Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Jomshofs uttalande om moderaten Kahin Ahmed avslöjar SD:s riktiga ansikte.

Jag tillhör de som länge sagt att det finns en dold agenda inom SD och då främst hos den inre krets som utgör partiledningen om vad som är deras egentliga mål inom politiken – En agenda som man gör allt för att hålla borta från allmänhetens kännedom då den skulle leda till ett kraftig ras vad gäller väljarsympatier.

Hur den dolda agendan ser ut fick vi se ett exempel på i den kommentar SD:s partisekreterare Richard Jomshof skrev på sociala medier som moteld och svar på en debattartikel den moderate politikern Kahin Ahmed skrivit i med innebörden att Jimmie Åkesson inte är välkommen i förorterna.

Att kommentaren från SD:s partisekreterare är direkt främlingsfientlig tror jag de allra flesta håller med om. Att rakt ut som hög företrädare för SD säga ”Du är inte välkommen i Sverige Kahin Ahmed” tycker jag är på på gränsen till rasism – Dessutom visar uttalandet klart och tydligt vad den inre kretsen i SD faktiskt tycker innerst inne.

För mig är det uttalandet ett klart och tydligt bevis på att SD inre krets har för avsikt att skicka tillbaka människor som redan invandrat till vårt land om de till äventyrs skulle få makt och inflytande – Något som gäller i ännu högre grad för invandrare som har åsikter som går emot SD-ledningens åsikter.

Det är bra att Richard Jomshof öppnar människors ögon för hur den dolda agendan i SD ser ut – Detta så att de som eventuellt övervägde att rösta på SD utan att dela SD-ledningens främlingsfientliga inställningen mot de med utomnordisk bakgrund kan välja ett annat parti att rösta på.

Dessutom håller jag helt med moderaternas tillförordnade partisekreterare Anders Edholm i hans uttalande om att yttrandefriheten gäller alla oavsett bakgrund. Jag håller även med honom om att det är gravt odemokratiskt att vilja kasta ut en medborgare ur Sverige på grund av dennes åsikt eller ursprung.

Jag är även böjd att hålla med Jan Björklund i hans tweet om att citat: ”Ofattbart uttryck. Hatet blir ny ton i svensk politik. Bedrövligt” slut citat.

Jomshofs försök till pudel där han försöker försvara sig med att allt han gjorde var att sänka sig till samma låga nivå som Kahin Ahmed förskräcker och gör på inget sätt saken bättre eller mer försvarbar.

Min tro är att SD och dess partiledning är aningen frustrerade över att det går tungt för partiet och att man förlorar väljarstöd. I ett sådant läge är det lätt att handla utan att i förväg tänka på konsekvenserna av det man säger vilket jag tror är precis vad som inträffat i detta fall.

Att detta kommer att bidra än mer till SD:s nedåtgående spiral tar jag för givet då Jomshofs uttalande ligger ljusår från vad svensken i gemen tycker i frågan om invandrares rätt att bo, arbete och leva sina liv i vårt land.

Avslutningsvis hoppas jag att detta utspel av Jomshof på allvar öppnar ögonen på väljarkåren så att samma väljarkår inser att en röst på SD är en röst för en främlingsfientlig politik.

Dessutom hoppas jag på att Jomshofs uttalande får efterspel i form av att landets grävande journalister gör allt som står i deras makt för gräva fram den dolda agendan inom SD-ledningen och kasta starkt strålkastarljus på den.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

82 kommentarer

 1. Krister

  Sossarnas historiska agenda och rätta ansikte:

  Ulla Lindström (S), journalist, statsråd 1954-1966

  ”Det vore roligt om detta land (Sverige) med sina välskötta och slumfria städer och sin ovanligt enhetliga och välbalanserade befolkning även i framtiden skulle komma att bebos av våra efterkommande utan alltför våldsam uppblandning av främmande folkelement”.
  Utvecklingsminister Ulla Lindström (S) 1955.

  Sverker Åström (S)

  ”Sverige borde akta sig för att ta emot flyktingar från kulturer med så väsensfrämmande seder och bruk att de skulle ha svårt att anpassa sig i ett nordeuropeiskt land.”
  Sverker Åström i DN 1990.

  Tage Erlander (S), Statsminister 1946-1969

  ”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i många andra avseenden.”
  Statsminister Tage Erlander 1965.

  Per-Albin Hansson (S), Statsminister

  ”Sverige åt svenskarna och svenskarna åt Sverige!”
  Per-Albin Hansson, okänt årtal.

  Hans Hagnell (S), ekonom

  ”För varje jugoslav, turk eller grek, som flyttar till Sverige blir en svensk 50-åring arbetslös. Världen är ingen skola för konfirmander. Det är inte liberalism vi behöver. Arbetsmarknadsläget fordrar både nu och i framtiden en hård protektionistisk politik.”
  Hans Hagnell, Aftonbladet 20 januari 1968.

  Anders Carlberg, Fryshuset

  ”Det är ingen annan som gör, men vi har börjat jobba med den somaliska gruppen. För den kommer att bli livsfarlig, om vi inte gör någonting. Det är det mest rasistiska folket du kan se i världen!”
  Anders Carlberg i Blågula frågor nr 5, 1998.

  Allan Vougt (S), försvarsminister 1945-1951

  ”Rashygienen ställer inte som sitt mål att hetsa raserna till strid mot varandra utan att tillvarataga vad som är det bästa inom var och en av dem och förhindra uppkomsten av skadliga kombinationer….att den nordiska rasen är värdefullare än den negroida har åtskilligt fog för sig – dess insats för världskulturen är obestridligen större – men negerrasen är anpassad efter sina naturliga levnadsomständigheter liksom den nordiska efter sina.”
  Allan Vougt (S) 1925.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Som jag sagt åtskilliga gånger så går det aldrig att försvara ett misstag och ett felsteg av en politiker idag med att andra gjort misstag historiskt – Faktum Jomshofs rasistiska och främlingsfientliga uttalande är kika oförsvarbart som det är skandalöst och omdömeslöst.

   • Lars Flemström

    ”För varje jugoslav, turk eller grek, som flyttar till Sverige blir en svensk 50-åring arbetslös.” Enligt sign Krister skall Hans Hagnell, riksdagsledamot för S och senare landshövding, ha sagt detta I Aftonbladet 20 jan 1968. Jag har visserligen inte kontrollerat med källan, men har ingen anledning att betvivla att Hagnell har uttryckt så. Hans huvudintresse var arbetsmarknadsfrågor, så han visste nog vad han talade om. Uttalandet i sig är inte rasistiskt och har inte heller något med rasbiologi att göra.

    Det var så det var 1968. Arbetsgivaren utnyttjade staten (AMS) för att bedriva en veritabel import av arbetskraft i sina bästa år. I uppenbart syfte att skapa ett överskott på arbetskraft, så att lönerna i Sverige kunde pressas ner. En arbetare ansågs förbrukad vid 45 års ålder, kunde avskedas utan rimlig orsak och kunde sällan få något nytt jobb. Hagnell krävde i riksdagen att AMS värvningskontor i utlandet skulle stängas och att det skulle införas lagar mot godtyckliga uppsägningar.

    Sådana infördes och arbetskraftimporten såg under en tid ut att avta något. Vi fick en reglerade invandring, som redan från början angreps av skränvänstern, som i det fallet agerade som kapitalisternas lakejer. Arbetarklassen och LO beskylldes för ”rasism”, vilket tacksamt anammades av borgerliga politiker och opinionsbildare.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Historien är säkert full av exempel på saker som hände historiskt och då baserat på den tidens kunskap, forskning och insikt. Att sådana saker idag med än mer forskning och än mer utveckling och insikt kan framstå som felaktiga betyder inte att de var felaktiga sett till den tidens forskning och relevans.

     Saker utvecklas och vin med dem – Det är därför Palme sa att vi ska vara otrogna vad gäller vilka metoder vi använder men oerhört trogna idealen.

     • Lars Flemström

      Så du menar alltså att den tidens arbetare hade fel, sett i ljuset av vår tids forskning, utveckling och insikt? Som vi har fått från ”näringslivets” tankesmedjor och gäller som sanningar idag… Sanningen är ju att arbetarklassens erfarenheter kommer mindre till tals idag.

      Om vi tar ett annat exempel, nämligen rasbiologin som du är så förtjust i, så har den alltid haft fel. De forskare som drev fram tvångssteriliseringarna, visst redan då att de hade fel, men politikerna trodde på dem, och de njöt av den politiska makt de hade som ”vetenskapliga auktoriteter”.

      Att priset på en vara eller tjänst (även arbete) sjunker, när utbudet är större än efterfrågan, beror inte på något missförstånd under 1960-talet, utan gäller även idag. Och detta är också förklaringen till att Reinfeldt i stället för att angripa arbetarnas rättigheter med nya lagstiftning, i stället ökade konkurrensen om jobben genom bl.a. de migrationspolitiska uppgörelserna med Mp.

      Ditt 30-miljoners-Sverige kommer att bli ett nytt Fattigsverige. Och med det hjälper vi inga andra länder, som tvärtom bromsas i sin utveckling, när vi stjäl deras bästa arbetskraft och deras bästa entreprenörer samt deras stridbaraste förkämpar för utveckling och demokrati i hemländerna. Med de nya handelshinder, som du föreslår, hindrar du dem dessutom att använda de konkurrensfördelar (inledningsvis de låga lönerna, men fortsättningsvis ett lågt men ökande löneläge i kombination med allt bättre kvalitet) som de har, så att de kan utveckla sitt näringsliv till internationell standard.

      Du missbrukar Olof Palme, när du påstår att nationell och internationell solidaritet, som han stod för, bara var trohet mot idealen, och otrohet mot metoderna – och att Reinfeldts metoder (ökad konkurrens om jobben, som du också står för) bara skulle vara vår tids otrohet mot metoderna och trohet mot idealen.

      Det jag skrev var tvärtom att Hagnells uttalande inte på något sätt var rasbiologiskt, rasistiskt eller främlingsfientligt. Och därför inte platsar i en katalog med rasbiologiska uttalanden av ledande socialdemokrater. Men det är så debatter förs i vår tid: Det räcker att säga sanningen för att bli utpekad som rasist.

      Och i det ljuset bör vi också skärskåda Jomshofs uttalande. Det räcker att en sverigedemokrater säger något, som många håller med om, för att det uttalandet ska angripas som ”rasistiskt” – med följd att de som har hållit med uppfattar sig själva som rasister och att rasism är någonting i sig bra. Eftersom du också för debatt på det viset, pumpar du upp väljarstödet för SD.

      Den ökande konkurrensen från anlagstestad utländsk arbetskraft i sina bästa år, som sänkte ackorden och splittrade sammanhållningen på arbetsplatserna och t.o.m hotade fortsatta anställningar för den övriga arbetskraften, var ett stort och växande problem under 1960- och 1970-talen. Ett problem, som vi inom LO, brottades med enormt. Vår väg var sammanhållning och solidaritet samt svenskundervisning för invandrare (vilket från början var ett krav från LO) för att vi ö.h.t. skulle kunna föra samtal med våra utlandsrekryterade arbetskamrater.

      Om Hagnell hade levt och varit politiskt aktiv idag, hade Socialdemokraterna sannolikt fortfarande varit största parti bland arbetare.

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Sanningen är att vi gått från ett samhälle som satte kollektivets bästa först till ett samhälle som sätter den enskilde individens bästa först utan att ta hänsyn till kollektivets bästa.

 2. Per

  Jomshofs utalande är historia nu, så då kan vi glömma det och gå vidare, eller hur Anders?? Är det inte så du menade när det togs upp alla S:are som sagt så rasistiska saker som vi har fått läsa om? Undrar om dom fick en spark ut ur S eller om dom höll varandra om ryggen, men det skulle väl inte hända i dagens S, eller hur Anders. S var ju jäkligt snabba på att sparka ur Mona S ur partiet för att visa att så här uppför man sig inte i S….eller hur Anders?? Eller vad hände inom S när man lät Mona S begå brott på brott utan att göra någonting alls Anders??/P

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jomshofs uttalande kommer jag att påminna om varje gång tillfälle ges om inte Jimmie och mattias kastat ut honom ur partiet innan dess.

 3. Per

  Jomshofs behöver verkligen inte kastas ut från partiet, han är en hjälte….man kan väl inte vara rasistisk mot en svensk? /P

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Efter detta uttalande kommer partiledningen med all sannolikhet att se honom som en belastning – vad som händer är upp till SD:s ledning att bestämma – Hur det går i nästa val som ett resultat av det Jomshof uttryckte och av det avslöjande hann gjorde om SD:s dolda agenda kommer väljarna att avgöra.

 4. Alexander

  ”Jomshofs uttalande kommer jag att påminna om varje gång tillfälle ges”

  Varför inte ta kontakt med Åkesson och Mattias och debattera med dem?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vill de debatera med mig så får de komma till mig – Gör de det så tar jag debatten.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Varför de inte gjort det får du fråga dem och inte mig Alexander.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.