Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

SD:s anhängare förnekar sig inte.

Den som vill verifiera att jag hade helt rätt i beskrivningen av det modus operandi som jag påstått att SD använder sig av kan titta på alla kommentarer som inkommit till mitt blogginlägg i ämnet med titeln ”SD:s sätt att sprida sitt budskap är byggt på lögner och förbannad dikt” – Ett inlägg som förövrigt inte gett SD och dess anhängare och ”nättroll” någon lugn och ro.

Det är rätt tillfredställande att se att jag träffat helt mitt i prick i det jag skrivit när jag beskriver deras metoder för att göra lögner och halvsanningar till absoluta sanningar.

Kommentarerna bevisar precis det jag påstått – Nämligen att deras ”nättroll” och kommentatörer använder sig av taktiken att ta enskilda ord och/eller meningar ur sitt sammanhang och omge dessa med helt andra ord och värderingar för att vilseleda läsarna.

En annan flitigt använd metod för att vilseleda är att kommentera och i kommentaren ställa frågor om något helt annat än det som stod i blogginlägget – Allt i syfte att flytta fokus från det jag skrev till något annat och helt ovidkommande för inlägget i sig.

Att man sedan gärna använder sig av och ofta hänvisar till opinionsinstitut som Sentio och Yougov för att påvisa att SD har högre väljarsympatier än de faktiskt har ligger i sakens natur då dessa institut är lätta att rigga på precis samma sätt som den medier likt Fria tider och Avpixlat mm. som SD skapat på internet.

Jag hade förvisso förväntat mig precis detta så att påstå att jag är förvånad vore fel. Det är precis på detta sätt SD opererar på sociala medier och det är just därför alla vi övriga ska förändra vårt sätt att prata om politik.

Det enklaste sättet att sätta käppar i hjulet för SD:s modus operandi är precis som jag skrev i förra inlägget att börja prata politik utifrån ideologisk övertygelse i alla frågor.

Så fort en fråga är uppe till debatt ska den härledas till ideologin och den plan för samhällsbygget som ens ideologi påkallar. Vid behov och med jämna mellanrum ska vi dessutom påminna väljarna och folket om det som är politikens huvuduppgift – Vilken typ av samhälle ska byggas och för vem ska vi bygga samhället.

Den typen av debatt vill SD undvika till varje pris då oerhört få av väljarna vill uppleva det samhällsbygge SD vill åstadkomma.

Jag tror att det är oerhört få som vill se ett samhälle där vi grupperar folk efter etnicitet och/eller inkomst och ger människor olika människovärde baserat på gruppindelningen vilket är vad SD vill göra. Får jag tro något så vill de allra flesta se ett samhälle där alla människor tillerkänns samma värde.

Jag tror inte heller att svenska folket vill se en verklighet där politiken kontrollerar media genom att sätta tryckfrihetslagstiftningen ur spel och förbjuda tidningar och media som inte stödjer SD och deras sätt att se på verkligheten vilket är vad SD öppet sagt att man vill göra. Lika lite tror jag att svenska folket vill se en verklighet där misshagliga journalister rensas ut och förbjuds verka av samma anledning.

Därutöver har ledande SD företrädare öppet sagt sig vilja rensa ut poliser, domare och åklagare som inte öppet står bakom SD och deras värderingar och det är ännu en sak jag är helt övertygad om att svenska folket vill undvika till varje pris.

Däremot tror jag att det allra flesta av väljarna vill se ett öppet och demokratiskt samhälle där alla har det bra. Ett samhälle där människor lever sida vid sida i högönsklig välmåga och ett samhälle som solidariskt tar hand om alla samhällsmedborgare enligt principen ”Av alla efter förmåga – åt alla efter behov”.

Det är genom ideologisk debatt detta blir tydligt och det är genom ideologisk debatt vi ska få slut på smutskastningen inom svensk politik.

För oss Socialdemokrater har det aldrig varit något problem att ta denna ideologiska debatt därför att vår politik bygger på KÄRLEK – SOLIDARITET och ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.

Till skillnad från SD vill vi bygga ett samhälle för ALLA – Ett samhälle byggt enligt den svenska samhällsmodellens principer vilket innebär större jämlikhet och att inkomsterna av allas arbete ska fördelas mer rättvist än idag och sist men inte minst ett demokratiskt och öppet samhälle jämfört med det slutna samhälle SD eftersträvar.

I ett starkt samhällsbygge finns inget utrymme för SD:s politik!

I ett starkt samhällsbygge mår människor bra och lever ett bra liv. I ett starkt samhällsbygge är tak över huvudet och ett arbete att gå till och fungerande sociala trygghetssystem självklara ingredienser liksom en bra pension på ålderns höst – Detta till skillnad från SD som röstat emot alla försök att återställa nivåerna i de sociala trygghetssystemen likväl som i pensionssystemet.

Låt oss därför fortsätta på inslagen väg och återföra den ideologiska debatten som format i den politiska debatten därför då och bara då försvinner smutskastningen från den politiska scenen.

Avslutningsvis vill jag tacka media och alla journalister och politiker som hörsammade min uppmaning i förra inlägget om att lyfta upp SD:s smutsiga metoder för att manipulera sociala medier och internet i dagens ljus. Bara under de sista 2 dagarna har mer ljus kastats över detta än under flera år vilket är en bra början på en viktig företeelse.

Fortsättning följer!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

77 kommentarer

 1. Bergis

  Du bedriver en meningslös pajkastning. Det politiska block som samarbetar med SD i nästa val vinner valet. Tycker du att det rödgröna blocket gott kan förlora regeringsmakten bara ni får möjligheten att kasta lite paj på SD? Vad har ni vunnit då? Ingenting! Helt sjukt alltså.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den slutsats du drar kommer att komma på skam av den enkla anledningen att SD:s stöd kommer att sjunka högst betänkligt i nästa val.

 2. Jonny Disenfeldt

  Initialt försvarade du att en socialdemokrat tidigare inför ett val kallade Reinfeldt pedofil. Sedan började du mumla om att det kanske var liberalernas ledare Björklund som utsatts för detta, som om det hade spelat någon roll. Du menade på fullt allvar att det kunde finnas en kontext , ett sammanhang, där det kunde vara berättigat att kalla Reinfeldt en pedofil (och tydligen i ännu högre grad Björklund)… Du försvarade detta beteende ända tills du fick svart på vitt i detta enskilda fall.

  Nej Anders Forss, det finns nog inget sådant sammanhang där det är befogat att kalla någon pedofil (om det inte rör sig om en pedofil). Du uppvisar som vanligt stora kunskapsluckor i din allmänbildning och verkar helt okunnig omvad som utspelat sig i Sverige de senaste decennierna vilket i sig är förlåtligt om du bara själv kunde erkänna dina luckor.

  Jag har inget samröre med SD och dina konspirationsteorier är bara löjliga. Den som far med lögner och halvsanningar är du som hela tiden blir avslöjad när du hittar på egna teorier, egna fakta och hittar på nya begrepp/betydelser av ord.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har aldrig försvarat någon i det avseendet Jonny. Allt jag sagt är att jag inte kan kommentera det om jag inte får tillgång till hela sammanhanget i vilket det är sagt.

   Men äter igen den diskussionen har inget med mitt originalinlägg att göra. Vill du ställa frågor eller kommentera det så debatterar jag gärna. Det du försöker dig på med at framhärda i denna fråga är inget annat än ett sätt att avleda uppmärksamheten från inlägget i sig.

   Jag håller mig kanske inte alltid till samma begrepp som många andra gör men jag förklarar alltid vad jag inbegriper i det jag säger. När det gäller mina teorier och förutsägelser har jag ofta varit långt före de allra flesta i att förutspå saker så att mina teorier fungerar får anses bevisat.

 3. Alexander

  Det jag och många andra gör är att läsa det du skriver och sedan ställa frågor på det. Ett exempel är ju dina skattehöjningar som enligt dig bara skulle drabba ”rika”. När vi då visade att det även gällde lärare, målare osv så slog du ifrån dig och menade att du blivit missförstådd. När det gäller alla människors lika värde visar ditt parti att så inte är fallet, människor som inte har rätt att vara I landet får nämligen billigare vård än skattebetalande svenskar. Att göra det till ”rasism” är ju så larvigt så att klockorna stannar. Sedan visar du att du inte lärt dig någonting av det som hänt i USA och Storbritannien, du fortsätter att stämpla folk som det ena och det andra. Varför inte i stället blogga om det som hände i Malmö med skolan som stängdes pga våld och droghandel? Det kanske också är JImmie Åkessons fel?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har sagt att jag är beredd att höja skatter om detta är nödvändigt för att trygga och stärka välfärden – Det är helt riktigt Alexander. Jag har dessutom svarat på frågan om vad jag anser vara en lön över genomsnittet och på den frågan svarade jag inkomster över 30.000 per månad.

   Resten såsom att jag vill höja skatter för lärare med flera yrkesgrupper kommer inte från min mun utan främst från dig och Jonny Disenfeldt.

   Det jag sagt är att jag kommer att återkomma med hur eventuella skattehöjningar ska se ut efter det att vi räknat noga på saken.

   Min viktigaste ståndpunkt är och har alltid varit att vi ska se till att företag som gör vinst i Sverige betalar skatt i Sverige – Detta genom att stoppa möjligheten att undvika skatt genom skatteplanering. Kan vi stoppa skatteplaneringen så kan vi istället sänka skatten på alla de yrkesgrupper du nämner och ändå stärka välfärden och dess trygghetssystem.

   • Jonny Disenfeldt

    anders Forss skriver :
    ”Jag har dessutom svarat på frågan om vad jag anser vara en lön över genomsnittet och på den frågan svarade jag inkomster över 30.000 per månad.”

    Nej, du har sagt att högavlönade är de som har 30 000:- eller mer.
    Till saken hör att den genomsnittlige svenske heltidsarbetaren nu har en lön strax under 29 000:- dvs du anser att en mycket stor grupp svenska heltidsarbetande är högavlönade.

    Anders Forss fortsätter :
    ”Resten såsom att jag vill höja skatter för lärare med flera yrkesgrupper kommer inte från min mun utan främst från dig och Jonny Disenfeldt.”

    Nej, du har sagt att du vill avskaffa alla jobbskatteavdrag. För en låginkomsttagare innebär det ca 1600:- mer i skatt i månaden, för en normal/höginkomsttagare ca 2200:- mer i månaden, detta per person.

    Skatteplanering är lagligt. enligt officiella siffror uppgår skatteflykten till ca 1000-2000 ,miljarder per år totalt för hela världen, Sveriges andel av detta är givetvis ganska liten och det finns alltså inte så mycket att hämta där för att betala de extrema ökade kostnader Sverige dragit på sig genom sittande rödgröna kaosregerings försorg, bara 30 miljarder per år för att betala notan för ca 30 000 ensamkommande ”barn”.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag har i inlägg och kommentarer sagt att de riktigt höga lönerna är för de som betalar värnskatt men helt rätt på frågan om vad jag ansåg vara en högre lön så sa jag att jag anser att löner över 30.000 per månad kan hänföras dit.

     Men som sagt – precis som i förra kommentaren så säger jag att jag ska presentera hela planen när tiden är mogen och beräkningarna klara.

     Tittar vi på Sveriges del av de drygt 2.000 miljarder årligen som OECD länderna går miste av så är den rätt betydande. Enbart skatter från SCA och IKEA skulle innebära ett enormt tillskott för Sverige.

     • Jonny Disenfeldt

      Anders Forss skriver
      ”Tittar vi på Sveriges del av de drygt 2.000 miljarder årligen som OECD länderna går miste av så är den rätt betydande. .”

      För det första rör sig uppskattningen om 1000 – 2000 miljarder, för det andra gällde detta hela världen, inte bara OECD.

      Vad är då ”rätt betydande andel” enligt dig ? En rejäl skattehöjning på de högavlönade rörde sig till slut bara om 2 – 3 procentenheter så ditt språkbruk är rätt svårt att tolka. Vad är det för ”betydande andel” lilla Sveriga har i detta ?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Aktuella siffror pekar på minst 2.000 miljarder per år sannolikt ännu mer.

 4. Alexander

  Anders

  Varför lägger du så mycket energi på SD när de enligt dig knappt har något stöd och aldrig kommer att få något inflytande? Varenda politiker och journalist verkar besatta av partiet som bara lockar ”nättroll” och ”white trash¨”. Nästan så att ni verkar lite oroliga.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det som pågår nu Alexander är en förklaring av hur SD manipulerat fram en bild av sig själva som inte stämmer genom att misskreditera andra partiers företrädare genom lögner. Att den strategin synas, lyfts upp i ljuset och avslöjas är inget annat än viktig samhällsinformation – Därav intresset från journalister och andra.

   Orolig har jag aldrig varit och du vet vad jag sagt om SD efter nästa val – Tillbaka på ensiffriga procenttal i väljarstöd.

 5. analys

  Klassiskt agerande av socialdemokrater att smutskasta obekväma partier när deras egen politik inte lyfter.Sap och deras svans svartmålar SD och deras sympatisörer eftersom sossarna nu ser att svenska folket sviker dem.Opinionssiffrorna dalar för S och stiger ständigt för SD.Det förklarar besvikna sossar med att alla de som röstade på SD är rasister,fascister eller nazister.Den skrämselretoriken går inte hem längre.Sossarnas ansvarslösa politik bär inte längre.Förtroendet för deras politik är i fallande.Det mångkulturella paradis som de drömmer om har i dag blivit en mardröm i våld,kriminalitet,våldtäkter,skjutningar och bilbränder.Är det det samhälle vi vill ha? Om man lyfter blicken över sossarnas blygrå horisont och ser på det land som en gång var ett mönstersamhälle men nu dragits ner till ett varnande exempel hur det kan gå när s-politiker vanstyr landet så blir man ledsen,förtvivlad och saknar det ”gamla trygga Sverige.” Socialdemokraterna skylle alla misslyckande på borgarna eller på SD.Deras politik är gammal öststatspolitik.Allt negativt med mångkultur ska döljas.Att asylsökare går före i bostadskön ska vi acceptera.Att skatterna hela tiden höjs och att man lånar miljarder utomlands för att täcka förlusterna.Det ska svenska skattebetalare bara svälja.Att S sviker våra pensionärer talar man tyst om.Att otrygghet och kriminalitet är vardag talar man tyst om.S gör det lätt för sig när man i medier avkönar folks oro och ångest medellst att beskylla dem för ”nättroll,rasister,fascister.I denna obskyra förföljelse har S medierna till god hjälp samt nyttiga idioter hos MP+V.Vi vanliga hårt arbetande personer som vill ha tillbaka det trygga och fina folkhemmet bidar vår tid.Sossarnas tid är snart över.Bättre tider stundar.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Så kan säkert en önskeanalys från en SD:are se ut analys 22.

   Jag står för varje ord jag skrivit om SD och det enda jag gjort är att beskriva hur SD jobbar på ett sätt som människorna kan relatera till.

   Att SD:s kärnväljare inte delar den uppfattningen hade jag förväntat mig så jag är inte förvånad över din kommentar.

 6. Alexander

  Anders

  Två frågor till dig:

  1. Kan du redogöra för hur valet 2018 slutar? Du är ju expert på att förutse framtiden så att få si´ffrorna från dig vore ju bra.

  2. Hur högt upp i hierarkin inom Socialdemokraterna är du?Det låter som att du är nära toppositionerna och har ett rejält inflytande.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att säga exakt hur valet 2018 slutar är svårt men ska jag komma med en kvalificerad gissning så får S runt 30% av rösterna och moderaterna 20%.C och L delar sannolikt på 20% medan MP och V delar på ytterligare 20% – KD åker ut ur riksdagen och SD får runt 10%.

   Ett sådant valresultat verkar troligt om man roar sig med att följa trender.

   När det gäller mitt inflytande i S så blir det större och större dag för dag av den enkla anledningen att jag har väljarna med mig.

   • Alexander

    Med andra ord så kommer de rödgröna att få ca 50 procent? Kan du redogöra för vilka trender som visar det och hur de fungerar? Har du någon kommentar till det Batra skriver i dag på Aftonbladet debatt? Sedan är det intressant att du är så fantastiskt bra att du fått rätt om finanskrisen, Brexit och Trump. Trots det kunde du ALDRIG förstå vad som var på väg att hända när vi förde den invandringspolitik som vi gjorde. Jag och andra lågutbildade ”white trash” varnade i många år, och nu verkar Moderaternas ledare ge oss rätt…..

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Till att börja med tycker jag att du ska sluta med att nedvärdera dig själv genom att kalla dig ”White trash”. Alla människor har samma värde Alexander det är en princip jag står upp för i alla lägen.

     En ingående förklaring av vilka metoder jag använder skulle bli oerhört lång och teknisk och kräva oerhört mycket av läsaren för att förstå men låt mig ändå säga att jag använder historiska händelser och mönster och egen erfarenhet parat med det avancerade datasystem jag använde mig av i bankvärlden för att utläsa trender och deras sannolikhet.

     Därpå samma system som under banktiden spårade misstänkt pengatvätt och pengars ursprung för att se hur information sprids på internet för att lägga ut dimridåer och skuggspår.

     • Alexander

      Någon kommentar till det Batra skriver i dag? Hur kunde du missa det jag och andra förutspådde för många år sedan, nämligen det katastrofala resultatet av invandringspolitiken? Något som nu också Riksrevisionen håller med om, de påpekar att sänkt välfärd eller höjda skatter krävs för att bekosta invandringspolitiken. Fast de kanske inte är trovärdiga?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det är långt ifrån säkert att resultatet av migrationspolitiken är katastrofalt. Hur resultatet av den ska vli beror på hur väl vi lyckas med integrationspolitiken och får jag vara med och bestämma vilket jag är säker på att jag får så är jag säker på att nettoeffekten av invandringen kommer att bli positiv.

   • Mr Sound

    Ja jäklar, att du ens tror V och MP får tillsammans 20% visar hur mycket kontakt med verkligheten du har.

    SD fick 13% i valet, opinionen visar ett ökat stöd. Ditt budskap, ”SD kommer få runt 10%”.

    MP fick ca 7% i valet, opinionen visar lägre stöd.
    Ditt budskap är ökat stöd.

    Haha, och människor ska ta dig på allvar? Sluta skoja nu, kom in i matchen.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Vi är mitt emellan 2 val och mycket hinner hända innan nästa val och min förutsägelse är den jag anser trolig – Hur trolig vet vi först efter nästa val. Fram tills dess är det enda vi har att förhålla oss till utfallet av förra valet.

     • Mr Sound

      Ja, jag håller men men om du jämför 2006 års val och opinionsmätningarna på SD efter det fram till 2010. Sen fortsätter du fram till 2014.

      Om du sen fortsätter efter 2014 hur troligt är det då att SD får under eller runt 10%? Att du önskar det är irrelevant, berätta gärna hur troligt du tror det är?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det är inte bara troligt utan snarare mycket troligt därför att SD numer är ett renodlat högerparti som sviker löntagare och stödjer storkapitalet.

     • Mr Sound

      Men berätta gärna hur löntagare har fått det bättre med S-politik ist för att kleta på en massa åsikter som mer känns som tagna direkt från Aftonbladet?

      Utan kapital stannar företag, att ni S verkar vara så dum att ni tror ökade kostnader för företag på den globala marknaden bara kommer generera skatteintäkter utan konsekvenser är svar nog.

      I S-världen är resurserna obegränsad, bara att öka kostnaden för företagen. Ge människor som faktiskt studerat mindre i plånboken. Omfördela resurser från äldre, skolan, vården etc till ert stora resurs slukande hål som tydligen kommer gynna oss ekonomiskt….

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Löntagarna får det bättre på många sätt därför att vi alltid sätter det folkflertal som löntagarna hör till först i vår politik. Starkare fackföreningar, starkare arbetsrätt, stärkta sociala trygghetssystem, stärkt a-kassa med mera är bara några exempel på vad som blir bättre med socialdemokratisk politik.

      Jag och vi är fullt skickade att bedöma hur olika förändringar i skattesystemen påverkar företag och att stoppa skatteplaneringen i samråd med övriga EU länder vilket är fullt möjligt är en bra åtgärd som gynnar alla i samhället utom kapitalägarna vars vinster blir aningen mindre därför att de får betala skatt vilket de inte gör idag.

 7. Jan

  Problemet är måhända att Socialdemokraterna inte har något tydligt ledarskap eller urskiljbar ideologi längre. Dessutom har slutat att lyssna på väljarna. Det som återstår är maktapparaten.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den socialdemokratiska ideologin är lika klar och tydlig idag som den varit i alla år – Det som skiljer är att vi inte pratat om den på ett sätt människor kan relatera till och det är detta som vi nu ändrat.

   Sedan kan jag upplysa om att jag faktiskt lyssnar på väljarna och driver de frågor som är viktiga för dem – det är därför jag från gång till annan har en annan uppfattning i olika frågor än min partiledning.

   • petter

    Ditt citat :
    Den socialdemokratiska ideologin är lika klar och tydlig idag som den varit i alla år :,

    Sen säger du att
    Sedan kan jag upplysa om att jag faktiskt lyssnar på väljarna och driver de frågor som är viktiga för dem – det är därför jag från gång till annan har en annan uppfattning i olika frågor än min partiledning.

    Då är alltså inte ideologin glasklar med andra ord,!!!!

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Ideologin är glasklar – Däremot är det långt ifrån säkert att vi lyckats kommunicera den på ett sätt alla kan relatera till.

     Att lyssna på väljarna är självklart en lika bärande del av ideologin som att förklara den på ett sätt väljarna kan förstå och relatera till så det ena står inte i motsats till det andra.

 8. Roger J

  Håller med Bergis.
  Dom här extremt långa inläggen är bara att förvränga och vilseleda för egen vinning,många förstår garanterat inte vinklingarna och man kanske tror att man vänder om folks åsikt på de här viset…!
  Men,se,de tror inte jag,jag själv blir bara irriterad

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Ska man förklara något så måste man göra så från grunden och om du blir irriterad över att det blir långt så kan jag ta det.

 9. Erik

  Ni överklassdårar kommer att bli lika förvånade som dom blev efter Brexit och Trump.
  Det är folket som bestämmer, inte ni i samhällseliten!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det känns smickrande att kallas överklass som socialdemokrat. Låt mig även säga att jag förutspådde både Brexit och Trumps triumf så angående SD är jag säker på att samma sak kommer att gälla.

   • olle

    Låt oss hoppas på du har rätt angående SD till valet. Tyvärr tror jag du har fel. Brexit och Trump var väl lätt att förutspå. Tror att SD kommer att gå rejält framåt innan valet på samma grunder som Brexit och Trump. Nämligen folks frustration mot överheten (politikerväldet) ,politiker fattar beslut som myndigheter och tjänstemän inte bryr sig om och fokus ligger bara på storstadsregionerna. Enda sättet för att få ordning på soppan är ett politiskt gränsövergående och skapa ett Sverige för alla oavsett i vilken del av Sverge vi lever i . Skapa regler som följs även av tjänstemän i myndigheterna och få bort alla dolda agendor.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det faktum att SD tagit ställning för att vara ett riktigt högerparti tar bort många väljare och det mediedrev som nu pågår för att avslöja SD:s opus morandi kommer att leda till sänkt väljarstöd.

     Mest av allt betyder det dock att vi i övriga partier kan börja leva som vi lär och prata med väljarna på ett sätt som de kan förstå och relatera till.

     Sedan är vi rörande överens om att det inte ska finnas några dolda agendor och skapa ett levande Sverige för alla och sist men inte minst skapa en ordning där tjänstemän strikt följer det som politiken bestämt – Det sistnämnda är förövrigt ett ämne jag skrivit om många gånger och ett jag troligtvis måste återkomma till med jämna mellanrum.

     • Bergis

      SD har tagit ställning därför att det är högern som är återhållsamma med sina löjliga nazist anklagelser. Stefan Löfven däremot skriker gärna nazist åt Jimmie Åkesson. Samtidigt när detta sker blir ni sossar besvikna när SD väljer att rösta med borgarna. Det är ungefär som att jag skulle sparka min granne i skrevet och samtidigt förvänta mig att få låna en kopp socker av honom. Hur vore det om ni bjöd in Jimmie Åkesson till konstruktiva förhandlingar istället. Kanske får ni då honom på eran planhalva och kan behålla makten i nästa val. SDs politik på migrationsområdet har ni ju redan kopierat så jag förstår inte problemet.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Så det du vill säga är med andra ord att den politik man förordar inte spelar någon roll och inte heller löftet till väljarna. Hoppar någon på mig ska denne någon straffas . Det är ditt budskap.

     • olle

      Skitsnack att S skapar ett Sverige för alla ,ni ger blanka fan i hela den svenska landsbygden. Titta bara på förslaget med vägslitage= skatt på avstånd. Skogsnäringen kommer att utplånas ,denna näring omsätter 100 miljarder. Jordbruken kommer att slås ut ,vem vill sen bo på landsbygden när skolorna läggs ner. Snacka inte om ett Sverige för alla.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      I grunden vill Socialdemokraterna satsa på att hela Sverige ska utvecklas men jag håller med dig vägslitageskatten är ett mycket dåligt förslag och den linjen driver många av oss S märkta politiker hårt mot vår partiledning och regering för att stoppa en sådan.

 10. Alexander

  Anders

  Ponera att SD tappar stöd och hamnar på 8% 2018. På vilket sätt hjälper det Sverige? Slutar bilbränderna? Får somalierna jobb? Kommer gängkrigen att upphöra? Allt det som lett fram till problemen har ju ingenting med SD att göra.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det hjälper Sverige på ett oerhört bra sätt därför att vi får en slagkraftig regering som kan agera utan att ett minoritetsparti kan agera vågmästare.

   Vad gäller bilbränder och jobbskapande så jobbar vi redan på lösningarna för detta och dessa lösningar påverkas inte av SD:s valresultat.

   • Alexander

    Det är mer än två år sedan ni vann valet, ni har inte bråttom med era lösningar…. Någon kommentar till den stängda skolan i Malmö?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Min enda kommentar är att hållbara lösningar tar tid – Sedan är det parlamentariska läget komplicerat vilket innebär att vi inte kan genomföra allt vi skulle vilja genomföra – T.ex. den förbättring vi vill göra för löntagare i offentligt upphandlad verksamhet som SD röstar emot tillsammans med Alliansen trots SD:s löften till Sveriges löntagare om motsatsen.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Om du menar Batras kommentar runt Hanif Bali så kommer den under veckan även om jag initialt tycker att hennes reaktion är helt rätt mot bakgrund av det inlägg jag skrev tidigare och som omfattade både honom och Delmon Haffo.

      När det gäller malmöskolan får du ge dig till tåls tills dess jag hämtat in alla fakta som är relevanta i ärendet. Frågorna är ställda till de som bör svara och svaren utestående.

 11. Willepille

  Svårt att inte chockeras över din totala brist på omdöme. Du satsar verkligen järnet på att framstå som en allvetande sosse, hög på arrogans. Sossarna har redan tillräckligt med sådana gubbar, bara så du vet. Dessa SD ”nättroll” du envis talar om har jag hört och sett förvånansvärt lite av. Och jag hänger en hel del på olika politiska forum. Har stött på flertalet idioter, men ytterst få propaganda älskande aktivister som medvetet sprider falska nyheter. Det är också viktigt att skilja på nättroll och människor som inte delar dina åsikter, jag får en känsla att du gärna stämplar SD sympatisörer som nättroll. Det finns nättroll tillhörande andra ideologier samt partier på nätet (Jag föreslår att du hänger på lite andra forum än SD:s fb-sida). Sedan vore det jävligt bra om du kunde presentera lite bevis för att dessa ”nättroll” överhuvudtaget utgör ett problem istället för personliga reflektioner, annars är du väldigt svår att ta på allvar. Inte för att jag någonsin skulle ta en propaganda spridare som du på allvar (Dina politiska budskap i texten var aningen opassande) Apropå Sentio och Yougov, deras opinionsmätningar under valvakan 2014 kom betydligt närmre valresultatet än övriga undersökningsföretag/medier, kan vara en anledning till att en hel del SD sympatisörer litar mer på deras mätningar. Inte mer komplicerat än så. En sista grej! Dagens nättroll sprider ofta desinformation och politiska budskap…du råkar inte känna igen dig själv i den beskrivningen? Jag tycker det stämmer ganska bra.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om du tror att jag har brist på omdöme så får det stå för dig och jag kan lova att jag analyserat saken mycket noga med hjälp av samma system som jag använde för att syna pengars ursprung och pengars verklige ägare när jag jobbade i bankvärlden.

   Resultaten från de system jag använder är häpnadsväckande och det jag skriver om är de som är resultatet av dessa och mina övriga efterforskningar som för övrigt är mycket djupgående.

   En sak som jag ännu inte skrivit speciellt mycket om är det faktum att samma människa skriver flera inlägg men under olika namn och att man senare gillar sitt eget inlägg eller kommentar. Att en och samma person har 4 till 6 alias är inte ovanligt i SD:s värld och då i syfte att manipulera sociala medier och internet.

   Hur jag ser på saken har jag presenterat i inläggen jag redan skrivit och fortsättning följer.

   • Mr Sound

    Har sett dig skrivit så tidigare, frågan är då om denna människa har samma mejladress? Om så är fallet borde du kunna med lätthet peka ut vem det är och fråga varför, att du inte gör det verkar vara därför du hittar på. Eller så sitter vi som skriver på VPN, har du tänkt på det?

    Du kommer aldrig åt mitt IP, då jag aldrig någonsin skulle frivilligt ge ut detta till vänsterns lakejer!

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag är inte den personen som publicerar uppgifter om IP adresser eller annat offentligt men låt mig upplysa dig om att de program jag har tillgång till inte har några som helst problem med att spåra IP adresser och annan viktig information. Din egen är för övrigt i avsändarsammanhang 185.xxx.xxx.124.

     • Mr Sound

      Men nu var det inte så jag menade, att publicera IP, men däremot kan du koppla IP och mejl-adress. Du hävdar att samma person skriver på flera namn så då borde även mejladressen vara den samma.

      Och nej, det där är inte mitt rätta IP.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Du använder samma pseudonym under olika IP adresser ibland sannolikt därför att du använder både nätverk och mobila enheter. Den jag refererade till är flitigast använd men jag har även sett den från vilken du skrivit denna kommentar som är 185.xxx.xxx.79.

      Du liksom jag och merparten av svenska folket vet att man kan ha flera olika email konton på en rad olika ställen och att man kan använda sig av olika signaturer/alias på alla dessa.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Varken eller Jonny men väl sofistikerade datasystem och en stor proportion livserfarenhet och analytisk förmåga.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Ok. Min enda kommentar är att hon liksom jag vill ha ett öppet Sverige men att vi måste ha regleringar på migrationsområdet likväl som på många andra områden om landet ska fungera.

   I stort så är hennes ändrade inställning effekten av fjolårets anstormning som kom utan förvarning och precis som alla andra har hon lärt av den. I grunden är det ingen större skillnad mellan S och M i detta avseende. Vi är överens om att det behövs en fungerande integrations- och migrationspolitik och vi är villiga att se till att en sådan kommer på plats som resultatet av breda politiska överenskommelser.

   Sedan kan man ju alltid fråga sig varför Moderaterna inte gjorde något åt migrationspolitiken under de 8 år de hade makten?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Till att börja med är Sentio knutet till SD så deras siffror är med allra högsta sannolikhet riggade eller tillrättalagda.

   Jag har sagt att stödet för SD kommer att vara under 10% vid nästa val och den prognosen står jag fast vid.

   • Ördög

    (S)arkasmerna flödar, märker jag:

    Ja, naturligtvis är Sentio knutet till SD. I själva verket är Sentio SD:s propaganda- och lobbyorganisation. Det är klart som korvspad. Vi vet ju alla att sosseriet med bred marginal är Sveriges största parti, och att sosseadeln dag för dag ökar i popularitet. Ändå märks av detta sosseriets triumftåg inga spår i Sentios mätningar. Ändå fortsätter Sentio att ständigt prångla ut samma uppblåsta siffror för SD. För oss som har ensamrätt på (S)anningen är det obegripligt att någon kan tro på sådant.

    Sentio och YouGov pålitligaste opinionsinstitut – SD största parti
    http://hotpot.se/politik/sentio-och-yougov-palitligaste-opinionsinstitut-sd-storsta-parti/
    I 34 av 35 opinionsundersökningar har Sentio gett SD ungf. den högsta procentandelen (och i inget fall ungf. den lägsta). Vilket sedan visat sig stämma bäst i valresultatet (där ingen märklig/oförklarlig markant skillnad i resultatet skett under perioden närmast valdagen, som t ex för Demoskop).

    Sentio kom med 12,7 % närmast valresultatet 2014 för SD (12,86%) och Sentio gjorde inte en plötslig och oförklarlig omsvängning dagarna innan valet så som många av de andra opinionsinstituten.

 12. Alexander

  Anders

  Bevis på att Sentio är knutna till SD? Att du sedan undrar varför inte Alliansen gjorde något åt migrationspolitiken slår ju tillbaka på er. Varför gjorde inte ni något 1994-2006?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har ingen skyldighet att bevisa något men så är det – Sentio är inte tillförlitligt därför att det går att rigga resultaten.

   2006 till 2014 är betydligt närmare idag än våra förra regeringsperioder och migrationsmönstren har förändrats mycket sedan dess.

   • Alexander

    ”Jag har ingen skyldighet att bevisa något”

    Fast du förstår väl att många då ifrågasätter din trovärdighet? Ponera att jag påstår att Socialdemokraterna planerar att mörda Jimmie Åkesson, tycker du då att jag inte behöver bevisa det?

    Én enkel fråga, hur utvecklades antalet utanförskapsområden 1994-2006 när ni styrde?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Dina krav på bevisning haltar Alexander och att människor som tillhör SD:s trogna kärna ifrågasätter min trovärdighet har jag inga problem med.

     Frågan om hur vi ska lösa problemen med så kallade utanförskapsområden arbetar vi intensivt med – En viktig del av lösningen handlar om att bryta segregationen genom att blanda upplåtelseformerna för bostäderna men exakt hur detta ska lösa presenterar vi i början av nästa år.

     • Alexander

      Nu har jag varit kontakt med en chef på Sentio och han förnekar det du säger, rent trams var ett av uttrycken. Fast antagligen vet du bättre än honom…

      ”Dina krav på bevisning haltar”

      Så man kan alltså påstå vad som helst utan att kunna bevisa det? Tja, Socialdemokraterna var ju delaktiga i 9/11 med hjälp till gärningsmännen. Allvarligt talat, hur fan resonerar du?

      Varför kan du inte berätta hur antalet utanförskapsområden utvecklades 1994-2006?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det är ju rätt självklart att de förnekar så jag är inte förvånad,

      Innan du beskyller mig för att inte kunna det jag skriver om kanske du bör ställa dig frågan hur stor kunskap SD och dess ledning har?

      Att jag inte svarar på din fråga beror på att den inte har något alls med mitt inlägg att göra – I stället följer den SD:s agenda om att lägga ut villospår om inget annat fungerar i debatten.

 13. Alexander

  Fast bevisbördan lär väl ligga på dig,eller hur? Du kanske menar att Sentio ska bevisa att de inte är i maskopi med SD? Om jag sprider ut att du är pedofil så är det alltså så,och du ska bevisa motsatsen? Svara nu gärna på hur du ser på det resonemanget, kan bli problematiskt om samhället ska fungera så….

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är det sättet för samhällsfunktion som SD skapat – Att omge en ett viss mått av sanning med lögner och egna ord för att få det att framstå som en sanning.

   Jag står för det jag sagt om Sentio och det räcker mer än väl med att jag står för det jag sagt. Samma sak har jag för övrigt sagt om Yougov.

   • Alexander

    Så du menar att SD ligger bakom en samhällsfunktion som består av att hålla ett visst mått av sanning och blanda med lögner? Varför gör du då samma sak?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag gör inte samma sak Alexander. Vara för att det jag skriver inte gillas av SD medlemmar så betyder det inte at jag har fel.

 14. Alexander

  Anders

  Fast du bevisar ju inte att du har rätt. Att du påstår att Sentio styrs av SD gör ju inte det till sanning, eller hur? Om en moderat bloggare säger att Stefan Löfvén säljer hembränt så antar jag att du vill se bevis.Kan du ge ett konkret svar på det? Behövs det bevis i det fallet, ja eller nej? Ja eller nej? Ja eller nej?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är upp till läsarna att ta reda på hur Sentio är organiserat och på hur Sentio gör sina opinionsundersökningar för att därefter bilda sig en egen uppfattning av om det jag påstår är rätt eller inte.

   Förövrigt så använder du dig av oerhört konstiga jämförelser vilket jag har stort överseende med då jag fortsatt besvarar alla dina kommentarer.

 15. Alexander

  Fast du svarar ju inte på någonting utan bara slingrar dig.Varför inte berätta hur Sentio är organiserat?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har gett dig ett svar och du kommer att få samma svar oavsett hur många gånger du frågar och oavsett hur du vrider och vänder på frågan.

 16. Alexander

  Anders

  Det enda du gjort är att ha kastat ut dig ett påstående som du inte kan verifiera är sant. Om du är intresserad så ägnade jag en del av gårdagskvällen att kolla upp din status bland andra politiker i området där du är verksam. Påfallande många beskrev dig som en besserwisser som talar om för bilmekanikern hur han ska fixa bilen, dessutom menade de att du ytterst sällan har belägg för det du säger utan mest slänger ur dig saker som inte stämmer. Alltså inte helt olikt det som sker här. Din blogg är lite av ett stående skämt tillsammans med Lennart Holmlunds ”alster”. Antar att det inte rubbar din grandiosa självbild, men alla är inte så imponerade av dig.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det finns säkert delade åsikter om mig och min person och jag har aldrig påstått att alla imponeras av mig vilket aldrig heller varit mitt mål. Det jag strävar efter är att skapa förändring och en återgång till den traditionella socialdemokratiska politik som byggde välfärdslandet Sverige och i mitt parti likväl som i andra partier finns det människor som tycker annorlunda.

   Så du har helt rätt – Att jag inte älskas av alla kommer inte att ändra mitt enträgna arbete med att bygga ett bättre och mer jämlikt Sverige. Avslutningsvis kan sägas att jag är glad att människor har en uppfattning om mig – Det betyder att mitt arbete skapar eko och gör avtryck i samhällsdebatten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.