Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Vi bör debattera sjukförsäkringens utformning och funktion snarare än tolkningen av dess regelverk.

Jag har under lång tid följt den debatt som i omgångar pågått sporadiskt om sjukförsäkringen. En av de saker jag reagerat på är att vi istället för att debattera hur sjukförsäkringen bör vara utformad och fungera ägnar oss åt att debattera hur dess regelverk ska tolkas. Därför bör vi ta ett stag tillbaka och debattera sjukförsäkringens utformning och funktion.

Den första frågan vi bör ställa oss är vad ordet försäkring innebär och sedan se om sjukförsäkringen lever upp till detta.

För egen del betyder ordet försäkring att denna ska träda in och kompensera en förlust om och när en sådan sker.

Tittar man på villaförsäkringen så finns den till för att kompensera för de förluster som uppstår om huset brinner ner eller skadas på annat sätt. På samma sätt betalar en livförsäkring ut pengar om personen vars liv försäkrats dör.

Samma sak borde då rimligen gälla sjukförsäkringen som ska kompensera för inkomstförlust om den som är försäkrad inte kan jobba på grund av skada och/eller sjukdom.

Enligt mitt sätt att se på saken borde sjukförsäkringen vara utformad på så sätt att den som blir sjuk kompenseras fullt ut om man på grund av sjukdom inte kan fortsätta arbeta i det yrke man har.

Om sjukvårdens bedömning är att den sjukskrivne inte kan återgå till samma arbetsuppgifter som tidigare finns det som jag ser på saken två möjliga vägar att gå om sjukförsäkringen ska göra skäl för namnet sjukförsäkring.

 • Är skadan permanent och leder till helt eller delvis utebliven framtida arbetsförmåga ska den som drabbas av detta förtidspensioneras och kompenseras av försäkringen för inkomstbortfallet.
 • Om den som blivit sjuk kan jobba i ett annat yrke än det man på grund av sjukdom och/eller skada är förhindrad att fortsätta jobba i ska försäkringen med full ersättning under utbildningstiden ta hand om alla kostnader för att utbilda den sjukskrivne till ett yrke denna kan jobba med i framtiden.
 • Innebär sjukskrivningen att man tvingas till ett yrkesval med lägre lön för att kunna arbeta ska sjukförsäkringen fullt ut kompensera för inkomstbortfallet.

För mig är det så en försäkring ska vara utformad för att kunna kallas försäkring. Jag tror dessutom att en översvallande majoritet av alla håller med om att detta borde vara sjukförsäkringens funktion och jag ser fram mot en ordentlig debatt i ämnet.

För mig innebär den svenska samhällsmodellen och ett jämlikt samhälle att vi solidariskt ska ta hand om varandra i alla lägen. Att drabbas av ohälsa och sjukdom är inget man väljer eller önskar utan något som sker på grund av anledningar man i regel inte kan styra över som människa.

På samma sätt som de som aldrig behöver utnyttja sin villaförsäkring inte får igen tidigare erlagd premier trots att huset inte brunnit ner ska det vara med sjukförsäkringen. Att premien kan hålla på en rimlig nivå beror på att alla hus inte brinner ner eller på att alla som omfattas av sjukförsäkringen inte blir sjuka och behöver nyttja försäkringen.

Att solidariskt ta ansvar och se till att alla som ingår i försäkringen delar på bördorna i solidarisk ordning är den princip som bör gälla – En princip jag tycker att vi åsidosatt i dagens sjukförsäkring.

Därför avslutar jag där jag började – Låt oss debattera sjukförsäkringens utformning och funktion snarare än hur nuvarande regelverk för sjukförsäkringen ska tolkas.

Först när denna debatt är avklarad ska vi ta debatten om hur sjukförsäkringen ska finansieras och är vi bara överens om utformningen så är jag säker på att vi löser finansieringen.

Hur den ska lösas har jag idéer om men dessa återkommer jag till när debatten om funktionen är avslutad.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

78 kommentarer

 1. Alexander

  Bostäder åt alla, förbättrad sjukförsäkring, höjd à-kassa, 500 000 invandrare per år, fler lärare och höjda löner, mer personal inom omsorgen osv osv. Allt detta ska betalas av de rika. Låter underbart att jag slipper bidra med en enda krona. Undrar om kalkylen håller????.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Du försöker göra livet enkelt för dig utan att debattera på djupet.

   Samhällsbygge är en grannlaga uppgift som kräver en oerhört god plan. I den planen ingår självklart även hur samhällsbygget ska finansieras och hur detta kommer att se ut blir du varse i en framtid.

   Sedan har jag aldrig sagt att vi ska ta emot 500.000 invandrare per år. Den siffran försöker du skapa genom att klippa och klistra ur det inlägg jag skrivit i vilket jag sa att Sverige borde ha ca. 30 miljoner invånare om ganska många år om Sverige ska växa befolkningsmässigt i samma proportioner som resten av jordens länder och behålla den storlek Sverige utgör av totalen idag.

  • Bertil

   Ja och de rika har inte ens börjat betala. Hittils har de bara tagit för sig.
   Ta bara detta när man avskedar folk effektiviserar genom robotar o.s.v och ökar produktionen.
   man behöver därmed betala mindre sociala arbetsgivaravgifter trots produktionsökning .- Detta medan skatter som inbetalas av löntagare ska betala allt fler..
   Detta medan vinster skattas i andra länder arbetsgivaravgifter sänks och kapitalister
   placerar sina pengar i spekulation där bubblor får betalas av den lilla människan.

   Börja beskatta där skatt finns att hämta inte lägga högre skatt på lika inkomst på de sjuka eller arbetslösa och slutligen ta av dem allt genom utförsäkring.

   Så det finns minsann skatter att hämta. Jag ser fram emot enorma skattechocker så även kapitalismen vaknar.

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Att se till att rätt grupper betalar skatt i den mån de bör göra sammanfattar i stort allt som driver mig och mitt politiska engagemang. Det är ordning och reda och effektiv fördelningspolitik mitt arbete syftar till och det är därför jag vill stoppa den skadliga skatteplaneringen genom omskrivna skatteavtal och det är därför jag vill ersätta arbetsgivaravgifterna med en produktionsavgift som utgår oavsett tillverkningsmetod.

    • Bertil

     ”därför jag vill ersätta arbetsgivaravgifterna med en produktionsavgift som utgår oavsett tillverkningsmetod.”

     Finns bättre alternativ så är jag med på det, men produktionsskatt måste börja debatteras inte bara i Sverige utan globalt.
     När klassklyftorna och löneklyftorna blir för stora, Då främjar sig folket från Demokrati och väljer diktatoriska ledare istället, lite av det ser vi i USA nu med Trump.
     En person som håller på med barnsliga Twitter och har stor käft men innehållet är instabilt och veligt vad det verkar.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Precis Bertil, minskade klyftor och hur de ska minskas är ett globalt problem som fler länder än Sverige behöver en lösning på.

 2. Alexander

  Anders

  Nu har jag också ringt SCB och kvinnan jag pratade med bekräftar att 25750 inte är medianlönen för alla yrken. Det gäller bara den grupp som Johnny påpekat. Vet inte vad mer jag ska göra. Du kanske själv ska ringa?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag behöver inte ringa någon och kontrollera då jag sedan länge fått svaret att medianlönen 25.750 är den medianlön som gäller om alla Sveriges arbetstagare ska vägas in i medianen efter hur många de är.

   • Alexander

    Varför säger de annorlunda till mig då? LO har jag haft mailkontakt med och SCB via telefon. Mycket märkligt, men naturligtvis ljuger jag. Det sade du tidigare….

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag ska inte värdera om du ljuger eller inte – Den sortens retorik använder jag mig inte av. Jag bygger svaren på de svar jag fått vilket är precis vad jag gjort.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det jag sa är att du föredrar att vara oerhört ytlig och att du inte vill debattera ur ett djupare och mer komplett perspektiv.

 3. Bertil

  Tänk på en sak Anders, Om man kritiserar ordet försäkring för mycket och Högern får makt.
  Då kommer de antingen skapa ett nytt ord eller göra om ordet försäkring så det får annan betydelse.

  Dock i sak håller jag med En försäkring är en försäkring enligt det som du nämt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Tack Bertil för att du håller med och vad gäller at förvränga ordet så är det precis det jag säger att vi gjort idag.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Så kan det vara. Låt mig ställa en ärlig och uppriktig fråga Alexander – Vad hoppas du uppnå med alla dessa kommentarer i ett och samma ämne och dessutom i kortform?

   • Alexander

    ”Så kan det vara”

    Fast du använde ju inte en sådan retorik?

    ” vad vill du uppnå?”

    Jag visar på att du gång på gång ljuger angående vad du skriver. Tycker du att det är bra att göra det när man är politiskt aktiv? Fast du kanske inte anser att ni ska granskas?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag ljuger inte Alexander. Det jag gör är att driva de frågor jag tycker är viktiga och skapa stöd för dem – Ett arbete som förövrigt går bra då stödet ökar för varje dag som går.

     Vill man bevisa ått någon ljuger så måste man debattera ämnet på djupet och bevisa att den ideologsiak ståndpunkt motståndaren står för är en lögn. Att klippa och klistra och försöka få olika uttalanden i olika sammanhang att framstå som en lögn därför att de i olika sammanhang betyder olika saker om man ser till hela kontexten fungerar inte som taktik för att bevisa att någon är lögnaktig.

     Det enda man bevisar med et sådant beteende är att man inte riktigt förstått vad politik är och hur man bygger stöd och opinion för de frågor man brinner för.

   • Jonas E

    Alexander – sluta komma med tomma påståenden !……
    källhänvisa när du vill påstå att någon har fel, för annars så är det bara just tomma påståenden…..
    Som medianlönen – vilken medianlön gäller i så fall ?, och enligt vem !….. osov..

 4. Jonny Disenfeldt

  ”Enligt mitt sätt att se på saken borde sjukförsäkringen vara utformad på så sätt att den som blir sjuk kompenseras fullt”

  Men nuvarande system är ju inte sådant eftersom det inte finns någon som helst begränsning i hur stor avgiften är (den är en procentuell pålaga på månadslön utan maxtak) men samtidigt är det försäkrade värdet begränsat till ett maxtak så nej, dagens system är inte en ren försäkring men det vet du väl ?.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   jag ä’r fullt medveten om det men att det är så vad gäller avgift kontra utfall är en effekt av sund och solidarisk fördelningspolitik där de med höga löner får hjälpa till att finansiera de med låga löner.

   • Jonny Disenfeldt

    Men då motsäger ju du dig själv.

    ””Enligt mitt sätt att se på saken borde sjukförsäkringen vara utformad på så sätt att den som blir sjuk kompenseras fullt”

    Hur ska du ha det ? Ska det vara en försäkring som försäkrar värdet eller ska det vara en transferering av pengar från de som haft högre lön till de som haft lägre lön ?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Sjukförsäkringen ska vara bägge delarna Jonny. Först och främst en försäkring som skyddar och försäkrar den lön merparten av Sveriges löntagare har – Därefter ett sätt at bedriva fördelningspolitik.

     Därutöver erbjuder de flesta fackförbund såsom Unionen försäkringar som skyddar 80% av lönen ovanför Försäkringskassans tak för de som har så höga löner vilket gör att även dessa grupper är skyddade om de är med i facket.

     Egenföretagare kan ha en helt privat sjukförsäkring som ger dem 108% av lönen om de blir sjuk med en alternativt tre månaders karenstid och då med ersättning hela vägen fram till 65-års ålder så skydd finns.

     • Jonny Disenfeldt

      Eftersom det finns ett tak på ersättningsnivå men inte på avgift så innebär det att alla avgifter ovan taket är en form av marginalskatt, dessa pengar slussas in i den stora statliga säcken och kan användas till vad som helst, samma med andra ”avgifter” i arbetsgivaravgifterna, verklighetens marginalskatt är alltså betydligt högre, betydligt högre !

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Om vi börjar från början så är arbetsgivaravgiften en avgift och inte en skatt – Dessutom betalas den av företaget och inte av löntagaren.

      Att man betalar avgift för lönedelar över taket är sund fördelningspolitik och inget annat.

 5. Jonas E

  Ett problem jag har upplevt med sjukförsäkringen är just vad som är en faktisk arbetsförmåga, för FK och AF tycks fortfarande ha för olika syn på detta – AF är ju de som måste utgå från den faktiska arbetsmarknaden, och borde därmed ha större talan i om någon faktiskt kan arbeta eller inte !.

  Sen så har jag sett fler och fler som inte får sjukpenning vid deltidssjukskrivning för att det krav FK ställer är att man ska ta bort delar av varje dag, men i praktiken så går det inte för många då man inte får in vikarier för enskilda timmar – så då måste man ta bort hela dagar istället, och får därmed sin sjukskrivning underkänd av FK, som bara godkänner medicinska skäl – inte praktiska !……… Något som egentligen bryter mot grund tanken med lagen – att man skall ta vara på restarbetsförmågan i största möjliga mån, och det kommer ju att leda till fler onödiga heltidssjukskrivningar i slutändan – då det i praktiken inte går att få annat !.

  Det är allt för stor skillnad mellan fakta/verklighet och teori i dagens system helt enkelt !

  • andersforss (inläggsförfattare)

   jag håller med dig Jonas. När sjukförsäkringen infördes fungerade den som avsett. Var man sjuk helt eller delvis fick man ersättning för det och kunde man inte jobba så fick man sjukbidrag, förtidspension och/eller betald vidareutbildning på samhällets bekostnad.

   Det läget måste vi tillbaka till om sjukförsäkringen ska kunna kallas försäkring.

   Min inställning är att ingen väljer att vli skadad eller sjuk och den inställningen borde vara den gängse hos FK.

   Har den sjukskrivne en skada eller sjukdom som gör att man inte kan fortsätta i sitt nuvarande arbete ska sjukförsäkringen ombesörja en omskolning till ett yrke Försäkringskassan anser att den sjukskrivne kan klara av att utföra.

 6. Alexander

  Anders

  Våren 2015 tog jag och en kompis kontakt med lokala politiker för att ställa frågor om olika ämnen. Det som slog oss var att de var oerhört dåligt pålästa och ofta lät känslorna styra. Speciellt var det så när vi kom in på invandringen. På en rak fråga om det fanns någon gräns för antalet invandrare Sverige kunde ta emot sade ALLA nej. Vi pekade då på flera faktorer som var oroväckande men hela tiden slog de ifrån sig. Det gick så långt att vi blev kallade fascister för att vi ansåg att det fanns en gräns. När sedan politiken skärptes var flera av de ute i tidningarna och sade att det naturligtvis var det enda realistiska att göra. När vi då hörde av oss och undrade om det inte var fascism uteblev svaren…

  Vad vill jag visa med detta? Jo, att jag anser att politiker nästan aldrig pressas i sakfrågorna. De kommer undan med ” det finns ingen gräns”, ”integrationen måste bli bättre” och alla floskler. Det enda jag och min kompis gjorde var att vi var pålästa och pressade dem när vi visste att de använde rena lögner. Då gick de till angrepp med diverse tillmälen där fascist var det värsta, även om en partikamrat till dig var inne och surrade om Hitler. Man kan helt enkelt inte erkänna att man ljuger.

  Du har samma tendenser som de vi intervjuade. Ett lysande exempel är att du skriver att du inte påstår att jag ljuger, när jag sedan konfronterar dig med att du sagt att jag hittar på så säger du ”så kan det vara”. När man påstår att någon hittar på så är det samma sak som att ljuga. Du har dessutom hävdat att du inte vill ta bort jobbavdragen, fast du skrivit att ”får jag önska fritt så skulle jobbavdragen tas bort”.

  Min poäng är alltså att jag tycker att det är tråkigt/tragiskt med rena lögner från politiker som ser sig som lämpliga att styra landet, därför påpekar jag ständigt att det är just det du håller på med.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Hur många invandrare vi kan ta emot beror på hur effektiv vår integrationspolitik är och att beskylla politiker för att vara dåligt pålästa därför att de inte kan ange ett exakt tal för något som det inte finns något exakt tal för är inte rätt. Deras svar var helt rätt – Det finns ingen sådan gräns då antalet vi kan ta emot är avhängig av hur bra integrationen fungerar.

   Politik handlar inte om at debattera enskilda sakfrågor utlyfta ur den totala planen för samhällsbygget. Vill ni debattera sakfrågor så måste ni debattera hela planen för samhällsbygget och hur den ser ut. Ett beslut i en sakfråga kan om man endast tittar på sakfrågan som sådan framstå som oerhört dåligt men läggs detta beslut med övriga beslut som syftar till att bygga ett bra samhälle kan det beslut som ensamt ser dåligt ut vara ett mycket bra beslut därför att det beslutet är positivt för andra beslut i planen för samhällsbygget.

   Det är av den anledningen jag alltid tjatar om att politik är oerhört komplext. Det är därför jag tjatar om att vi ska sluta debattera sakfrågor och istället återgå till det debattformat som gällde under Palmes tid och under de som kom före honom – Vi ska tillbaka till ideologisk debatt därför att bara en sådan kan ge svaret på det som är den enda viktiga frågan – Vilken typ av samhälle ska vi bygga och för vem ska samhället byggas?

   Hade du haft högre ålder och mer livserfarenhet så hade det sannolikt varit lättare för dig att tolka och förstå det jag alltid försöker säga till dig att göra. Åtskilliga gånger har jag kommit med ärliga, uppriktiga goda råd rakt från mitt hjärta för att få dig att inse att politik inte är något som handlar om att avgöra vad som är svart eller vitt. Politik är komplext och politik handlar om att se på helheten som summan av alla beslut – Inte som summan av ett enskilt beslut i en enskild sakfråga.

   Det är den insikten som är skillnaden mellan dig och mig och jag vet inte om jag ska känna mig smickrad och/eller hedrad eller motsatsen då du tydligen anser att jag är mycket väl skickad att leda landet.

   • Alexander

    När jag läser ditt svar så slår det mig att du inte verkar förstå vad jag skrivit. Ett exempel är antalet invandrare. För att förtydliga skriver jag med stora bokstäver. DET VAR B LA DIN KOLLEGA SOM SADE ATT DET INTE FANNS NÅGON GRÄNS, FÖR ATT SÅ FORT DEN RETSRIKTIVARE INVANDRINGSPOLITIKEN INFÖRDES SADE ATT DET VAR DET ENDA ALTERNATIVET. ALLTSÅ FANNS DET EN GRÄNS. VAD ÄR DET DU INTE FATTAR?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det finns alltid en gräns Alexander – Dock inte en gräns som kan uttryckas i specifika siffror eftersom antalet varierar från gång till annan beroende på hur effektiv integrationen är.

     Det är det du måste fatta.

     • Alexander

      ”Det finns alltid en gräns”

      Då har jag alltså haft rätt hela tiden. Fast med din integrationspolitik måste den ligga väldigt högt. 2015 kan ju inte varit några problem om dina förslag genomförts?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag har altid från dag ett sagt att det finns gränser – I samma andetag har jag även sagt at den gränsen inte går at ange som en siffra därför at gränsen är flexibel och fullt ut beroende av hur väl integrationen fungerar.

 7. Alexander

  Bertil skriver ”jag ser fram emot enorma skattechocker”

  Ok. Ska de gälla även dig? Hur mycket mer i skatt ska du betala?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vad min skatt kommer att bli i en framtid beror i allra högsta grad på hur vi genomför en förändring av skattesystemet. En sak är dock helt klar och det är att min skatt kommer att öka med de åtgärder jag vill genomföra – En ökning jag inte har några som helst problem med om ökad skatt för mig innebär att de med låga inkomster får betala samma eller lägre skatt samtidigt som välfärdssystemen stärks.

 8. Lars Flemström

  Det är ett framsteg att Forss tydligen tagit avstånd från grillerna om medborgarlön /basinkomst samt produktionsavgift och i stället förordar socialförsäkringar enligt inkomstbortfallsprincipen. som ska finansieras med arbetsgivaravgifter (d.v.s. avstående från löneutrymme – som bara kan göras från lön).

  Men tyvärr är det som vanligt en vandring från den ena till den andra extrempositionen i förhållande till klassisk socialdemokratisk ideologi. Någon kompensation fullt ut har det aldrig varit och ska inte vara. Sjukförsäkringen är (eller bör) också ett transfereringssystem, som verkar inkomstutjämnande.

  Det är kanske rimligt att den, som har haft mycket höga inkomster och utgifter, kompenseras (inte fullt ut, men…) i relation till inkomstbortfallet under en tid, tills han hunnit anpassa sin livsstil till de nya ekonomiska förutsättningarna. Även i vanliga kommersiella försäkringar brukar det finnas både självrisk och begränsningar av hur mycket och hur länge som ersättningar kan betalas ut.

  Om socialförsäkringarna inte uppfyller försäkringsbranschens definitioner av begreppet ”försäkring” får de väl kallas något annat. Men det förefaller dock onödigt men den spännvidd av olika slags försäkringar som finns. Samt flytande gränser mellan försäkringar och sparande. Dessutom är ju ordet ”socialförsäkring” ett annat ord.

  Forss är ju annars inte alls så noga med definitioner. En till på SCB:s hemsida räcker för att konstatera att Forss har fel om medianlön. Välj ett annat ord för det du vill ha sagt.

  Problemet med sjukförsäkringen är att den är underfinansierad eller överutnyttjad (beroende på med vilka ideologiska ögon man ser saken). så visst måste både finansiering och ersättningsnivåer och eventuella självrisker (t.ex. karensdagar) diskuteras. Samt kriterier för omvandling till sjuk- eller förtidspension.

  Vad som däremot inte behöver diskuteras är förslagen till medborgarlön / basinkomst och produktionsavgift. Med datoriserade system, om de används optimal, bortfaller en mycket stor del av administrativa kostnader för socialförsäkringarna av tidigare modell. Det vore bra med en helhetssyn på alla socialförsäkringar, inklusive försörjningsstöd (socialbidrag) och skatter. Det vore också bra – fastän ersättningarna bör vara desamma – att ha skilda system för sjukpension (arbetsoförmåga p.g.a. sjukdom /handikapp) och förtidspension (sjukdom /handikapp i kombination med något annat, såsom avsevärda svårigheter att få jobb på hemorten eller inom pendlingsavstånd från denna).

  Vi måste också slå fast att det ska finnas ett samband mellan ersättningar och inbetalade premier /skatter. Man ska ha rätt till sociala omsorger i det land, som man har betalat skatt till eller hade betalat skatt till, om man hade haft någon inkomst. Sverige kan inte fungera som en socialbyrå för hela världens invånare. Att det sedan finns länder, som inte vill eller kan ge sina egna invånare de sociala omsorger dessa behöver, ska vara föremål för biståndspolitiken och inte för migrationspolitiken.

  Vi får inte gå i fällan och kalla utgifter för investeringar. Vi har utgifter för flyktingmottagningen och det ska vi ha, utan sidoblickar på om flyktingmottagningen är lönsam. Vi ska inte dränera andra länder på deras bästa arbetskraft. Att även ge lindrigt långtidssjuka och arbetshandikappade en chans att komma i egen försörjning, är ett bra sätt att hålla ner kostnaderna för sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna.

  Detta var ett huvudmotiv för den restriktiva invandringspolitik, som LO förordade under 1970-talet. Jag vill ha en återgång till klassisk socialdemokratisk välfärdspolitik, men det vill inte Forss, som i stället vill utsätta den inhemska arbetskraften för lönekonkurrens, genom att skapa ett överskott av arbetskraft i synnerhet inom låglöneyrkena.

  Detta är inget annat än högerpopulism. Klassisk högerpolitik, som maskeras med vänsterretorik

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag står fortsatt bakom att utreda effekterna av en basinkomst och införandet av en produktionsavgift som ersättning för dagens arbetsgivaravgifter. Därutöver står jag rakryggad upp för en sjukförsäkring värd namnet.

   I övrigt tycker jag att läsarna ska läsa din kommentar och värdera det du skriver själva.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     För mig är det ingen tävling om att samla likes eller suporters Alexander – Alla som i det tysta håller med utan att kommentera och alla som kommer fram och tackar mig när jag rör mig i stan och ute i samhället för det arbete och den opinionsbildning jag gör och förklarar sitt stöd för den är belöning nog för mig.

     • Mr Sound

      Personliga anekdoter är säkert fint men tillför absolut inget i debatten, risken är stor för pajasvarning.

      I sak har jag inget emot en sjukförsäkring som ger bra skydd men att reformera det nu är endast populistiskt med tanke på att sjukskrivningarna ökar, lägg fokus på arbetsmarknaden och de villkor arbetstagarna har. Ökade utgifter behöver vi inte jaga.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Att reformera och förändra sjukförsäkringen och återställa den till vad den en gång var är inte populism utan en oerhört viktig åtgärd i den plan som handlar om att bygga ett välmående samhälle byggt enligt den svenska samhällsmodellens principer.

      Att restaurera sjukförsäkringen är en del av planen, att sätta folk i arbete en annan. Därutöver en hel massa andra åtgärder som parat med dessa två utgör planen för ett bättre och mer välmående Sverige.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det vet jag att vissa läsare tycker så de uttryckt det både på bloggen och vid personliga möten. Sedan är det inte detta som är min ambition med mitt politiska engagemang. Jag jagar inte positioner och/eller status – Allt jag vill är at vara delaktig och drivande i att förändra samhället i den riktning jag vill.

   Skulle jag sedan få frågan om att bli statsminister så svarar jag som tidigare – Kommer frågan så ska jag definitivt överväga det.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det kan du alltid fundera på och vill du veta svaret så är du fullt fri att gå igenom alla kommentarer jag fått under de sista 2 åren. De som har uttryckt detta är rätt många.

     • Jonny Disenfeldt

      ”De som har uttryckt detta är rätt många.”

      Det var ju inte sant, men förstås, Anders Forss har väl en egen definition på många… eller någon märklig matematisk komplex formel som kommer fram till detta kanske ?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det får du gärna tro Jonny – Jag har inga problem med vad du tror – Det som betyder mest för mig är all uppskattning jag får på olika sätt samt att många av de förslag jag lägger blir till realpolitik.

 9. Alexander

  ”Det finns ingen sådan gräns”

  Så med din integrationspolitik kan vi ta emot i princip hur många som helst?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Nu försöker du återigen att säga något som jag inte sagt därför att du inte tolkat in vad jag faktiskt sa.

   Det jag sa är att det inte går att säga någon exakt siffra då antalet alltid beror på hur väl integrationspolitiken fungerar vid just det tillfället och i den framtid som ligger relativt nära – Säg 1-2 år framåt från när frågan ställdes.

   Det finns gränser men gränsen är flexibel och kan inte anges exakt vilket är vad jag har sagt hela tiden.

   Om du och dina vänner då är inställda på att få ett svar i absoluta nummer när detta inte går att avge så kan jag förstå att ni blir besvikna. Att ni inte får ett svar beror inte på att den som svarar ljuger utan på att frågan är felformulerad.

   • Alexander

    Då frågar jag 12 jan 2017. Hur ser det ut de närmaste två åren? En ungefärlig siffra bör du ju kunna nämna?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Då vi inte vet hur väl integrationen kommer att fungera därför att den nya politiken inte är på plats går det inte att ge någon siffra och den verkligheten måste du förhålla dig till.

     • Alexander

      Fast du måste väl kunna göra en uppskattning med hjälp av nuvarande politik? Eller menar du att vi hela tiden ska se efter ett-två år? Inte konstigt att vi har problem….

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det går inte att göra uppskattningar i rena tal Alexander. Det vi alltid måste ta hänsyn till är att vi inte tar emot fler än vi effektivt kan integrera och därför måste detta ställas mot platstillgången vid varje tillfälle.

 10. Alexander

  Preliminär statistik från BRÅ visar att antalet anmälda våldtäkter ökat med 13%, och sexuella ofredanden med 20% under det senaste året. Ytterligare ett misslyckande för Alliansen…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Ett misslyckande för alla partier därför att vi inte via breda överenskommelser sett till att implementera en fungerande och effektiv integrationspolitik.

   • Alexander

    ”Eftersom vi inte sett till att implementera en fungerande och effektiv integrationspolitik”

    Aha, det är alltså invandrare/flyktingar som ligger bakom ökningen?

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Nu försöker du i vanlig ord manipulera svar efter ditt eget huvud Alexander. Jag har aldrig sagt att det är så. Däremot har jag sagt att segregation och dålig integration är grogrund för kriminalitet.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Ansvaret för att ordna breda överenskommelser ligger på alla partier även om ett av dem – I regel vi måste ta initiativet.

 11. Bergis

  Ökade sjukkostnader beror på att kommuner, blåa som röda, valt att privatisera skattefinansierad verksamhet. Privata företag prioriterar vinst före personalen och de blir utmattade. Sedan har det tillkommit kulturella hittepådiagnoser såsom ADHD osv osv sanktionerade av läkemedelsbolagen som vill sjukdomsförklara mänskliga beteenden så att dom får sälja dyrbara läkemedel. Detta sväljer politikerna med hull och hår och ökar på Försäkringskassans kostnader.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att avregleringar innebär att färre medarbetare ska göra mer arbete och att detta leder till ökade sjuktal är vi helt överens om.

   Vad gäller läkemedelsbolagens påverkan på ställandet av diagnoser så ska jag inte uttala mig då jag inte sett några vederhäftiga bevis på att det är så.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det regelverk som finns i dagens sjukförsäkring är kvarlevor sedan länge som både vi och alliansen har ansvar för. Under Alliansens tid så försämrades dessa villkor kraftigt och att sjuka jagas är en effekt av de förändringar Alliansen genomförde.

   Det tar lite tid men det jobbas på att förändra och återställa sjukförsäkringen och det arbetet pågår.

   Själv tycker jag att vi ska bygga den på det sätt jag skrev om i blogginlägget.

   • Jonny Disenfeldt

    S+Mp har haft regeringsmakten i snart 2.5 år nu …de är mer än halvvägs in till nästa val …

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Drygt 2 år har vi haft makten och under 1 av dessa 2 år har vi drivit landet med en egen budget som grund och det är sedan denna kom till saker och ting börjar komma på rätt köl.

     • Jonny Disenfeldt

      Cry me a river.. allt dåligt är alltid alliansens fel.. t.o.m när de inte bestämmer … allting bra är alltid tack vare S även om de inte råkar bestämma …

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Det enda jag redovisar är fakta Jonny – Nyliberal politik är dålig för samhället av den enkla anledningen att ”fri marknadsekonomi” bara fungerar i teorin.

 12. SixtenJonsson

  Händelsen med SSU Ordförande som åkte taxi mellan Sälen och Stockholm är signifikativ för ledande socialdemokrater särskilt när dessa människor får ledande uppdrag i politiken nämligen at det går bra att spendera när någon annan betalar.Vi har två tydliga exempel här i Umeå där det tydligt framgår i bloggarna att mera och dyrare reformer är allenarådande för att lösa problemen i samhället Skatteplaneringen för att gömma vinster med ett tiotal kommunala bolag är ett annat exempel på dubbelmoral ,särskilt med den höga svansföringen mot privat företagande.

  Vihar 2 år till som kommer att ha ökat kostnaderna i statsbudgeten med en kvarts biljon kronor under mandatperioden så förhoppningsvis avslöjar väljarna hyckleriet trots all vänsterpropagande i SVT (Sovjet)

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att fatta okloka beslut inträffar i alla partier och på alla nivåer i samhället och då oftast när man inte behöver betala själv men att detta skulle vara signifikativt för Socialdemokrater stämmer inte.

   Samhällsbygget är en stor plan och i den planen finns massor av beslut där en sak kan fördyra och en annan förbilliga så för att bedöma detta så måste man titta på hela planen och inte på enskilda delar av den innan man uttalar sig. Den bolagsstruktur som finns i kommunen är i grunden sund därför att vi slipper betala en massa statlig skatt på vinster i verksamheter som går med vinst. Med detta upplägg kan vi istället använda vinsterna från dessa för att fylla upp hålen i kommunala serviceverksamheter som går med förlust vilket är bra för Umeås skattebetalare.

   Med en Socialdemokratisk regering vid makten och dessutom en som kommer att få ökat stöd i nästa val så har vi nu på allvar inlett restautreringen av det välfärdssamhälle som alliansen förstört därför att de använt sig av nyliberalism i samhällsbygget.

 13. Alexander

  ”Dålig integration är grogrund för kriminalitet”

  Varför skriver du så om du inte gör en koppling till invandrare/flyktingar?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Därför att segregation och utanförskap kan innefatta många grupper – Även svenskar som hamnat i långtidsarbetslöshet med flera.

   Jag förstår inte varför du nödvändigtvis ska svartmåla invandrare Alexander. Med rätt integrationsåtgärder så kommer dessa att bli en naturlig del av det svenska samhället. Dessutom är det berikande på alla sätt att ha en blandad befolkning med erfarenheter från olika kulturer då de kunskaper dessa har om sina hemländer med fördel kan användas av svenska företag och organisationer som vill göra affärer i dessa länder.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Alla som på ett eller annat sätt lever i det som dagligen benämns som utanförskap ska integreras tillbaka in i samhället – Den inställningen har jag delgivit dig från dag 1.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.