Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Ett jämlikt samhälle utgör grunden för en positiv samhällsutveckling.

Jag påstår med rätta att det är jämlikhet och kampen för ett jämlikt samhälle som är kärnan i det vi svenskar ser som den svenska samhällsmodellen och det svenska sättet att organisera samhället och att det jämlika samhället är folkflertalets outtalade mål.

Jag påstår också att denna kamp till stora delar avstannat därför att vi under allt för många år ägnat oss åt en nyliberal politik som springer den fria marknadsekonomins ärenden. Resultatet av den politiken är klar och tydlig i och med att Sverige är ett av de länder där inkomst- och förmögenhetsklyftorna ökat allra snabbast.

Hur och varför detta skett kan man ha olika teorier om!

För egen del är jag övertygad om att största orsaken är att politiken och politikerna lyssnat allt för mycket på marknaden och marknadens lobbyister i stället för att lyssna på väljarna och därför slutat förstå att det är politiken som ska styra marknaden snarare än dagens ordning där det är marknaden som styr politiken.

Att marknaden styr politiken bygger jag på många företeelser. Det största beviset står att finna i att Sveriges rikaste 3% gått från att 1986 äga och kontrollera 1/5-del av de totala tillgångarna till att 2014 äga och kontrollera 1/3-del av de totala tillgångarna.

Att klyftorna kunnat öka på detta sätt går bara förklara med att politiken sprungit marknadens ärenden snarare än väljarnas ärenden – Hade ett omvänt förhållande rått skulle inkomst- och förmögenhetsklyftorna aldrig ökat så som de gjort.

Att de rikaste 3% kunnat öka sina inkomster och förmögenheter på det sätt de gjort kan till sin helhet tillskrivas det faktum att vi frångått en väl fungerande blandekonomin och en offentligt ägd och driven offentlig sektor till ett system som tillåter avregleringar, privatiseringar och privata vinstdrivande företag inom offentlig sektor.

Den ekonomiska jämvikt som våra politiska förfäder jobbade mycket hårt för att uppnå drivna av politisk glöd och därför att de insett och hade kunskap om att ekonomisk jämvikt är viktig om man vill bygga ett jämlikt samhälle är helt bortblåst i vår tid.

Dessutom verkar det som om kunskapen om varför jämvikt och en balans mellan offentlig- och privatsektor är viktig blivit sopad under mattan och ersatt av en i många stycken falsk stämsång som sjunger den fria marknadsekonomins lov.

Missförstå mig rätt – Jag är ingen motståndare till marknadsekonomi så länge den tillämpas på de områden (läs privat sektor) där den hör hemma – Däremot är jag motståndare till att offentlig sektor och nyttjandet av våra gemensamma skattepengar ska utsättas för marknadsekonomins mekanismer då marknadsekonomi inte hör hemma inom offentlig sektor.

En fungerande blandekonomi där offentlig sektor och privat sektor går hand i hand utan att inkräkta på varandras område är nyckeln till bygget av ett jämlikt samhälle.

Den kunskapen ska vi ta vara på och använda i arbetet med att värna och bygga morgondagens samhälle – Det samhälle som bygger på den svenska samhällsmodellens principer.

År av en politik som springer den fria marknadsekonomins ärenden har inneburit att statliga och offentliga företag och verksamheter har sålts ut för en spottstyver för att strax därefter i privata händer värderas betydligt högre än det värde de hade när de såldes ut.

Det är därför Sveriges rikaste 3% kunnat öka sina förmögenheter på det sätt jag beskrivit ovan och det är därför vi nu ska sätta stopp för detta och se till att den framtida utvecklingen när det gäller förmögenhetsspridningen går i omvänd riktning.

Hela iden om att offentlig verksamhet ska konkurrensutsättas och drivas av privata vinstintressen är förfelad då allt den gör är att öka klyftorna i samhället.

Avregleringar och privatiseringar skapar dessutom ett annat dilemma för politikerna – Nämligen att de arbetstagare som finns i verksamheterna som privatiserats i regel drabbas av sämre löneutveckling och sämre anställningstrygghet och arbetsvillkor än när de var anställda av det offentliga.

I korthet vill jag påstå att allt detta lett till stora magnetfält som stör den ideologiska kompassen i sådan omfattning att till och med socialdemokratiska politiker och vänsterpolitiker gått helt vilse.

Politik och politiska beslut har under allt för lång tid spelat på den fria marknadens villkor utan att någon ifrågasatt och/eller reagerat i egentlig mening. Det är detta vi ska ändra på nu när den svenska samhällsmodellen ska användas som referensram för vilken typ av samhälle vi ska bygga.

Vi ska ändra på det därför att politik i grund och botten handlar om en enda sak – Om vilken typ av samhälle vi ska bygga och om för vem samhället ska byggas.

Inom socialdemokratin vill jag därför se en utveckling som gör att vi tar fasta på vår ideologi och förverkligar det samhälle den säger att vi ska bygga.

Socialdemokratisk ideologi strävar och har alltid strävat efter att bygga ett jämlikt samhälle med små inkomst- och förmögenhetsskillnader där alla människor har lika värde – Något som måste bli klart och tydligt när vi nu ska förverkliga det som i ord och mening är den svenska samhällsmodellen.

I praktisk handling innebär det att alla socialdemokratiska politiker ska leva som de lär och i alla lägen följa den väg den ideologiska planen anbefaller.

För mig innebär det att alla politiska beslut ska förankras bland partiets kärnväljare och följa ideologin. När vi socialdemokrater fattar beslut som påverkar arbetstagare och deras situation ska besluten ta fasta på hur de påverkar arbetstagarna snarare än på vad som är bäst för den fria marknadsekonomins krafter.

Blandekonomin ska återställas vilket innebär att offentlig sektor och dess verksamheter framgent ska drivas i offentlig regi medan privata företag och företagare ska driva företag i den privata sektorn.

Precis som jag gav uttryck för i tidigare inlägg ska vi som politiker i allmänhet och som socialdemokratiska politiker i synnerhet sätta arbetstagarna och deras väl och ve främst när vi utformar upphandlingskriterier och så kallade skallkrav i samband med offentliga upphandlingar.

En rättvisare fördelning av vinsterna av allas arbete ska vara rättesnöre i det socialdemokratiska samhällsbygget.

Därför uppmanar jag alla partikamrater som inte redan gör så att rätta in sig i ledet och börja leva och andas politik och socialdemokratisk ideologi 100% av tiden.

Att vara politiker är inget vanligt arbete som sker på kontorstid. Politik är eller borde i vart fall vara ett kall som 100% av tiden styr viljan att förändra och bygga ett bättre samhälle.

Den svenska samhällsmodellen är värd att värna därför att det är i det begreppet vi hittar formeln för hur vi ska bygga det jämlika samhälle som utgör grunden för ett välmående Sverige och en positiv samhällsutveckling.

Låt oss därför visa detta för väljarna i allt vi gör och i allt vi beslutar från och med nu.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

72 kommentarer

 1. Alexander

  ” Alla socialdemokratiska politiker ska leva som de lär”

  Du är motståndare till friskolor men dina barn går i dylika. Du angriper skatteplanerande men har tjänat stora pengar på det.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag är motståndare till det fria skolvalet och till vinster i välfärden Alexander och inte till friskolor i sig.

  • Krister

   Barnen gör sina val.
   De vill kanske gå i samma skola som sina kompisar
   eller av helt andra skäl.
   Anders Forss måste väl ge sina barn eget ansvar.
   Du har inga barn själv kanske?

   • andersforss (inläggsförfattare)

    Publicerar som Kristers svar till Alexander med följande tillägg – Mina barn har valt själva med motivet att den skola de valt Engelska skolan står för disciplin och ordning och reda vilket de vill ha i skolan för att lära så mycket som möjligt.

 2. Daniel

  Hej Anders

  Jag vill berömma dig för din ork att propagera för
  Sossarna precis som Pär Nuder, Bo Rosenström
  Göran Persson som alla Fd Sossar som sålt sig för pengar och skitit i klyftor i samhället glömt vem man är och var man står politiskt. Inte betalat rätt skatter mm mm.

  Dessa har alla kapitulerat till kapitalismen(M)som är enda sättet att få ett samhälle att fungera !

  Ge upp… eller kapitulera… finns bara 2 sätt idag att komma framåt avveckling eller utveckling.

  Alla har sig själv närmast det enda problemet är att pengar kommer inte gratis man måste jobba hårt och inte spendera på massa onödiga ting !
  ( V ) = avveckling alla ska ha det lika dåligt
  (S) = dom vet inte vart dom står då en svetsare sköter partiet och hittar inte rätt tråd!!!!!

  Tänk på det i september så kanske rätt parti vinner ????

 3. Leif Andersson

  Jag ogillar ditt epitet ”svenska samhällsmodellen”. Även våra skandinaviska och nordiska grannländer har applicerat samma typ av samhällsmodell så ett mer korrekt epitet borde vara ”skandinaviska eller nordiska samhällsmodellen”. Det är ju dessutom så att framförallt Danmark och Norge men även de övriga nordiska grannländerna numera är betydligt mer organiserade enligt denna samhällsmodell än vad Sverige är dvs den tidigare förebilden är numera överlägset sämst.

  Enligt min mening kräver den typen av samhällssystem en viss homogenitet befolkningsmässigt. Detta så att den stora majoriteten kan dela samma politiska mål vilket var fallet i Sverige fram till någon gång i början på 1980-talet. Men idag med så många olika relativt stora minoritetsgrupper, särintressen, lobbyister och politiskt inbyggd segregation ser jag inte hur detta skulle vara möjligt. Det var detta som Reinfeldt satte i verket under sina mandatperioder med ”öppna era hjärtan” och som Löfven sedan fortsatte som Reinfeldts marionett. Innan dess var en återgång möjlig till någonting liknande den typen av samhälle du beskriver men Reinfeldt och Löfven såg till att stänga den möjligheten med ett massivt flyktingmottagande från länder utan någon som helst förankring i europeiska värdegrunder. Vill du återuppleva någonting liknande det jämlika samhälle Sverige var tidigare får du nog emigrera till Danmark eller Norge.

 4. Krister

  det jämlika samhället är folkflertalets outtalade mål???

  Tiderna förändras och det kanske inte gäller längre för så många.

 5. Alexander

  ”Jag är motståndare till det fria skolvalet”

  Och låter barnen ta del av det…

  Du är också motståndare till skatteplanering men har tjänat stora pengar på det. Förstår du trovärdighetsproblemet? Du får men inte andra…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag har med åren blivit motståndare till skatteplanering av moraliska orsaker Alexander och det är därför jag nu använder den expertkunskap jag har på området för att stoppa densamma och det ligger inget trovärdighetsproblem i det då jag redan från dag ett berättat för alla vad jag arbetat med och hur jag ser på saken.

   Så länge det fria skolvalet finns kvar så är det upp till alla som vill att använda det.

   • Jonny Disenfeldt

    ”Jag har med åren blivit motståndare till skatteplanering av moraliska orsaker Alexander och det är därför jag nu använder den expertkunskap jag har på området för att stoppa densamma”

    Börja med att berätta om vem du hjälpt att gömma pengar utomlands för att undgå beskattning då…

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Vem jag haft som kund vet du likväl som jag att jag inte kan berätta om då det är att begå ett lagbrott gentemot den lag jag skrivit under på att följa – Därtill tjänar det inget syfte då ingen av de jag hjälpt på något sätt brutit mot några lagar.

     • Jonny Disenfeldt

      Vilken lag skulle du ”skrivit under och bryta mot” ifall du ger information om vilka individer du hjälpt att gömma pengar utomlands när du bedrev din lilla verksamhet baserad i Malaysia …?

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Låt oss göra en sak klar och tydlig Jonny – Jg har inte hjälpt en enda människa att gömma pengar då alla upplägg jag gjort är helt lagliga – Dessutom har detta företrädesvis skett när jag arbetade för schweiziska arbetsgivare och då gäller deras lagar.

      Jag tror nog att det är bättre att du lägger din tid på att debattera realpolitik snarare än kritisera mig för något som inte bryter mot några lagar och regler.

     • Brorson

      Det handlar om utländsk lag, i ett land som inte är medlem i EU. I Sverige följer vi svensk lag samt EU-lag. Det gäller inte minst alla, som söker politiska uppdrag i ett EU-land. Vilka fler än du ska följa utländska lagar, exempelvis personer som innan de flyttade till Sverige skrev under att de ska slå fruar och barn i uppfostringssyfte?

      Är det okej för dig att tyska nazister bryter mot tysk lag genom att begå sina brott i Sverige, där samma handlingar är tillåtna? Vi får kanske inte ens avslöja vilka dessa tyska nazister är – de har ju inte gjort något olagligt??!

     • andersforss (inläggsförfattare)

      Jag var verksam i andra jurisdiktioner än Sverige när jag arbetade Brorson och att jag då omfattas av de lagar och regler som gäller i dessa är fullt naturligt. Därtill finns ingen lagstiftning i Sverige som tvingar mig att bryta mot det jag skrivit under på att jag inte ska bryta även om jag nu är bosatt i Sverige.

 6. Alexander

  ”Jag ogillar ditt epitet”

  ”Tack för att du gillar hur jag uttrycker saken”

  Bra svar….

 7. Fredrik

  Men Anders, gång på gång far du fram med osanning och gång på gång så rättar jag dig men lika förbaskat så erkänner du inte detta.

  Du vill se en offentlig sektor, ägd och kontrollerad av stat/kommun/landsting där inga privata intressen ska få existera. Helt okej. Men sen så påstår du att dessa privata intressen ska få existera i sin egen ”sektor” – utan inblandning av det offentliga. Detta kan inte vara mer fel eftersom du vill se kommunalt ägda bostadsbolag som ska få statligt stöd för att bygga bostäder. Hur är detta INTE offentligt ägt i det privata? Bara ett exempel.

  Sen, ren och skär lögn när du påstår att anställda i offentlig sektor som övergår till privat ägande innebär sämre löner. Tvärtom Anders. Bättre löner. Och inte bara bättre löner, bättre förmåner också.

  Jag köper gärna en offentlig sektor utan inblandning av privata intressen, men då måste det offentliga stängas ute från den privata marknadsekonomin. Det innebär således att stat, kommun och landsting ska göra sig av med sina företag då dessa konkurrerar med privata företag på samma marknad, men idag med olika förutsättningar. Dessutom vill du ge dessa statliga, kommunala och landstingsägda företag ännu mer försprång gentemot de privata.

  Men, eftersom du anser att vissa marknader är så ”viktiga” så kommer du aldrig att gå med på detta. Bostad, energi, telefoni, skog m fl är marknader som staten absolut måste få tillgång till. Till slut Anders finns inga privata företag kvar, för det finns ingen privat marknad.

  Och det har inte skett genom konkurrens utan genom politiska beslut. Vet du vad det heter? Planekonomi.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag far inte fram med osanning Fredrik – Att du ser annorlunda på saker och ting betyder inte att jag ljuger och att du har rätt.

   Allmännytta är just allmännytta och ett sätt för landets kommuner att säkerställa att alla med ett behov av en bostad får en bostad så snart vi återinfört bostadsförsörjningslagen så som den var utformad tidigare – Den står på inget sätt i något motsatsförhållande till dden privata arbetsmarknaden och privata hyresvärdar.

   Att löner och övriga förmåner blir sämre över tid för de som övergår från offentlig till privat sektor kan du lätt hitta exempel på – T.ex vad gäller pensionsförmåner och antalet semesterdagar vid högre ålder.

  • Leif Andersson

   Har precis samma invändning som signaturen Fredrik. Du för ett extremt konstigt resonemang när ”privata sektorer” ska ha inblandning av statligt ägda företag. T.ex. är du för att staten driver bankverksamhet genom SBAB vilket kan ge enorma kreditförluster för skattebetalarna när bostadsmarknaden kraschar. Jag håller med om att en renodling där offentliga företag hanterar alla skattefinansierade tjänster vore på sin plats men då ska i konsekvensens namn aldrig annan verksamhet förutom utvinnandet av nationella råvarutillgångar och samhällsnödvändig infrastruktur helt ske i privat regi.

   • andersforss (inläggsförfattare)

    I vissa branscher är det viktigt med en statlig aktör som säkerställer att girigheten bland marknadens aktörer inte blir alltför utbredd – T.ex. vad gäller bankers utlåning till fastigheter. Det andra alternativet är att reglera detta hårdare vilket skulle fylla samma syfte och i valet mellan dessa tor jag banker och finansinstitut föredrar dagens ordning där staten äger SBAB.

 8. Jan

  Den enda jämlikhet socialdemokratin ägnat sig åt de senaste decennierna är feminismen. Dessvärre verkar det som om det inte verkar stoppa väljarflykten alls. Trots en feministisk regering.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Allt kommer att bli annorlunda ju mer vi genomför av den politik jag förespråkar Jan.

   • Brorson

    Vilka är de ”vi” som ska genomföra den politik, som du förespråkar och kallar ”socialdemokratisk” fastän den har få likheter med socialdemokratisk politik nu och historiskt Är det någon hemlig grupp som ska ta över partiet?

    Vilka anställda har fått färre semesterdagar vid övergång från offentlig till privat tjänst?Varför spelar du ständigt ut vårdtagarna mot anställda i vården, som ska få alla möjliga förmåner om du får bestämma? Du hade ju invändningar mot att landstingen försöker klara bemanningen med barnmorskor även under semestertider. Preventivmedelstvång nio månader före barnmorskans semester?

 9. Alexander

  ”Så länge det fria skolvalet finns kvar är det upp till alla att använda det”

  Och skatteplanering finns kvar så det är upp till alla att använda sig av det. Fast då gapar du om omoral…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Självklart kan man skatteplanera så länge den dörren står öppen och det enda jag pratar om är att driva på så att förändring sker och dörren för skatteplanering stängs.

 10. Alexander

  Anders

  Som f d anställd inom dagisverksamhet kan jag säga att villkoren hos de privata är bättre både när det gäller lön och semester….

 11. Alexander

  ”Allt kommer att bli annorlunda ju mer vi genomför av den politik jag förespråkar”

  Fasr Socialdemokraterna förespråkar nästan ingenting det du gör. Du driver en agenda som passar bättre ihop med Vänsterpartiet. Hur kan du inte inse det?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Över tid blir mer och mer av det jag förespråkar socialdemokratisk realpolitik Alexander och den utvecklingen är jag övertygad om kommer att gälla även fortsättningsvis.

 12. Per Kjellén

  Min svårighet med dig är att du envisas med att ha egna uppfattningar om olika företeelser och aldrig vill ge en begriplig definition. Exempel:
  ”politikerna lyssnat allt för mycket på marknaden” ’marknaden’ är en bra liknelse för hur och var säljare och köpare kan mötas. En massa hönsfarmare kommer till torget med ägg och en massa konsumenter kommer dit för att köpa ägg. Då händer något på marknaden – den säljare som har bäst kvalitet till lägsta pris får sina ägg sålda. Denna princip kan överföras på försäljning och köp av transatlantiska passagerarplan. Marknaden som sådan, torget, har ingen själ, ingen vilja, annat än att ge säljare och köpare en mötesplats.
  ”marknadens lobbyister” är em värdering av ’marknadskrafterna’ som kan beskrivas så att köparna av äggen kommer i sådana mängder att äggen inte räcker till, eller kommer så få att det blir ägg över. Säljarna måste då justera sin produktion så att den kommer så nära efterfrågan som möjligt.
  ”Att de rikaste 3% kunnat öka sina inkomster och förmögenheter” beror inte på blandekonomin. Det beror på kapitalismen som är det ekonomiska system som skyddar den enskilda äganderätten och möjliggör för alla att med företagsamhet skapa ett sådant värde för andra människor att till sist alla kan bli en av de rikaste. Erfarenheten har visat att detta system varit det bästa för att bekämpa fattigdom. Däremot har socialism visat sig behålla eller förvärra fattigdom.
  En offentlig sektor kan inte ha privata vinstdrivande företag lika lite som den privata sektorn kan driva offentligt ägda verksamheteer.
  ”varför jämvikt och en balans mellan offentlig- och privatsektor är viktig blivit sopad under mattan”. De offentliga sektorn kommer till på politisk väg. Riksdagen bestämmer vilka verksamheter som i ett gemensat intresse bör drivas av staten. Dett behöver och skall inte balanseras mot den privata sektorna utan endast förnuftsmässigt bestämmas av sin lämplighet och önskvärdhet.
  ”Hela iden om att offentlig verksamhet ska konkurrensutsättas…” Den idén finns inte hos liberalismen eller hos de borgerliga. Det är klart att frågan om Privata domstolar (finns faktiskt) Privat arméer (finns faktiskt) och Privat poliskår (finns faktiskt) kan intellektuellt diskuteras. Liberalismen har gjort en princip av att staten skall vara skyddet för medborgarna mot yttre och inre svårigheter. Men sjukvård, undervisning, vård av gamla, Trafikverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa, Pensionssystemet, bostadsmarknaden och mycket mycket mer kan bättre lämpa sig för privat verksamhet. Det kräver emellertid ett öppet sinne för att diskuteras.
  Du talar om det svenska samhället – vad är det? Idag tar det allmänna in närmare 70 procent av värdet av arbete i landet. De 30 procent som den arbetande själv råder över belastas med 25 procent mervärdesskatt på en stor del av varuflödet, därutöver en hel del punktskatter (och tullar faktiskt i detta land som officiellt kallar sig frihandlare). Var finns det plats för en skattehöjning? Små skillnader av inkomst- och förmögenhetsskillnader, hur skall det skapas, och framför allt varför. Detta är fattigdomens ideologi. Skapa i stället möjligheter för alla i samhället att öka sina inkomster och öka sina förmögenheter, öka skillnaderna och se det som ett framgångsrikt samhälle i stället för att tro att det är skattesmitarnas och bedragrnas samhälle.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vi har givit marknadens aktörer allt för stort spelrum utan att reglera vilket lett till många av de katastrofala följder vi ser idag Per.

 13. Brorson

  Du förespråkar faktiskt inte någon blandekonomi, utan snarare en åtskillnadsekonomi, där offenltiga och privata verksamheter hälls strängt åtskilda. Detta är omöjligt och det är svårt att tro att detta är din verkliga avsikt. Kanske vill du hålla din privata förmögenhet, som du har tjänat ihop under dina utlandsvistelser, strängt åtskild från offentlig inblandning? Du har beskrivit den tiden som ett veritabelt lyxliv, med dyra resor mellan kontinenter och besök i Afrikas alla stater.

  Det klingar därför ihåligt när du skriver att socialdemokrater ska ”leva som de lär” – som om partiet vore en religiös sammanslutning av renlevnadsmänniskor, såsom en en klosterorden, till vilken alla medlemmar har avlagt fastighetslöfte. Du har fortfarande råd med dyrbara utlandsresor och utlandssemestrar för hela familjen, som det krävs minst en kommunalrådslön för att ha råd med.

  Du har lätt att klandra partikamrater för att de, enligt din mening, inte lever som de lär, när du själv njuter frukterna av att du tidigare i ditt liv inte alls har levt som du nu lär, men kräver av andra – som varit socialdemokrater sedan flera år innan de började tjäna egna pengar -, att de ska göra. Och du drar dig inte ens för att armbåga dig förbi dem genom personvalskampanjer – utan att du ens kunnat uppvisa vare sig större lojalitet (mot partiet) än duglighet än de.

  Vi har i Sverige partival – inte personval i enmansvalkretsar. Man röstar på det parti, som man förväntar sig bättre än andra partier, ska förverkliga det man själv vill ha genomfört. Man förväntar sig att partiets kandidater är beredda att arbeta för det partiet vill – och inte använder eventuella. politiska uppdrag som en plattform för någonting helt annat. Vill man omstöpa partiet i grunden, får man arbeta internt för det.

  Det finns ingen naturlag, som säger att en viss verksamhet ska drivas av det offentliga under all framtidd, och att en annan verksamhet ska drivas av det privata under all framtid. Därför skjuter du mycket högt över målet i din kritik mot alliansregeringens avregleringar och privatiseringar, i stället för att kritisera de misstag och fel om gjordes.

  Det blir rent patetiskt när du skriver ”Därför uppmanar jag alla partikamrater som inte redan gör så att rätta in sig i ledet och börja leva och andas politik och socialdemokratisk ideologi 100% av tiden” Det är ju du själv som vägrar rätta in dig i de socialdemokratiska leden. Du gör anspråk på att stå framför leden, som den som vet allting bäst och alla har att lyda..

  .

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag förespråkar en blandekonomi av gammalt gott socialdemokratiskt snitt Brorson.

   • Per Kjellén

    Jag förmodar att du inte läste min långa drapa men den handlade en hel del om blandekonomi. Brorson kommenterar också blandekonomi. Men i sak vill du inte säga vad du menar.

    Jag ser att du i nästa blogginlägg vill reglera bemanningsföretagen. Dessa är ingenting annat en serviceföretag som tar hand om sina kunders hantering av anställda. De gör ingenting annat än sköter avtal och sköter redovisningar till sina kunder och till myndigheter.

    Kan din åsikt att ’reglera’ betyder att branschen är mogen att klassas som ’offentlig verksamhet’ och ge jobb till en kader av generaldirektörer och tjänstemän.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Bemanningsföretag används för att runda LAS med flera lagar som ska skydda arbetstagarna gentemot arbetsgivarna och att det måste ändras så att det inte går att runda dessa lagar är en självklarhet – Därav mitt förslag om en reglering av branschen.

     Jag har förklarat blandekonomi så långt jag anser att den behöver förklaras för att människor ska förstå vad jag avser – För dig var min rekommendation att titta hur den fungerade historiskt och den står jag fast vid Per.

   • Jonny Disenfeldt

    Vi befinner oss inte i det Sverige som du lämnade en gång Anders Forss.
    Sverige har vidareutvecklats och förändrats.

    Det samhälle du övergav för personlig vinnings skull, det samhälle du inte betalade skatt till under så många år är nu ett annat Sverige. Partierna har utvecklats och förändrats, likaså politiken och samhället.

    Efter den stora kollapsen i ekonomin fann du dig tvungen att pga bristande klientel bege dig hem, kostnader för privatskola i Malaysia för en stor barnskara blev för stora, tur att det i Sverige bjuds på skola avgiftsfritt…

    Tycker du inte att det vore rättvist om du fick betala kostnaderna för skolan? Det rör sig om strax under 100 000 per barn och år…hur känns det moraliskt? De skatter du nu betalar in räcker ju inte på långa vägar för att betala för detta.

    • andersforss (inläggsförfattare)

     Jag övergav inte Sverige för personlig vinnings skull utan därför att den arbetsmässiga utmaning jag sökte inte gick att finna i Sverige.

     Att vi flyttade hem till Sverige var barnens val och inte vi vuxnas val då det liv vi levde där var mycket bra sett ur alla synvinklar – Att du utan att känna mig försöker påstå något annat om något di inte vet något om säger en hel del om vilken sorts person du är innerst inne.

     Sverige har precis som alla andra länder utvecklats och då många gånger i fel riktning bland annat vad gäller jämlikheten där vi gått från relativt små klyftor till stora klyftor.

     Att det måste ändras och att klyftorna måste minska om samhällsbygget ska bli stabilt och bra tror jag att flertalet håller med om.

 14. Alexander

  ”Finns säkert de som är bättre men även de som är sämre”

  Alltså har du återigen slängt ur dig något som du inte har täckning för. Annars kan du med FAKTA redovisa hur mycket sämre det är inom de privata alternativen…

  ”Sjävklart kan man skatteplanera så länge den dörren står öppen”

  Då kan du ju sluta gapa om etik och moral, eller hur? Du var nämligen inte speciellt kritisk mot Margot Wallström…

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag pratar om vad som gäller för majoriteten Alexander vilket var vad jag gjorde i originalinlägget – Att det finns undantag från det betyder inte att jag har fel i sak utan bara att det finns undantag om man letar.

 15. Alexander

  Anders

  Oftare och oftare har du börjat att använda brasklappen” om vi fortfarande sitter i regeringsställning”. Vad hände med den givna valutgången?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Att skriva så är bara öppet och ärligt även om jag personligen är säker på att vi kommer at behålla regeringsmakten även om det före valet är svårt att veta vem vi kommer att regera med efter valet.

 16. Petter

  Om personerna som styr vårt land kan stå och ljuga oss alla rakt upp i ansiktet så tappar de unga känslan av trygghet och hoppet om en ljus framtid. Och i slutändan också respekten för människan och för livet.De beklagar sig över den grova kriminaliteten och dess brutalitet – men de har inte gjort sitt bästa för att förebygga den.Politikerna har ingen aning om vad de gör eftersom de tycks leva i en bubbla av egoism.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Vem vill du påstå ljuger människorna rakt upp i ansiktet Petter och i sådana fall på vilket vis?

 17. Alexander

  ”Jag pratar om vad som gäller för majoriteteten”

  Då vill jag att du med siffror, fakta,länkar osv visar att en majoritet av de som gått från offentlig sektor till privat förlorat på det. Kan du det eller är det som vanligt ”jag behöver inga bevis”?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Du behöver inte gå längre än till att jämföra kollektivavtalet för kommunalägda bolag och privata bolag för att se att det skiljer sig åt vad gäller semesterdagar och pensioner mm. Alexander.

 18. Alexander

  ”Att skriva så är både öppet och ärligt”

  Det är det väl inte när du sedan hävdar att du är säker på att ni regerar vidare?

 19. Alexander

  ”För att se att det skiljer sig åt vad gäller semesterdagar och pensioner mm”

  Vilket inte stämmer. Varför håller du på som du gör?

  ”Jag hävdar motsatsen”

  Att påstå att man är säker på valseger är alltså att inte veta valutgången?

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Det skiljer sig åt Alexander – Ta dig tid och läs ordentligt så kommer du att se precis samma sak som mig.

  • andersforss (inläggsförfattare)

   Jag funderar oerhört mycket på framtiden skuldbubbla vilket jag anser avspeglas i mina förslag här på bloggen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.