Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Det finns en naturlig förklaring till att Umeå med flera kommuner har många bolag.

I dag tar VK upp ett mycket intressant ämne – Det om att Umeå Kommun har många bolag (23 st) samt ytterligare några fler om man ska räkna dotterbolag mm. VK belyser även att bolagen idag är rikare än kommunen i sig med 11,3 miljarder i samlad förmögenhet jämfört med kommunens 6,8 miljarder.

VK skriver i sitt reportage att bland annat kommunrevisorn ifrågasätter om det behövs så många bolag? Kommunrevisorn uttrycker även synen att det borde gå att samordna mer i bolagen och att kommunens politiker bör se över kommunens bolag och bolagsstruktur.

På andra sidan har vi uttalanden från Umeå Kommunföretags VD Mikael Öhlund som tvärt emot kommunrevisorn hävdar att det är många fördelar för kommunen att ha många bolag därför att det är et effektivt sätt att driva verksamheter och därför att det ger stora skattefördelar.

Jag ska på inget sätt ifrågasätta det VK presenterar eller påstå att det är fel – Däremot kan man fråga sig varför VK bara tar upp kommuner med färre bolag än Umeå utan att belysa att det finns kommuner som har betydligt fler bolag än vad Umeå Kommun har?

Den stora frågan och det jag saknar mest av allt i artiklarna om detta ämne är dock frågan om varför det blivit på detta sätt?

Vad är det som gör att Umeå med flera kommuner bolagiserar?

Endera beror avsaknaden av dessa frågor på att VK och dess journalister inte ställt sig den frågan i sin iver att måla upp kommunen och dess styrande politiker som något av en maktapparat som har omättlig makthunger och därför ogillar insyn.

Det andra alternativet till avsaknaden av dessa grundläggande frågor är att man inte tar upp frågorna därför att svaret går stick i stäv med VK:s liberala grundsyn.

Oaktat vilket tycker jag att det är fel att inte ställa dessa frågor eller i vart fall infoga en faktaruta som berättar varför Kommunsverige bolagiserats i allt större omfattning.

Hur ser då svaren på dessa frågor ut?

Delar av svaret finns i att Sverige allt sedan EU-medlemskapet anpassat sin förvaltning till EU:s regelverk och därför varit tvungna att bolagisera vissa verksamheter för att inte bryta mot lagar och regler.

Den stora anledningen stavas dock nyliberalismens intåg och härjningar i svensk politik.

Nyliberal politik har ändrat och kratta manegen för att grundlägga för stora avregleringar av offentlig verksamhet och det är i detta avregleringens tidevarv som skatteregler för kommuner och landsting ändrats på ett sådant sätt att det inte längre går at driva verksamheterna som tidigare med kommunen som huvudman utan att drabbas av stora skattepålagor.

Tidigare så gick det att göra samma bokslutsdispositioner och samma överföringar mellan olika kommunala verksamheter som man i dag kan göra inom ramen för kommunens bolagsstruktur. Efter medlemskapet i EU och nyliberalismens intåg har detta omöjliggjorts.

Därför tycker jag att det är framsynt av kommunen att bolagisera sin verksamhet. Med ett kommunalt holdingbolag i toppen – I Umeås fall Umeå Kommunföretag AB kan vi fortsätta att bedriva skatte-effektiv politik för medborgarnas bästa.

I min värld är det sund kommunal politik att se till att skattebetalarna får maximal valuta för sina skattepengar.

Att använda vinster i vissa kommunala serviceverksamheter för att täcka förluster i andra kommunala serviceverksamheter som går med förlust är sunt och innebär att vi kan hålla skatter och serviceavgifter nere till gagn för alla kommuninvånare.

Om man som kommun ska driva sund kommunalpolitik är det varje kommuns skyldighet att betala så lite statlig skatt som möjligt – Detta genom att förfara på ett sätt som innebär att man använder vinster hos vissa bolag för att täcka förluster i andra bolag i en och samma kommunkoncern.

Kommuner bör inte betala statlig skatt – Att så sker är en eftergift därför att nyliberalismens företrädare tycker att det är bättre att avreglera för att möjliggöra att vinsterna hamnar i privata fickor i stället för i fickorna hos kommunernas invånare.

Slutligen så är det rätt naturligt att det är ledamöter från kommunstyrelsen som sitter som ledamöter även i Umeå Kommunföretag AB även om de är färre till antalet än de som sitter i kommunstyrelsen i sig.

Vill kommunstyrelsen ha full insyn i bolagen så finns det inga hinder mot detta – Allt som behöver göras är att ställa frågorna och om detta inte skulle fungera lyfta frågan i kommunstyrelsen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

38 kommentarer

   • Olle

    Vad jag menar med Antidemokratiskt är att det är svårare att syna denna verksamhet ,och ev överklagande från allmänheten är mycket svårare. Finns mycket forskning i frågan och all forskning visar på detta.
    bland annat den som Oberoende Observatör har fiskat fram, och det finns fler utredningar på detta.
    Politikerna i Umeå mörklägger för mycket redan, och tycker väljarna är ”dumma och belackare” enligt Hans L. Sen har ju du inga brister och kan allt (ironi) ,vilka svenska AB styrelser har du suttit i ??
    Det är vi många som funderar på ,din utländska sejour har vi full pejl på

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag har suttit i styrelsen för en hel rad utländska bolag och ett par svenska och har du koll på de utländska uppdrag jag haft borde du inte ha några större problem med att hitta även de svenska.

     I grunden är det inte svårare att kolla upp verksamheten i ett kommunägt bolag än det ärt att kolla upp verksamheten i den kommunala förvaltningen – Samma öppenhet gäller för bägge.

 1. Jonny Disenfeldt

  ”därför att det ger stora skattefördelar.”

  ”Om man som kommun ska driva sund kommunalpolitik är det varje kommuns skyldighet att betala så lite statlig skatt som möjligt – Detta genom att förfara på ett sätt som innebär att man använder vinster hos vissa bolag för att täcka förluster i andra bolag i en och samma kommunkoncern.”

  Varför är du då så negativ till att företag och privatpersoner resonerar exakt likadant …Vilken dubbelmoral du står för Anders !

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det är ingen dubbelmoral Jonny. När det gäller företag och privatpersoner innebär skatteplaneringen att pengarna flyttas ut ur landet och det som borde varit skatt ner i den privata plånboken utan att betala skatt i Sverige. När en kommun skatteplanerar flyttas inte pengarna ut ur landet – Dessutom kommer kommunernas skatteplanering alla kommuninvånare till gagn vilket är en avsevärd skillnad.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Den bjuder jag på Jonny – Du får gärna tycka så. För egen del känner jag mig trygg med att merparten av svenskarna tycker som jag.

     • Jonny Disenfeldt

      Vad får dig att tro att majoriteten tycker som du ? Skatteplanering är lagligt, skatteflykt olagligt, något du inte förstår. DU kritiserar företag och privatpersoner som skatteplanerar men tycker det är bra att kommuner gör dert, DU står för en dubbelmoral.

      Varför bolagisera, svaren enligt utredning :
      Den kommunala kompetensen
      bolagen är bättre när kommunen driver
      verksamhet som inte faller inom kommunens direkta ansvar.

      Effektivitet
      den kommunala verksamheten blir effektivare när den drivs i
      bolagsform och utsätts för konkurrens på den privata marknaden.

      Ekonomi
      när kommunen har flera bolag är det möjligt att bilda en koncern,
      finansiera verksamhet via resultatutjämning, så kallade koncernbidrag och att
      idka skatteplanering.

      Finansiering
      intäktsfinansierade verksamhet är mer lämpade att driva i
      bolagsform än förvaltningsform.

      Frihet
      bolagen är ej lika formaliserade som förvaltningarna, lättare att sluta
      avtal direkt med externa aktörer etc.

      Offentlighet
      för att inte ha full insyn är det lättare att göra en snävare tolkning
      av offentlighetsprincipen i bolagen och hänvisa till affärshemligheter.

      Snabbare beslutsvägar
      besvärsrätten försvinner i de kommunala bolagen.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har aldrig påstått att skatteplanering är olaglig – Däremot är den gravt omoralisk och det är därför den ska stoppas så att alla solidariskt tvingas att betala den skatt de borde betala.

      Som jag sagt i tidigare svar till dig så finns det en stor avgörande skillnad mellan den skatteplanering som skickar pengar till utlandet för att undvika skatt helt och hållet och den en kommun ägnar sig åt – I det första fallet går pengarna rätt ner i privata fickor utan skatt – I det andra fallet går allt som skulle ha betalats i skatt till alla kommunmedborgare.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Ja det är skatteplanering men inte sådan som bolag som flyttar pengar ut ur Sverige ägnar sig åt för att berika sina egna plånböcker utan en skatteplaneringar som kommer alla i kommunen till gagn.

   • Olle

    Nej ,men de konkurrerar med företag på marknaden på andra villkor ,du är väldigt långt till vänster nu.
    Konkurrera ut privata aktörer, inte betala skatt ??
    Då kommer istället några VD ar i kommunföretagen att tjäna ännu mer ,titta på de 70 st VD vad de tjänar idag i sitt ryggdunkargäng.
    Kompisgänget skulle man kunna kalla dom, fattar inte hur du kan försvara detta ??

    Men ditt avund mot företagare lyser igenom ,vet ju varför i alla fall !

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Kommunala bolag konkurrerar inte på marknaden med privata aktörer då allt de gör är att verka inom den sektor där kommunen alltid verkat i egen regi så hur detta kan konkurrera ut privata aktörer har jag svårt att förstå.

     Att kommuner tvingats bolagisera är inget självändamål utan resultatet av ett EU-medlemsskap och nyliberal politik som innebär att man med den gamla strukturen tvingats betala stora summor i statlig skatt vilket är dåligt för kommunmedborgarna.

     • Joachim Östergårds

      Men oj, nu är vi åter ute och tassar på områden där vi inte vet nåt! Du lever alltså i tron att kommunala bolag inte konkurrerar med privata?
      Bara för att rätta dig där, så har du helt fel!
      I en undersökning som gjorts av svenskt näringsliv, så svarar en förkrossande majoritet av de tillfrågade företagen, att de trots, att de förlorar pengar på att kommunen, och även kommunägda företag, konkurrerar, inte vågar gå vidare med detta pga att de är rädda att förlora den lilla bit av kakan de redan har.
      Mitt företag är ett bra exempel, där kommunen, och även kommunala företag, utför mätning själva i direkt konflikt med konkurrenslagstiftning. Enbart shbk på Umeå kommun, utför sk tekniska mätuppdrag för långt över miljon/år. Detta trots att detta INTE är nåt Umeå kommun skall göra, så får det bara fortsätta.

      Du svamlar om saker som du inte har insikt i och raljerar över de som du tror. Tagga ner, och sätt dig in i saker före du börjar tralla på om saker.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Joachim – Hade vi haft kvar den gamla ordningen skulle inga privata företag ha släppts in i den kommunala verksamheten så att påstå att kommunala bolag utövar konkurrens mot privata så länge det mätningsuppdrag du exemplifierar ligger inom kommunens sfär är fel.

      I grund och botten ska kommunal verksamhet ske i egen regi utan privat inblandning – Att så sker är en viktig princip.

 2. Ville-Valle

  …du skriver: ”Endera beror avsaknaden av dessa frågor på att VK och dess journalister inte ställt sig den frågan i sin iver att måla upp kommunen och dess styrande politiker som något av en maktapparat som har omättlig makthunger och därför ogillar insyn.
  Det andra alternativet till avsaknaden av dessa grundläggande frågor är att man inte tar upp frågorna därför att svaret går stick i stäv med VK:s liberala grundsyn.”

  Jag är mycket förvånad över att du sjunkit till samma låga nivå som Lennart Holmlund och börjar offentligt smutskasta tidningen och dess journalister. Ingen journalist, även om hen är socialdemokrat, kan berätta allt i en kort nyhetstext. Alla journalister måste dagligen offra mycket tid till att ta fram det viktigaste som ryms i en artikel på till exempel 1500 tecken och därmed lägga under merparten av det material hen fått fram. Två journalister som skriver om samma sak gör olika bedömningar och där har du ursprunget till mångfalden inom medier.
  Det hade varit mer klädsamt om du i stället hade kommenterat öppenheten och offentlighetsprincipen inom Umeås kommunala bolag. När en kommun gör en offentlig upphandling av till exempel privata tjänster är det fritt fram för kommunen att begära att det vinnande privata bolaget ska anamma samma meddelarfrihet med efterforskningsförbud som omgärdar kommunens egna verksamheter. Då borde väl kommunens egna bolag och deras verksamheter omgärdas av samma öppenhet som kommunens övriga verksamheter…? Hur står det till med den saken…?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag försöker inte smutskasta VK men ska man skriva om allvarliga saker som dessa så bör hela det skrivandet börja med att ge underliggande fakta till varför det ser ut som det gör.

   Den meddelarfrihet som gäller kommunens medarbetare utgår jag ifrån gäller även för de som jobbar i kommunens bolag då allt annat vore dubbelmoral. Detta dock sagt utan att ha fått det verifierat specifikt annat än att alla som jobbar åt kommunen har meddelarfrihet.

   Vad gäller allmänhetens insyn så är den lika stor i kommunens bolag som i privata bolag.

   • Oberoende Observatör

    En liten kommentar angående allmänhetens insyn i kommunala aktiebolag. Jag ställde den frågan till VK : s journalist då hon svarade på frågor från allmänheten.Till svar fick jag att offentlighetsprincipen gäller men de har ibland svårt att få ut materialet och då vänder de sig till kammarrätten och just nu hade de ett ärende där.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Så vitt jag vet behandlar kommunen allt material på samma sätt oavsett av om det är i förvaltning eller i bolag. Att de inte får ut materialet beror sannolikt på andra orsaker.

     • Ville-Valle

      … med det svaret är du verkligen ute och cyklar. Du vet mycket väl att ett av de avgörande skälen till just bolagiseringen är att man försvårar allmänhetens insyn i verksamheterna. Ta reda på fakta om detta innan du basunerar ut dessa felaktiga påståenden. Läs också vad vänsterpartisten som sitter mitt i elden säger om detta i en artikel i tidningen. Till skillnad från vissa andra är hon då åtminstone ärlig…

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Bolagiseringen sker inte därför att man vill försvåra insynen utan blott och allena därför att kommunen ska slippa att bränna kommunmedborgarnas pengar på onödiga skattebetalningar till staten.

      Ulrika Edman är inte ärlig utan snarare populistisk i sina uttalanden. En kommunal bolagisering försvårar inte insynen för folkvalda politiker och medborgare do insynen i kommunala bolag är precis densamma som den i kommunens nämnder och i den kommunala förvaltningen.

     • Lennart

      Du borde kanske läsa på lite om aktiebolagslagen, hur AB styrs, vilket ansvar en styrelse har och vilka möjligheter ägarna har att kringgå styrelsen. Sedan kan du komma med det kvalificerade svammel som du har om bolag och EU. Mycket av den verksamhet som drivs i bolagsform har kommunen exklusiv rätt till. Skatten, ja, när ett AB redovisar vinst skall bolaget skatta. Mig veterligen finns ingen skattepliktiga för kommunen. Koncernbidrag till kommunala bolag som går med förlust. Vilken kommunal verksamhet handlar det om och är det kärnverksamheten. Om jag nu minns artikel rätt redovisar kommunkoncernen ett resultat om ca 600 mkr. Det innebär ett väsentligt tapp av kommunmedborgarna pengar i statlig bolagsskatt. Bolagiseringen är inte försvarbar och det är politiska lokala beslut som ligger bakom, inte EU eller ”libiralisering”. Landkontakten för kommunerna gick förlorad när Göran Person beslöt att kommunerna kunde omvandla pensionsskulden till sin personal till eget kapital i kommunen. I och med detta maskerades de åtaganden som kommunen verkligen har

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Aktiebolagslagen kan jag mycket bra då jag själv suttit i styrelsen för en rad bolag med privata ägare. För kommunala bolag är dock Kommunallagen överordnad aktiebolagslagen varför ditt resonemang faller.

      Driver man kommunal verksamhet utan att bolagisera vilket är ett krav för att kunna fortsätta verksamheten i kommunal regi resulterar detta i statlig skatt om man inte har en sund kommunal bolagsstruktur vilket du förstår om du läser in dig ordentligt i ämnet.

      Varje kommun som har rätt bolagsstruktur kan därför använda pengar från vinstgivande verksamhet för att täcka förluster i förlustbringande verksamhet så länge dessa sker inom samma bolagsstruktur vilket i slutändan är sund kommunal ekonomi.

      Att det blivit på detta sätt beror på EU till viss del och på nyliberal politik till stor del då denna hellre ser att privata entreprenörer utför kommunal service verksamhet och därför strukturerat systemet så att detta ska bli möjligt att genomföra. Det är därför även Socialdemokratiskt styrda kommuner tvingas bolagisera kommunal verksamhet trots at vi i grunden tycker at detta är fel. Inte enbart för skattens del utan därför att vi inte längre fritt kan använda vinster från vinstgivande verksamhet till att täcka förluster i förlustbringande verksamhet utan att bryta mot EU-lagstiftning och mot nationell lagstiftning om osund kommunal konkurrens.

     • Petter

      Så vitt du vet ja, ditt uttalande vad gäller byaskolorna gjorde gällande att allt skötts riktigt. Tycker du att det sköttes riktigt idag med facit i hand?? Och hur kan du veta att bolagens info skötts rätt, det vet du inte. Allt detta mygel i kommuner och landsting måste till ytan.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det är inte korrekt att undanhålla eller låta bli att diarieföra material det kan vi vara helt överens om men besluten om skolan i Bullmark är korrekta så tillvida att rapporten i fråga inte påvisade några allvarliga brister utöver de saker som lyftes i föregående rapport.

      Jag utgår från att kommunens bolag följer gällande lagar och gör de det finns inget att dölja.

      Sedan tycker jag att det är magstarkt att påstå att kommunens politiker myglar.

 3. VK-nej tack

  Hemligheten med en morgontidning och länstidning är att klara av att förmedla hela sanningen och inte med öppna ögon medvetet vinkla och förmedla nyheterna så att en ”VK-sanning” snarare blir en lögn. VKs journalistik är oärlig många gånger skulle jag vilja säga och de verkar ointresserade av att ge viktig fakta så läsarna kan dra sina egna slutsatser. De vill hellre tuta i folk det som passar VK.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Så kan det kanske vara även om VK brukar vara hyfsat bra på att vara objektiva. I granskningen av kommunen har man dock valt att utelämna fakta många gånger.

 4. Staffan Berg

  Det går inte att komma ifrån att en mängd kommunpolitiker gör sig enkla tusenlappar med att sitta i dessa styrelser. I en styrelse ska man väl sitta för att man tillför kompetens, så vilken kompetens talar vi om? Jo hen är i första hand kommunpolitiker och därefter erfarenhet från sitt yrke/jobb. men hen innebär ett demokratiskt underskott. Den dag det vore förbjudet för en politiker att sitta i någon av styrelserna då blir bolagen trovärdiga. För kommunens bästa. Kom fram med en bra anledning för en kommunpolitiker att frivilligt lämna sin plats i en styrelse.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Huruvida tusenlapparna är lättförtjänta eller ej spelar ingen större roll då det är en del av förtroendemannaskapet att sitta i dessa styrelser.

   Kommunala bolag behöver inte nödvändigtvis vara styrelse och/eller bolagsproffs då deras huvuduppgift snarare är att bejaka demokratin än att tillföra något i proffesionellt i styrelsearbetet. Politiskt tillsatta styrelseledamöter ska bevaka politikens opch demokratins intressen och inget

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag ska göra så och kommentera inom sinom tid då det inlägg du hänvisar till är långt och kräver ingående analys.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om det är en kommun som skatteplanerar för att ge tillbaka allt man tjänar på detta till kommunmedborgarna är skatteplanering bra – Dessutom sker den inom och inte utanför Sverige.

 5. Alexander

  Anders

  Skatteplaneringen gör ju att pengar som skulle göra större nytta någon annanstans inte kommer dit. Egoistiskt att sätta Umeå framför t ex våra ”stackars” förorter som verkligen behöer pengarna.

  ”merparten av svenskarna tycker som jag”

  Nej, ca 30% gör det. Sju av tio röstar inte på ditt parti. Så resonerar du varje gång du kan koppla någon kommentar till SD, då hänvisar du till riksdagvalet. Detta oavsett om inlägget påstår att jorden är rund. Då måste samma sak gälla nu….

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det som inträffade när nyliberaler ändrade regelverken för att privata bolag och dess ägare skulle kunna stoppa pengar i sina privata fickor innebar att landets kommuner drabbades av en skattebörda de inte hade tidigare – Att i det läget bolagisera för att slippa betala statlig skatt är sunt då detta innebär att man kan hålla nere kommunalskatten och taxorna för olika sorters kommunal service.

 6. Johan

  När en kommun äger ett aktiebolag ska man väl ändå följa både aktiebolagslagen och kommunallagen om jag inte minns fel? Det är ägarna som ser till att reglerna följs och att allmänhetens insyn finns.

  Visst är det även så att en kommun inte får driva näringsverksamhet i vinstsyfte?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Kommuner kan mycket väl driva näringsverksamhet i vinstsyfte – Vore det inte så skulle det inte finnas några kommunala bolag i någon kommun. Däremot finns det strikta regelverk runt konkurrens med verksamheter som går med förlust och som önskar konkurrera på privat marknad utan för kommunernas eget verksamhetsområde.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.