheten, detta genom att gå in och konkurrera för att återställa en sund konkurrens.

Så vitt jag förstår och känner till finns det inget land på jorden där man kan påvisa att kommersiella intressen och fri konkurrens lett till att alla medborgare omfattas av starka sociala trygghetssystem. Mot bakgrund av detta behöver näringslivet den offentliga sektorn lika mycket som den offentliga sektorn behöver näringslivet för att utvecklas på ett sunt och framgångsrikt sätt.

Kort kan man säga att Sveriges välmående gynnas av ett läge där staten och kapitalet vandrar hand i hand. 

I ett väl fungerande Sverige måste den offentliga sektorn fungera som motvikt till det privata näringslivet, driven av behov inte av efterfrågan, offentligt ägd, finansierad med skattemedel och driven av just behov utan vinstintresse.

Bara med en offentlig sektor byggd på den Demokratiska Socialismens fundament kan Sverige i tider av lågkonjunktur säkerställa att människor kommer i arbete eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder, detta genom att bygga en brygga fram till nästa högkonjunktur.

Med en offentlig sektor byggd av oss Socialdemokrater kan den offentliga sektorn i tider av lågkonjunktur avlasta det privata näringslivet genom att överta ansvaret för de medarbetare som måste permitteras när konjunkturen och försäljningen viker.

Lågkonjunktur är den bästa tiden att vidareutbilda människor och stärka deras kompetens och konkurrenskraft, ett ansvar som vilar på den offentliga sektorn.

Dessutom är det den offentliga sektorns uppgift att tillse att näringslivet vid alla tillfällen har tillgång till välutbildad arbetskraft med rätt kompetensprofil.

Socialdemokratisk politik och den Demokratiska Socialismen syftar till att återge flertalet makten över fåtalet, något som till stora delar gått förlorat under Alliansens tid vid makten där den politiska inriktningen snarare är att ge fåtalet makten över flertalet.

En röst på Socialdemokraterna är därför detsamma som en röst för ett välmående Sverige, präglat av solidaritet och rättvisa.

 

 

 

Sverige behöver en politik präglad av kärlek och solidaritet!

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu när SD har ställt till det och ordnat med regeringskris och oreda i Sveriges Riksdag, med ett pålyst extraval som följd, får vi en förnyad chans att söka ännu mera stöd för den kärleksfulla och solidariska politik som symboliserar Socialdemokraterna. 

Det parti som står för kärlek och solidaritet och alla människors lika värde är Socialdemokraterna. Jag kommer därför at driva en kampanj som påvisar vikten av ett kärleksfullt solidariskt tänkande när man lägger sin röst i extravalet den 22 mars.

SD har i och med sitt stöd för Alliansens budget svikit alla de vallöften man gav inför förra valet. Löften om bättre a-kassa, bättre sjukpenning, avskaffande av skatteskillnaderna mellan de som arbetar och våra pensionärer mm. Löften som jag tror stod bakom SD’s ökning det gångna valet.

Deras agerande visar klart och tydligt att SD och dess inre kärna aldrig har, och aldrig kommer att bry sig om andra frågor än de som berör en begränsad invandrings och asylpolitik. Alla andra frågor är underordnade denna fråga. Det finns inget annat sätt på vilket man annars skulle kunna förklara deras handlande.

Jag hoppas och tror därför att de som nu blivit svikna av SD har fått den ögonöppnare som gör att de nu kan se klarare, gör det enda rätta, och lägga sin röst på Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna är det enda parti som verkligen står upp för de svaga i samhället. Det enda parti som på allvar står för solidaritet och kärlek.

Alliansen är som vi alla erfarit under de sista 8 åren inget regeringsalternativ för de som eftersträvar kärlek och solidaritet.

Precis som vanligt kommer Alliansens företrädare att hävda att de står för ordning och reda, och att deras Arbetslinje är den enda rätta vägen för Sverige.

Glöm då aldrig vad arbetslinjen står för!

ARBETSLINJEN = Färre medarbetare + Mera utfört arbete + Högre Arbetsbelastning + Mera Stress + Högre Vinster för Företagen.

Alliansen har under 8 års styre visat hur man på ett effektivt sätt kan splittra och bryta sönder den svenska välfärden. Detta genom att tvinga sjuka att söka arbete, arbetslösa in i fattigdom etc.

Dessutom har Alliansen genom Arbetslinjen flyttat tidigare statliga utgifter till landets kommuner, något som gör att många kommuner går på knäna och tvingas till drastiska nedskärningar av den kommunala servicen. 

Till råga på allt slår man sig sedan för bröstet och säger att man skapat ordning och reda i de svenska statsfinanserna.

Just därför kvarstår bara ett regeringsdugligt alternativ för alla de som vill ta Sverige ur den kris landet nu befinner sig i. Ett regeringsalternativ som kan återuppbygga välfärdssystemen, bringa ordning i den svenska skolan, få fart på ekonomin och skapa nya arbetstillfällen.

Det enda alternativet för ett välmående Sverige är Socialdemokraterna, det enda parti som på allvar står upp för kärlek, solidaritet och alla människors lika värde. Det är där du ska lägga din röst om du vill se en varaktig förändring till det bättre.