Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Som politiker bör vi avstå från att attackera media.

Personligen tycker jag att vi som anser oss vara politiker ska avstå från att kritisera media som bara gör sitt jobb såsom granskande journalister. Att hoppa på media för att de skriver negativt om oss politiker gör att vi agerar på samma sätt som SD och andra som pratar om medias avslöjanden såsom varande ”fake news”.

Att journalister lyfter upp och skriver om sådant som de tror attraherar läsare och om sådant de anser vara att dölja saker från medborgarna tycker jag är helt rätt även om jag inte gillar allt som skrivs.

Det vi måste hålla i minnet är att journalister i de allra flesta fall skriver om saker på det sätt sakernas upplevs av gemene man. Tycker gemena man att något är underligt så är det underligt i gemene mans ögon även om vi politiker tycker att det är fullt naturligt – Att det är så är något vi måste förhålla oss till utan att skjuta budbäraren.

Med det sagt – Ingen nämnd ingen glömd tycker jag att våra kommunpolitiker skjuter sig själva i foten när de öppet kritiserar journalistiken och VK för att insinuera och föra fram lögner och osanning. Vi ska inte skjuta budbäraren i sådana lägen utan snarare ägnas oss åt att punkt för punkt och argument för argument bemöta det som sägs och ge vår syn på saken uppbackat av väl formulerade argument.

För egen del tycker jag att VK och VF som dominerar i Umeå gör ett mycket bra jobb – Journalisters främsta arbetsuppgift är att vara nageln i ögat och sparken i baken på varje politiker och som politiker så måste man finna sig i att bli granskad från alla upptänkliga vinklar och vrår och bedömd som politiker i allt man gör och i allt man säger.

För mig är det en självklarhet att den som väljer ett uppdrag som politiker i samma stund som man väljer att bli politiker utsätter hela sitt liv för allmänhetens och journalistikens ljus och kritiska granskning. Som politiker så är man alltid en officiell person vilket innebär att gränsen mellan privatliv och officiellt liv för alltid suddats ut och inte återkommer innan man slutar med politik.

Med det sagt så tycker jag att det är hög tid att vi som ägnar oss åt politik slutar upp med att kritisera landets journalister. Självfallet har inte att journalisterna alltid har rätt i sak – Dock är det sakfrågan vi ska angripa och inte budbäraren och det faktum att journalister skriver i ämnet.

Därför upprepar jag det jag sa i rubriken – Som politiker bör vi avstå från att kritisera media som media.

I en fri och demokratisk värld borde detta vara en självklarhet då varje politisk attack på ansedda media är ett angrepp mot demokratin och mot gemene man och dennes intressen.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

20 kommentarer

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Inte direkt kritiserat bara sagt att jag tycker att man ska ta med alla fakta i sina granskningar vilket är att göra precis vad jag säger i inlägget – Att belysa varje punkt och argument med sakliga förklaringar baserade på reella fakta.

 1. Micke

  Att kritisera granskande medier är att öka på politiker föraktet.

  Huruvida Hans Lindberg gjort något fel i detta ärende får andra bedöma men med tanke på hur Bostaden utförsäljningen hanterades demokratiskt och sen detta gör inte att mitt förtroende för kommunledningen ökar.

  I dagsläget ser jag faktiskt kommunledningen nästan som en diktatur i miniatyr. Man lyssnar inte på medborgarna och gör som Donald Trump gör – kallar media för fake news media.

  Det är väldigt allvarligt.

  Är man en seriös politiker applåderar man att man blir granskad oavsett om det är riktigt eller ej. Det är nämligen medias uppgift.

  Ett bra exempel på grävande journalistik är SVT:s Uppdrag Granskning. De har avslöjat mycket korruption bland politiker och tjänstemän.

 2. Lars Flemström

  Måste du säga mot allting som moderaterna säger? Tänk om de talar sanning ,,,,

  http://blogg.vk.se/agren/2017/06/22/annu-ett-lagvattenmarke-av-vk/

  Men du måste förstås klia media på ryggen, om du ska få någon framgång med din eventuella personvalskampanj för att uppkryssad till en ledande politisk position…

  Vem granskar granskarna och deras eventuella dolda motiv? Minst en av de journalister, som nu driver förtalskampanj mot ledande politiker (mest s, men även…?) i Umeå, var medlem i Offensiv, som var en kommunistisk grupp, som försökte ta över Socialdemokraterna i Umeå i syfte att omvandla S till en revolutionär, kommunistisk organisation med väpnad revolution och avrättningar av politiska motståndare på agendan.

  I ingen annan del av Sverige har en revolutionär kommunistisk organisation varit så nära att få reell politisk makt. Det är i huvudsak förre s-kommunalrådet Lennart Holmlunds förtjänst att kuppförsöket misslyckades.

  Nu kritiserar du bl.a. Holmlund för att han ånyo har tagit till orda mot demokratins dödgrävare.

  Ska man slippa att själv bli granskad för att man är journalist och har lyckats nästla sig in hos etablerade media?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Om du tycker jag säger emot moderaterna så bör du notera att jag även säger emot partivänner som uttryckt sig på samma sätt Lars.

   För mig handlar det inte om att klia media på ryggen utan om att säga att jag tycker att media gör ett mycket bra jobb i sin grävande journalistik.

   Vilken journalist du talar om har jag ingen aning om och så jag avstår därför från att kommentera den delen av din kommentar. Sedan har VK och VF ansvariga utgivare som godkänner det som skrivs så även om en sådan journalist skulle finnas så kan denne inte publicera saker på eget bevåg utan godkännande.

     • Lars Flemström

      Jaså, och vad ska du göra åt faktumet att media inte gör som du vill? Om politiker – vilket du påstår att du är – inte får kritisera media…Du får det nästan att låta som om du tror, eller anser att, en tidnings eller ett radio- eller TV-programs ansvarige utgivare ska vara en statligt tillsatt tjänsteman från Censurmyndigheten, vilken övervakar att journalisterna håller sig den av samma myndighet fastställda sanningen.

      Hur skulle systemet med ansvarig utgivare annars kunna garantera att det som journalister skriver i tidningar eller säger i radio eller TV verkligen är sant? Och om det inte är sant, ska väl även beljugna politiker har rätt att försvara sig? Yttrandefriheten gäller inte bara för journalister…. Systemet är föråldrat. Det är ju bara vid tryckfrihetsbrott (men allting som är osant betyder inte att brott har begåtts) som någon annan än den, som har begått brottet, straffas. I alla andra fall, när en person i chefsställning straffas för något som underlydande har gjort, går inte den underlydande automatisk fri från straffansvar.

      Så nog behövs en skärpning av tryckfrihetsförordningen, så att även journalister – i likhet med exempelvis poliser – kan straffas för ”brott i tjänsten”. Men det är en himmelsvid skillnad jämfört med förhandscensur och straff för allting som inte är sant. Det vet ju för övrigt bara du, som alltid har rätt i dina spådomar. Men nu var det ju inte riktigt så. Nu har hade du ju anklagat ledande socialdemokrater i Umeå för att agera som SD och Donald Trump, som kallar media för ”fake news media”.

      Uggh. Jag förstår att du inte är en vanlig politiker utan en chefspolitiker, som tar kommunalråden i öronen, som en magister som ger elever som inte sköter sig en hurril.

      Anledningen till att politiker ska granskas, är i deras egenskap av makthavare. Journalister är också makthavare. Ska inte de också granskas och kritiseras? Det är ju därigenom, och inte genom förhandscensur och krav att bara fastställda (av vem?) sanningar får kritiseras. Journalister, som brister i källkritik och /eller förstör andras liv för egen vinning, eller snaskar i andras tragedier, ska givetvis kritiseras. Ett par exempel på sådant snaskande, som BÖR brännmärkas:

      ”Dotterns hat mot Arboga-kvinnan: Jag undrar hur sjuk min mamma är.”

      ”Arboga-kvinnans mamma skeptisk mot dotterns sammanbrott: Jag tror inte att hon har några känslor.”

      Varför hängs oskyldiga anhöriga ut i media? Jo, för att något journalistkräk ”bara gör sitt jobb”. Visserligen ännu värre än uthängningen av kommunalrådet i Umeå – men han har väl också närstående som kan drabbas av beskyllningarna mot deras far för ohederlighet?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Vad jag skriver Lars är att vi ska avstå att kritisera media som varande media – Däremot ska vi bemöta det vi tycker är felaktigt på punkt efter punkt med reella fakta och med förklaringar på varför vi anser att något är fel.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag räknar mig själv som politiker i och med att jag är oerhört politiskt aktiv Micke – Däremot har du helt rätt i att de som är politiker på heltid attackerar media för jämnan.

   • Oberoende Observatör

    Som Micke sa så är du inte någon politiker men det är idag ett skällsord så att vara busschaufför och politiskt aktiv som kassör Ersboda ( S ) förening är ett bättre alternativ.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Så länge jag verkar politiskt och företräder min förening på olika sätt vid omröstningar mm. och så länge jag är politiskt aktiv på det sätt jag är räknar jag mig själv som politiker.

     Vilka räknar du som politiker Oberoende Observatör?

     • Jonny Disenfeldt

      Det är klart att du är politiker Anders eftersom du eftersträvar att bli ”dark overlord” över vår planet…

      ”En politiker är en person som genom politisk åsiktsbildning utövar inflytande över offentligt beslutsfattande och maktutövning, eller en person som eftersträvar detta inflytande

      https://sv.wikipedia.org/wiki/Politiker

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Min enda strävan är att bidra till byggandet av ett mer jämlikt samhälle där vinsterna av allas arbete fördelas mer rättvist och där alla människor har lika värde.

     • Fredrik

      En folkvald till någon av våra församlingar med möjlighet till beslutande. Och hur mycket du än anser dig ha insyn eller att säga till om i ”ditt” parti så får du i slutändan inte fatta beslut i frågor som berör någon av de folkvalda församlingarna vi har i Sverige. Du kan hävda, vilket du gjort vid ett flertal tillfällen, att det är dina förslag som dessa församlingar röstar om men detta är direkt felaktigt då du inte har någon beslutande position.

      Men framför allt, en politiker måste kunna stå till svars för det som sker i samhället vilket kan bestå i att denne avgår och låter någon annan göra dennes jobb. Du Anders däremot har en tendens att beskylla andra för problem som uppstår i samhället. Självinsikten saknas totalt för att kallas politiker skulle jag vilja påstå.

      Att kunna se sina egna brister och vara självkritisk är honnörsord för en politiker, vilket i princip placerar dig i samma fack som Donald Trump. Med den skillnaden att Donald Trump faktiskt är folkvald, en politiker – men en kass sådan.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      En politisk rörelse som socialdemokratin fungerar på det sättet att medlemmarna lägger motioner till sin arbetarekommun och de som sitter i des representantskap vilket jag gör. Det förslaget går sedan vidare till distriktskongresser och partikongresser endera som enskilt förslag eller som ett förslag som arbetarekommunen och distriktet ställt sig bakom.

      Vinner motionen gehör så blir den partiets officiella politik vilket gör att jag kan lägga ett förslag som följer den proceduren och sedan blir genomfört.

      För egen del är jag delegat i vår arbetarekommun och har dessutom varit vald att företräda vår förening på disktriktkongresser så att påstå det jag påstår är fullt möjligt.

      I vårt parti blir många motioner från medlemmar i partiet till real kommunpolitik Fredrik

     • Krister

      En politiker i min värld är folkvald och det är du inte f.n.
      Du har inte valts i Riksdag, Landsting eller Kommunalval.
      Ej heller i Kyrkoval.
      Jag tror de flesta håller med mig.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Då har du en snävare syn på politik är mig Krister men jag kan förstå din inställning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.