Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Riksrevisionen vill se mildare regler för sjuk- och aktivitetsersättning.

Riksrevisionen har i en utredning ledd av projektledaren Pathric Hägglund gjort en ordentlig översyn av reglerna för sjuk- och aktivitetsersättning – Dvs. det som tidigare kallades förtidspension och kommit fram till att regelverket är alldeles för hårt och att regelverket därför måste ändras så att fler än idag kommer i åtnjutande av ersättning.

I utredningen har Riksrevisionen analyserat hur de personer Försäkringskassan nekat ersättning påverkats vad gäller inkomst och hälsa med extra analys av de ärenden som anses utgöra gränsfall.

Utredningen ger vid handen att de som står allra längst från arbetsmarknaden och nekas ersättning får en kraftigt försämrad ekonomi som en effekt av att de blir nekade ersättning – Därtill påvisas en kraftigt försämrad hälsa hos de som nekas avslag och då ofta i kombination med utvecklandet av allvarlig psykisk sjukdom.

Riksrevisionens analys visar att felet inte ligger hos Försäkringskassan därför att man tolkat regelverket för strikt utan hos ett regelverk som är alldeles för hårt efter det att Alliansen under sin tid vid makten skrev om regelverket för att i akt och mening säkerställa att färre än tidigare skulle kunna förtidspensioneras.

Att som Alliansen försämra för sjuka och arbetslösa och sparka på de som redan ligger för att kunna sänka skatten för de som redan lever ett bra liv är fel väg att gå för alla som vill se ett jämlikare och mer harmoniskt Sverige växa fram.

Efter att ha läst repporten så är jag ännu klarare än någonsin tidigare i min uppfattning om att regelverket ska skrivas om så att systemet för sjuk- och aktivitetsersättning ges på samma premisser som innan Alliansens förändring till det sämre.

Som socialdemokrat trogen mina ideologiska ideal är det viktigt att se ett Sverige med fullt ut fungerande sociala trygghetssystem som skyddar människor när livet tar en vändning man inte önskat eller planerat för.

Är man sjuk ska man ha sjukpenning utan bortre tidsgräns så länge sjukskrivande läkare uttrycker att personen efter sjukskrivning kan återgå till sina tidigare arbetsuppgifter.

Är man så sjuk att man aldrig kan återgå till arbete ska man ha förtidspension och kan man arbeta i ett annat yrke än det man hade tidigare ska man utbildas på statens bekostnad med bibehållen sjukpenning under utbildningstiden och hela vägen fram tills dess man fått ett nytt arbete.

Skulle lönen i det nya arbetet vara lägre än den man hade i det yrke man inte längre kan utföra på grund av skada eller sjukdom ska mellanskillnaden kompenseras av sjukförsäkringssystemet fram till pensionen.

Därför tycker jag att vi socialdemokrater ska reagera på Riksrevisionens rapport med omedelbar verkan och göra en förändring i enlighet med Riksrevisionens önskan till ett vallöfte som ska infrias i början av nästa mandatperiod om vi vinner regeringsmakten efter valet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

56 kommentarer

 1. Michael Rönnlund

  Brorsson – du säger att de, som bor i hyresrätt, subventionerar dem,som äger sin bostad, är en vänsterpopulistisk bluff. Har du ens en aning om vad som ingår – och inte ingår – i hyran för en hyresrätt?

  https://www.hyresgastforeningen.se/stod-och-rad/hyra/vad-ingar-i-hyran/

  Beskriver väl vad som ingår i hyran.

  Är du medveten att Sverige har Europas mest generösa skattesystem för ägt boende, något EU kommissionen också påpekar i landrapporten, och att det bidrar till att driva upp priser för alla men också innebär en orättvisa för hyresrätten och hyresgästerna.

  Lobbyorganisationer som Sveriges villaägare och personer som du Brorsson vill av egoistiska skäj förringa problemet med dagens skattesystem som slår hårt mot Sveriges hyresgäster. Att Sveriges hyresgäster med sina skattemedel subventionerar villa- och bostadsrättsägare förstår alla som är insatta. Du Brorsson är inte insatt eller har en agenda att förringa problemet.

  Ta och läs på.

  Redan 2007 fanns förslaget att även hyresgästerna ska få göra ränteavdrag på sina hyror eftersom 20-30 procent av hyran är räntekostnader, säger Pär Svanberg, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

  Av detta blev det inget, den ekonomiska orättvisan fortsätter.

  https://www.hemhyra.se/nyheter/infor-ranteavdrag-for-hyresgaster/

  Är du medveten att 85 procent av miljarderna (ränteavdrag på privata fastigheter) går till den rikare hälften av alla hushåll. Den svagare hälften får bara 15 procent.

  https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/rika-far-mest-av-statens-30-miljarder-i-ranteavdrag

  Snacka om omvänd Robin Hood effekt men det verkar du Brorsson som socialdemokrat gilla. Varför inte bara erkänna att du gillar dagens situation av egoistiska skäl? Det är enda orsaken jag kan finna i ditt struntprat.

  Att många socialdemokrater vurmar för dessa orättvisa bidrag till rika villa- och bostadsrättsägare syns väl i Magdalena Anderssons kommentarer i ämnet.

  Finansminister Magdalena Andersson gav under onsdagen beskedet att ränteavdragen blir kvar till riksdagsvalet 2018. Andersson avvisar därmed krav från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och flera borgerliga partier som velat se en avtrappning av den statliga lånerabatten.

  https://www.svd.se/prislappen-for-ranteavdraget-32-miljarder

  Men medan statskassan tyngs av ränteavdraget ger det ett tillskott till hushållskassorna. Omkring halva Sveriges befolkning gör någon typ av ränteavdrag, i genomsnitt 6 500 kronor per person enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). Men storleken varierar.

  Dessa bidrag kommer bland annat från hyresgäster Brorsson. Hyresgäster ger bidrag till villa- och bostadsrättsägare med andra ord,

  ROT-avdrag är ett annat sätt politikerna hittat för att pumpa in bidrag till villa- och bostadsrättsägare.

  Ytterligare en orättvisa är att hyresgäster är uteslutna från ROT-systemet. De var inte det tidigare men då var maxbidraget 11 000 kronor per hushåll för alla och dessutom tidsbegränsat till ett eller två år.

  Eftersom staten när den permanent lämnar bort skattebidrag om 17 miljarder per år måste skaffa sig dessa pengar på annat sätt, betyder det att hyresgästerna som grupp varje år i praktiken subventionerar villaägare och bostadsrättsinnehavare med 5-6 miljarder kronor år efter år.

  17 miljarder kr är en närmast ofattbar stor summa. Som en jämförelse kan sägas att det motsvarar ungefär den totala kostnaden för alla garantipensioner, alltså pensioner till de allra fattigaste pensionärerna.

  Hela svenska polisväsendet kostar omkring 21 miljarder kr och alla våra universitet dubbelt så mycket. Det årliga driftunderhållet av vägar och järnvägar uppgår till cirka 20 miljarder kr.

  Är det mot denna bakgrund rimligt att vi fortsätter skänka bort 17 miljarder kr per år till löpande utgifter för underhåll av bostäder? Är inte underhåll något som ägarna av fastigheten måste klara av själva som de alltid gjort tidigare? Och varför ska bid

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.