Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Hotet om att jobben försvinner utomlands om skatten höjs är en kraftig överdrift.

Varje gång jag på bloggplats skriver om att höja skatter för högavlönade eller för företag och/eller företagsägare så möts jag direkt av argumentet att detta är kontraproduktivt – Kontraproduktivt därför att höjda skatter för företag eller dess ägare skulle få företagen att flytta utomlands.

Nästa poäng de som kommer med det argumentet försöker sig på är att antalet jobb i Sverige skulle minska och med dem Sveriges totala skatteintäkter.

Låt mig därför rakt av säga följande – Ni har fel – Till och med mycket fel!

Den som påstår att höjda skatter leder till att företagen och dess ägare flyttar ut vet inte vad de talar om – Sannolikt därför att de aldrig själva provat på hur det är att faktiskt flytta ut och helt lämna Sverige och det svenska systemet med allt vad det innebär.

Fel blir det därför att de som torgför denna uppfattning sannolikt aldrig bott utanför rikets gränser – I vart fall under längre tid och därför helt naturligt saknar kunskap om hur stora merkostnader det faktiskt är för en individ att bo och leva utanför Sveriges gränser.

Jag har själv levt utanför Sverige och har därför upplevt hur stora merkostnaderna är. Jag vågar rakt av säga att man måste ha åtminstone den dubbla nettolönen jämfört den nettolön man har i Sverige för att ens gå jämt upp med hur livet tett sig om man valt att bo kvar i Sverige.

Dessutom är det betydligt svårare och mer genomgripande att flytta från Sverige än vad många tror. Därutöver är en full flytt från Sverige nödvändig om man ska undvika skatt av den enkla anledningen att det är den skattskyldige och inte företagets hemvist som avgör vart skatt ska betalas.

Vill man flytta ut från Sverige krävs bland mycket annan följande åtgärder:

 • Att hela familjen inklusive omyndiga barn följer med vid flytten om man är gift.
 • Att eventuella permanentbostäder säljs och att fritidshus bara får finnas så länge dessa inte medger åretruntboende.
 • Att alla andelar i fåmansföretag säljs och att eventuella aktieinnehav flyttas över till andra förvaltare än svenska förvaltare.
 • Att man får tillbringar maximalt 180 dagar/år i Sverige efter det att man utvandrat från landet.
 • Att man inte sitter i styrelser i fåmansföretag där man tidigare varit ägare mm.mm.

Enbart ovanstående utgör ett stort och ofta oöverstigligt hinder då en flytt ut ur landet innebär stora förändringar för familjen till den som flyttar ut. En flytt innebär dessutom en stor förändring i det sociala livet och i umgängeslivet då vänner och övrig familj i regel blir kvar när man själv flyttar ut.

Ovanpå detta ska vi sedan lägga förlusten av pensionsförmåner, sjukförsäkringsförmåner, rätt till fri sjukvård med flera rättigheter vi har därför att vi betalar skatt i Sverige.

Har man väl kommit så långt som till att genomföra och acceptera alla saker ovan kommer nästa smäll.

Bor man utanför Sveriges gränser har man följande merkostnader att ta hänsyn till:

 • Eventuella inkomstförluster för maka/make.
 • Kostnader för skolavgifter på vanligtvis 50.000 – 150.000 kronor/barn/läsår beroende på i vilket land man bosatt sig i.
 • Kostnaderna för sjukförsäkring som ger rätt till sjukhusvård.
 • Kostnader för livförsäkring.
 • Kostnader för pensionsavsättningar som kompenserar för bortfallet av svenska pensionsrättigheter.
 • Kostnader för en försäkring som kompenserar inkomstbortfall i händelse av långvarig sjukdom.
 • Kostnader för en försäkring som kompenserar för arbetslöshet i 12 månader om man går i konkurs och/eller blir av med sitt jobb.

Ovan har jag bara tagit med de mest påtagliga kostnaderna som uppstår vid en utlandsflytt – Därutöver tillkommer massor av mindre kostnader för att skaffa sådant som vi i Sverige erhåller mer eller mindre gratis eller till kraftigt subventionerade priser – T.ex. kostnader för barnens idrottande eller kulturutövande i form av musik, teater mm.

Med detta sagt så vill jag påstå att de som ägnar sig åt att skrämmas genom att påstå att ökade skatter kommer att driva företagen ut ur Sverige bör skämmas.

Påståendet att företagen flyttar i stor skala vid skattehöjningar är inte reell verklighet utan blott och allena en skröna och ett sätt att försöka skrämma svenska folket.

Påståendet att företagen flyr Sverige vid skattehöjningar är en skröna utan verklighetsförankring  – En skröna många köpt allt för länge därför att de tror att en flytt ut ur Sverige är att jämställa vid de upplevelser man får när man reser utomlands på semester.

Avslutningsvis avger jag här och nu ett löfte och det löftet är att ständigt påminna och hänvisa till detta inlägg när någon försöker använda argumentet att höjda skatter leder till företags och jobbflykt.

Även med höjda skatter stannar företagen i Sverige – Att tro något annat är att bita sig själv i foten och av den anledningen kan vi tryggt gå vidare med de skattehöjningar vi aviserat om med stark förvissning om att de skattehöjningarna kommer att ge oss ett starkare och jämlikare samhällsbygge.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

164 kommentarer

 1. Alexander

  Den högste ansvarige på LO säger att det du påstår är lögn. Fundera lite på det…

  Länkarna pekar TYDLIGT ut olika KROPPSSPRÅK.

  SAS agerande motbevisar ditt tvärsäkra utspel. Har du någon kommentar till det?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det påståendet kommer från dig och inte från LO så det påståendet känner jag ingen tilltro till Alexander.

   Vad gäller kroppsspråket så har jag rätt då jag använder mig av den kunskapen i princip varje dag med framgång och vad gäller SAS så är inte sista ordet sagt ännu.

 2. Alexander

  Jag har gett dig namn och nummer till mannen på LO men du vill ju inte ringa..

  Länkarna bevisar att det du säger om kroppspråket inte stämmer.’

  Oavsett vad som händer är SAS ett bevis på att du har fel.

  Tre tydliga bevis på fel från din sida, men du kan inte erkänna det. Säg mig, vilka bevis är godkända?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag behöver inte ringa någon på LO Alexander då jag redan kollat saken med mina källor där.

   När det gäller kroppsspråket så vet jag att jag har rätt oavsett vad du tycker och som jag sa så återstår det att se vad som händer i fallet SAS.

 3. a

  ”näst intill alla har sina barn i privatskolor”

  Bevis på det? Och då är det inte dina upplevelser eller bekanta. Har du något underlag som kan styrka det du påstår?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Den uppfattningen bygger på alla de som jag träffat under mina år utanför landets gränser – Skaror som uppgår till tusentals människor så de upplevelserna och det som används i samband med rådgivning för de som ska flytta är bevis nog för mig.

   • Jonny Disenfeldt

    Nej, inte bland de utlandssvenskar jag mött, vad dina skattefifflande kunder ägnat sig åt är vad du lutar dig mot.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Då möter du och jag inte samma människor Jonny det är helt klart. Hos de jag träffar och träffat vilka är åtskilliga är det situationen jag beskrivit som är verklighet.

 4. Alexander

  Då är frågan vem på LO som ljuger,eller om det är du eller jag. Utan tvekan är det någon som gör det…

  Har du tänkt på att det ser likadant ut i alla dina inlägg? Flera personer länkar till utredningar som motsäger det du påstår, och inte en enda gång har du något som backar upp dig. Agerar du likdant under politiska möten? Bemöter du meningsmotståndare på samma sätt?

  Nu kommer en enkel fråga. Ponera att Jimmie Åkesson hänvisar till sina upplevelser och då hävdar att i princip alla romer är brottslingar. Skulle du då låta det vara en sanning? Det är ju nämligen exakt på det viset du resonerar.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det behöver inte nödvändigtvis vara så att någon ljuger Alexander då uträkningen på SCB:s hemsida och den de gjorde åt LO bygger på olika beräkningsunderlag och ett annorlunda sätt att räkna.

   • Jonny Disenfeldt

    SCB vet hur man räknar median vilket du inte visste, sov du dig igenom grundläggande matematik i grundskolan ?

    Ditt trams om att SCB till LO tagit en mycket komplex matematisk formel och skapat en ”median av medianer med viktning av olika medianvärden” är och var så löjlig.

    SCB och MedlingsInstitutet presenterar korrekta siffror, LO presenterar ett värde baserat på endast en delmängd (gruppen privat anställda arbetare inom deras kollektiv) av alla anställda i Sverige

    PS Du skrev ”Påståendet att företagen flyr Sverige vid skattehöjningar är en skröna utan verklighetsförankring”
    Exemplet SAS nu nyligen visar att det inte alls är en skröna.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag vet hur man räknar median Jonny men det du erkänt men nu inte vill kännas vid är att sättet eller snarare hur man beräknade underlaget skiljer sig åt och att uträkningen för LO är exaktare än den på hemsidan.

     • Jonny Disenfeldt

      Tråkigt att se att du fortsätter ljuga om vad jag skrivit.
      JAG har hela tiden förklarat för dig hur median beräknas.
      DU påstod att SCB och MI presenterade felaktig median på sina hemsidor med att man för LO enligt en ”mycket komplex formel” beräknat en annan median baserade på olika medianer som viktats ihop.
      Ren rappakalja från din sida, du har ingen trovärdighet kvar.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Du är helt fel ute Jonny – Det jag skrivit stämmer till punkt och pricka medianlönen i Sverige är 25.750 kr/månad.

 5. Alexander

  Återigen, både de på SCB och LO förnekar den beräkning du påstår finns. ”Vi har inte gjort någon sådan” sade den statistikansvarige på LO….

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Ingen av dem förnekar det jag påstått Alexander annat än möjligen i din tankevärld och då sannolikt därför att du inte ställt frågorna på rätt sätt.

   • Alexander

    Jag ställde frågan ” har ni gjort en alternativ beräkning av medianlönen?”. Svaret blev nej från både SCB och LO….

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Då är ju frågan helt fel ställd så det är inte undra på att du fått fel svar.

     Du skulle ha frågat SCB har ni gjort en beräkning av medianlönen åt LO?

     • Alexander

      Och det var ju den första frågan jag ställde….. Svaret på den var 28600 kr. Det har jag sagt till dig flera gånger…..

 6. Alexander

  Anders

  Antingen driver du med mig eller så har du svårt att förstå. Jag tar det YTTERLIGARE en gång:

  Jag har pratat med två personer på SCB och två på LO. De säger samstämmigt:

  1. Medianlönen är 28 600.

  2. Det finns ingen beräkning som visar att medianlönen är 25750.

  Det är alltså fyra personer som oberoende säger samma sak. Du har fått nummer så att du kan kolla att det jag påstår stammer,men det vill du inte.

  Du är ju religiös. Är det så att du t om är fanatisk och därför inte kan erkänna att du har fel? Frågan är allvarlig. Det vore inte första gången en religiös människa är så ”hjärntvättad” att han/hon vägrar backa.

   • Alexander

    Fast fyra personer på SCB och LO hävdar att du ljuger. Varför påstår den statistikansvarige på LO att det inte gjorts en sådan beräkning? Tycker du inte, handen på hjärtat, att det är märkligt? Du är nog fanatisk och det är lite otäckt…

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Ihärda gärna – Du har ställt frågan fel Alexander så det är därför du får fel svar.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Det får du gärna tycka Jonny – Jag fäster inte allt för stor vikt vi vad du tycker i frågan då det är väljarnas bästa och inte ditt bästa som är viktig för mig.

 7. Alexander

  Anders

  Jag har flera gånger berättat att jag frågat om både medianlön och en annan beräkning som LO fått. Svaret jag får är att någon sådan inte gjorts…. Jag vet inte hur jag ska få dig att förstå, det verkar omöjligt.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   När du återgav frågan på det sätt du ställt den i en kommentar så visar det att du inte ställt frågan på rätt sätt och att det är därför du fått fel svar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.