Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Har Umeås Centerpartister anammat samma Modus Operandi som Umeås Vänsterpartister?

Efter att ha läst ett kritiskt uttalande från Centerns gruppledare i Umeå Mattias Larsson angående revisorskritiken runt skolfrågan i Bullmark och Botsmark reser sig två mycket allvarliga frågor:

 • Varför beter sig Centerns gruppledare på samma sätt som Vänsterpartiets gruppledare?
 • Vad hoppas Centern tjäna på att kritisera andra än de som bör kritiseras?

Centerpartiets gruppledare i Umeå Mattias Larsson är kritisk och uppmärksammar att revisorernas riktat kritik mot hanteringen och diarieföringen av handlingarna som rör skolfrågan i Bullmark och Botsmark – Att han är kritisk mot hanteringen har jag i sak inget emot då även jag är kritisk mot hur detta skötts.

Jag brukar vanligtvis se Mattias som en mycket sansad och korrekt politisk företrädare inom Umeåpolitiken – Därför hoppas och tror att detta hans utspel är ett misstag som han korrigerar genom att precisera sig mer om vem som bär skulden till det inträffade.

Detta då det skulle vara mycket olyckligt för både Umeåpolitiken och Centerpartiet om Centerpartiet börjar driva politisk kampanj på samma sätt som Vänsterpartiet i Umeå gör.

Förvisso är det nämnden som äger delegationsordningen och kan ändra densamma – Ändringar gör man först om och när man upptäcker att delegationsordningen inte är bra nog. Att det är så tror jag att Mattias är väl medveten om och därför ser jag hans utspel som ett olycksfall i arbetet som gruppledare.

Att handlingar inte diarieförts på det sätt de borde och att nämnden och dess ledamöter likväl som allmänheten därför haft bristfällig tillgång till riktiga underlag är något som förvaltningen – Dvs. ansvariga tjänstemän ska kritiseras för. 

Att som Mattias kritisera nämnden är inte renhårigt då jag utgår från att varken nämndens ordförande eller dess ledamöter står och tittar över axeln på de tjänstemän som handlägger ärendet när de utför sitt dagliga arbete.

Låt oss föra en saklig politisk debatt Mattias istället för att föra den i enlighet med Vänsterpartiets modus operandi. Rätt ska vara rätt och det vi ska lära av detta är att ändra i delegationsordningen så att det som inträffade inte kan återupprepas.

Därutöver tar jag mer än gärna en debatt om huruvida Skoldirektören gjort sitt jobb på rätt sätt Mattias och om huruvida denne bör få fortsatt förtroende i sin roll som ytterst ansvarig tjänsteman för skolans område.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

20 kommentarer

 1. Johan

  Heja centern och Mattias L!
  Självklart ligger det i nämndens intresse att granska tjänstemännen och absolut i ärendet kring skolfrågan. Då föräldrar påtalat flera gånger hur ärendet hanterats. Detta under hela resans gång. Du Anders äger inte denna fråga då du endast hänvisar till dina samtal med Moa och att allt står rätt till.
  Att hon inte har koll på det föräldranätverket påpekar visar bara hur trovärdig hon är att hämta sin information från.

  Ska du överhuvudtaget lägga dig i denna debatt så bör du fråga runt bland övriga politiker eller varför inte de föräldrar som fått alla lögner och möts av kalla handen från dina partiikamrater.
  Fast man kan ju möta föräldrarna med att man är hobbypolitiker som en vis moderat i fog gärna slänger sig med för att tro att man ska slippa undan kritik och ansvar.
  Att felen ligger hos tjänstemännen kan du gärna tro på men, verkligheten är av en annan bild.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   De som ska kritiseras i detta ärende är tjänstemännen som handlagt saken och vi har en ordning i vår kommun där det är tjänstemännen som bereder och sköter dessa sysslor.

   Det vi ska göra som en effekt av det inträffade är att ändra i delegationsordningen så att saker som dessa inte kan inträffa i en framtid – Det är så utveckling sker Johan – Genom att lära av misstag och rätta till dem så att de inte upprepas.

   Det är helt klart så att det är tjänstemännen som gjort fel och senast i torsdags fanns både Moa och Elmer Eriksson från moderaterna på vårt politiska café för att debattera för & grundskolan – Att ingen från föräldragruppen kom dit och ställde sina frågor direkt till dem förvånar och får mig att tro att man hellre skriker och kommer med beskyllningar än sätter sig ner och diskuterar saken med de som fattar besluten.

   Om du anser att företrädare från mitt parti som har med denna fråga att göra – Dvs. de av mina partikamrater som sitter i nämnden och har beslutsrätt i frågan gömmer sig vill jag i sådana fall veta vilka dessa är då jag aldrig upplevt att en enda av dem gömt sig undan att prata i denna fråga.

   • Johan

    Anders du kan ju begära ut Moas mailkonversationer om dessa är diarieförda då får du veta hur stort hennes intresse var att möta föräldrarna i Botsmark/ Bullmark under folkinitiativet.
    De flesta andra partier besökte och lyssnade!

    Att du slänger ifrån dig en sådan kommentar att folk hellre skriker och beskyller än diskuterar visar bara ytligare på hur extremt dåligt insatt du faktiskt är!
    Eller har du missat det stora engagemang många föräldrar lagt i frågan och hur folk brinner för sina byar och skolor.
    Nä där kommer du Anders bäst på allt och beskyller dessa för att skrika och beskylla det var det absolut sista jag trodde mig få höra från dig.

    Vart och hur var detta möte utannonserat och varför bjöds inte representanter in från byarna så bollen låg ju faktiskt på din planhalva där Anders. Du får även ta till dig om nu mötet var en veckodag så har de flesta familjer med barn och dessutom kanske svårt att hinna köra ner till mötet i tid efter det praktisk med familjen är löst.

    Du har ju vid flera tillfällen skrivit att inga fel begåtts i ärendet så vilka fel är det nu du syftar till Anders utveckla gärna mer specifikt så inga oklarheter får råda?

    Att lära av misstag där är vi helt överens men, hur gör man när ovilja finns?

    Skolfrågan lever vidare och växer dag för dag i hela kommunen!

    Tillsammans är vi starka och kan på så sätt påverka hur saker ska skötas genom nästa demokratiska val!

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Mötet är annonserat både i pressen via pressreleaser och på Socialdemokraternas sida samt på min blogg och våra politiska caféer är öppna för alla och jag skickar aldrig ut specifika inbjudningar till någon så att mötet skulle gå av stapeln och vem som skulle delta har varit känt länge.

     Så som jag lärt känna Moa så tror jag aldrig att hon backar från att möte företrädare bara mötet kan sättas till en tid som passar i hennes kalender.

     Jag ser inte att nämnden i sig gjort några fel – Däremot kan jag se att tjänstemannasidan begått ett antal fel – T.ex. vad gäller diarieföringen och tillhandahållande av beslutsunderlagen. Det är av detta vi ska lära så att vi kan rätta till delegationsordningen.

     Skolan står inför gigantiska utmaningar och det behövs enormt mycket skollokaler runt om i kommunen de kommande åren för att klara av ökade kullar av barn och de ökningar som följer med befolkningsökningarna, Det är därför för & grundskolenämnden kämpar på för att klara av denna ökning vilket de som var på det politiska caféet fick en mycket bra och klar och tydlig redovisning av.

     • Johan

      Jasså låter det så nu med diarieföringen. Gissar att du syftar på konsultrapporten som du försvarat tidigare.
      Alltid lätt att vända kappan efter vinden.

      Kolla mailen du Anders så får du ju se.
      Finns inga föräldrar från folkinitiativet som skulle ha backat från en debatt med vederbörande. Fast man måste ju kunna kalendermässigt du vet!
      Vet bara att många från föräldranätverket inte visst om mötet.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag vänder inte kappan efter vinden och angående konsultrapporten har jag aldrig förnekat att den finns – Tvärt om har jag sagt att den inte påvisar så allvarliga brister att skollokalerna är otjänliga för den verksamhet som ska bedrivas givet att det som anmärks på åtgärdas innan de blir till problem.

      Diarieföringen eller ska vi säga avsaknad av en sådan har jag kritiserat hela tiden.

      Visst ska man klara av mötet kalendermässigt men att man inte bevakar hårdare från föräldraverket i en fråga man brinner för förvånar fortfarande mig då sådan bevakning borde vara huvudfokus och mötet varit känt länge (läs 3 veckor eller mer).

     • Petter

      Men de mörkar i alla fall verkligheten i förskolorna ,ja de mörkar väl det mesta. Hans L uttalar sig om hur bra förskolorna är i umeå när verkligheten är en helt annan. De mörkade angående byaskolorna.Lögnare är vad de är, eller så begriper de inte bättre på sina höga hästar.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Vilken verklighet angående förskolorna vill du påstå att det mörkas med?

 2. Johan

  Hela folkinitiativet har varit en ömtå för S i Umeå och även den lokala s- föreningen. Så till den gräns att personer som drivit frågan blivit baktala de.

  Du får ha din åsikt så har vi våran för det är demokratins spelregler.
  Men lägg dig inte i sådant som du ej kan referera till mer än till eget politiskt led!

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Precis som du säger får alla ha sin åsikt i frågan då det är så en demokrati ska och bör fungera för att kallas demokrati.

   Däremot tycker jag att man ska hålla sig till fakta när man bildar sig en åsikt så att den bygger på rätt förutsättningar.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag håller mig till fakta även om det kan vara så att en del i vissa lägen inte vill se och ta till sig de fakta jag presenterar.

     • Johan

      Hur du tolkar det du presenterar färgas av den politik du står för och att du inte tar till dig av kritik från vekligheten utan bara stödjer dig på det du kallar fakta.

      All kritik om stora barngrupper från pedagoger, föräldrar och psykologer det avfärdar eller ställer sig Moa så frågande till.
      Att man som ordförande i fog inte har större koll är mycket allvarligt.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag lyssnar på den kritik som kommer men om du med att ta till sig av kritiken avser att jag borde byta ideologisk uppfattning så har du helt rätt i ditt antagande då jag inte har för avsikt att vara otrogen mot de ideal jag står för.

      Att barngrupperna är stora beror på en mängd saker – Främst på lokalbrist och den information jag har är att kommunen både bygger och letar efter lämpliga lokaler för högtryck. Att barngrupperna är stora beror på detta och på svårigheten att rekrytera behörig personal och så länge läget ser ut så är det bättre med lite större barngrupper än med en situation där många blir utan förskoleplats därför att man inte kan överskrida den gruppstorlek man eftersträvar.

      Därutöver är det hög tid att nämnden och övriga låter debatten om hur många kvadratmeter yta som ska gälla för varje barn tas ordentligt då även detta påverkar gruppernas storlek.

 3. Elin

  Att föräldrar runt om BBB inte dök upp på möte/café kan jag berätta för dig anders! Efter 4 års kämpande för vår skola så är man ganska less på att prata in en betonggris. Ingen, speciellt S har lyssnat till oss föräldrar någonsin!! Hur vi än påtalat brister,fel, andra sätt att bespara, vädjat för våra barns bästa och vi fortfarande har en ohållbar situation och politiker som ändå gör som dom vill.Och det gör mig rent förbannad att du i huvudtaget ger dig in i den här frågan! Nä du jag värderar den lilla tid ja har med mitt barn på kvällen eftersom hon måste upp tidigt för att åka med bussen till en annan skola än vår. OCH det för att ni S dragit de största höllasset till stacken och gjort allt i er makt för att förstöra för oss på landsbygden. Ska se om jag inte kan hitta mailet där Moa Brydsten svarar oss föräldrar ”att hon inte ansåg det aktuellt att ha ett möte idagsläget med oss föräldrar i botsmark” alla andra partier mötte oss. Det säger en hel del. Du skriver att folk skriker och gapar men har du någon gång funderat på varför?! Tror du det beror på att politiker lyssnat, behandlat oss med samma värdighet som stadsskolor eller kansle det otroligt öppna korten som spelats? föräldrar vet sanningen bakom flera års kämpande. Du vet ingenting.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att prata med oss politiker och med Moa och Elmer är inte att prata med någon ”betonggris” som du vill få det till. Allt handlar om att titta på helheten och om att se hur vi bäst tillvaratar allas intressen och därför var jag oerhört förvånad över att ni inte tog chansen att komma och debattera detta direkt med ansvariga politiker.

   Den debatt vi hade var mycket bra och jag är 100% säker på att alla som deltog gick hem nöjda med att ha fått framföra sina synpunkter, debattera sina hjärtefrågor och dessutom ha fått svar på dessa – Det är så förändring kommer till stånd – Genom att debattera och komma med sakliga och väl underbyggda argument fria från känslor som påvisar att man har rätt.

   Vi Socialdemokrater värnar landsbygden och jag vänder mig oerhört starkt emot påståendet att vi skulle förstöra för de som bor på landsbygden – Tvärt om så innebär den plan för landsbygdsutveckling att landsbygden i Umeå kommun ska växa i samma takt som staden för att bibehålla dagens balans.

   Sedan betvivlar jag på inget sätt att ni kämpat – Däremot stämmer inte ditt påstående om att våra politiska företrädare inte behandlat er med samma värdighet som de som bor i stan. Värdigt bemötande innebär inte att man ger den man lyssnar på rätt genom att alltid ändra beslutet till dennes fördel utan man lyssnar och väger in det som sagts i den stora bilden.

   Försök sätta dig in i den situation ledamöterna i för & grundskolenämnden ställs inför när de ska fatta beslut om skolan och framför allt om i vilken ordning skolan ska byggas ut. Gör du det så kommer du att förstå många saker.

   1. Hade det funnits tillräckligt med pengar för att försörja för skolans behov hade man beslutat om att bygga skolor överallt där de behövs – Både nu och i framtiden.

   2. Att man i en verklighet där pengarna är begränsad tvingas göra prioriteringar och att prioriteringarna i ett sådant läge alltid måste ta hänsyn till hur många som drabbas respektive hjälps av det beslut man fattar. 10 barn på ett ställe väger således lättare än 100 barn på ett annat ställe och att i det läget satsa på att avhjälpa problemet för de 100 är att följa demokratins principer.

   Att jag blandat mig in i denna debatt må göra dig arg och det jag ser som min uppgift är att skapa balans genom att angripa påståenden som grundas på felaktiga fakta och påståenden som involverar känslor då sådana inte har bäring i en saklig politisk debatt. Politisk debatt måste alltid grundas på reella fakta och reella fakta i detta fall är att skolans behov är större än den pengapåse skolan har att förfoga över och att prioriteringar därför måste göras mot det jan anfört i punkt 2 ovan.

 4. Johan

  Anders du kan vara lugn för att kräva att du ändrar ideologi är inget jag eftersträvar.
  Fast ett mer öppet öga skulle nog inte skada om jag fick önska.

  Håll dig på din kant och till de saker som du har full insyn i från alla håll.
  Att klaga på att folkinitiativet ej var på ditt möte är inget som du överhuvudtaget ska bry dig i eller för den delen kommentera.
  Du känner inte till hur de prioriterar eller vilken strategi som gäller eller för den del att det var folk på plats.

  Du måste inse hur detta drabbat familjer och hur lögner från politiker håll eller tjänstemännen.
  Vi har alla möjlighet till att ha våra åsikter och det du kanske tycker är en bagatell är för andra en stor sak.
  En politiker bör återigen vara lite självkritisk till underlagen eller bristen på underlagen i frågor man röstar i.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Helt klart så är det så att man som politiker ska ifrågasätta och vara säker på att man har fullständiga beslutsunderlag – Att göra så borde vara en självbevarelsedrift så det ska jag inte kommentera fortsatt.

   Sedan delar jag helt din uppfattning om att folkinitiativet har sin egen strategi – Det var inte det jag kritiserade utan snarare att man inte får träffa berörda politiker när detta inte är sant och när just dessa politiker finns tillgängliga på möten som är öppna för alla.

   Sedan är det en gång för alla så att det är jag själv och ingen annan som bestämmer vilka politiska frågor jag ska kommentera och inte – Alla frågor som angriper mitt parti socialdemokraterna är ett angrepp på mig som person och socialdemokrat och gör att jag måste reagera och agera om jag menar vad jag säger när jag påstår att jag står upp för min ideologiska övertygelse.

   Om du med ofärgade glasögon tittar på allt jag skrivit om i denna fråga så kommer du att finna att jag bara eftersträvad en enda sak – En sansad och balanserad debatt byggt på fakta och utan att man blandar in känslor i debatten. Att jag eftersträvar detta beror på att det är enda vägen framåt om man vill nå resultat vilket jag hoppas att alla vill i just detta fall.

   • Johan

    Anders vad är det du inte förstår?
    Moa blev inbjuden men, svarade att hon inte tyckte det var relevant så tid fanns det säkert.

    Det är du som borde ha ofärgade glasögon och ta en titt på detta.
    Tror eller är helt säker på att du inte läst alla mail och lyssnat till alla samtal som förts med vissa politiker i fog.

    Att du måste agera och försvara ditt parti det har väl ingen missat. Då har du ju inte en transparent syn på fallet utan den speglar bara ditt försvarande av dina partikamrater som du själv skrev att du gör.
    Jag kan ju också som du skrev om folkinitiativet säga att sossarna bara skriker och kommer med beskyllningar men, vet du vad Anders till den nivån sjunker jag inte. Tråkigt att du har den synen på folkinitiativets eldsjälar det säger väl mer om dig än om de.

    Jag behöver inte försvara några partikamrater fast det jag värnar om och kämpar för är våra barn och deras rättigheter.
    Att deras lärare ska ha en klass i storleksordningen av vad som är hanterbart.
    Att våra barn ska kunna få den hjälp de behöver under sina lektionen och inte behöva sitta och vänta på hjälp. Att våra barn inte ska ha långa transporter till sina skolor vilket förlänger deras dagar. Eller mot ditt sätt att ställa 10 barn mot 100 vem är du/ ni att ställa barn mot barn.
    Saker måste faktiskt ibland få kosta det har jag som företagare lärt mig.

    Sedan så ska barn konsekvensanalyser och fns barnkonvenation ska följas.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Även om jag försvarar mina partikamrater mot det som i många fall är grundlösa rykten och påståenden så innebär det inte att jag ser på saken med ofärgade glasögon – Rätt ska vara rätt och debatten ska bedrivas med sakliga argument som grund.

     Sedan är det med all säkerhet så att jag inte läst alla de mail du hänvisar till vilket i sak inte behöver betyda att jag är mindre insatt då jag har tagit del av de fakta på vilka besluten är grundade.

     Jag har i sak inte sagt något allt om folkinitiativets eldsjälar men en sak jag ändå måste undra över är om de vägt in skolsituationen totalt sett i kommunen och då i alla delar av kommunen i sitt tyckande?

     Att saker som skolan måste få kosta är vi helt överens om men i rådande läge har plånboken den storlek den har och vill vi satsa obegränsat vilket jag anser att vi ska göra så måste inkomsterna öka så att så blir möjligt – Fram tills dess finns bara två alternativ – Att öka belåningen vilket är att skuldsätta framtida generationer eller att höja intäkterna vilket innebär höjda skatter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.