Det eviga och ständiga gnället

 

Jag blir förbannad, upprörd och även ledsen när jag hör att de sysselsättningar vi gör för de arbetshandikappade och andra som har det svårast på arbetsmarknaden ska vara en nackdel för företagsklimatet i kommunen.
 
De som har dessa jobb har inte Umeås näringsliv varit ett intresserad av eller så har de stötts bort. De här jobben försvarar vi helt kompromisslöst och förstår inte att alliansens företrädare darrar lite på manschetten för att några näringsidkare gnällt.
 
Kommunen ska enligt lag bedriva sysselsättning för handikappade. Kommunen ska bedriva daglig verksamhet enligt lag för personer som är utvecklingsstörda, har andra typer av funktionshinder, inte har jobb och inte utbildar sig.
Lagen ger även rätt att bedriva affärsverksamhet i syfte att bereda anställning åt handikappade.
 
Det här gör vi men det har kommit gnäll för att vi sysslar med illojal konkurens och då menar man persienntillverkningen på den dagliga verksamheten på Åbacka dagcenter. Visst kan man se över priset men varför skulle produkterna säljas till företag som i sin tur skulle tjäna pengar på de som har daglig verksamhet.
 
Returmarknaden är en annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd för människor som har eller har haft det fruktansvärt svårt och som dessutom har haft ett långsiktigt socialbidragsberoende, returmarknaden ska ge arbetsträning och sysselsättning och det har kommunerna lagligt stöd för att utföra.
 
Det är kommunallagen som styr vad vi får göra och det som görs i Folkets Hus och som alliansen alltid har ett ont öga till finns också fog för dessutom är inte Folkets Hus en kommunal angelägenhet men vi fick många andelar då man valde den konstruktion för att uppfylla de statliga kraven
 
När jag nämner att vi kanske måste se om det är rätt att hyra ut till Rex då tar alliansen till och påstår att jag är ute och cyklar. I den utredning de hänvisar till om Folkets Hus glömmer de att läsa om den kommunala kompetensen som finns i kommunallagen så står det ”att det i generell mening inte en kommunal uppgift att tillgodose det enskilda näringslivet med lokaler med undantag för lokaler för hantverk och småindustri.
 
Med den regeringspolitik som förs och de många som ställs utanför arbetsmarknaden och trygghetssystemen kommer det i framtiden att bli nödvändigt att avsätta vissa jobb till personer som har olika typer av handikapp och som inte det privata näringslivet tar hand om och då ska man inte gnälla över företagsklimatet i kommunen för detta.
 
Jag påstår att vi i Umeå försöker vara noggranna med det vi håller på med och att det ska vara förenligt med lagar och vad kommunerna får syssla med och därför kommer man på lekskolenivå när det gäller att kritisera det vi gör
 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.