Företagen borde satsa mer på arbetsmiljön

Forskning har visat att det är mycket lönsamt att satsa på arbetsmiljön, samt sjuk- och friskvård. För varje krona man satsar får men tre tillbaka.

Hur man mår, oavsett om det är arbetsrelaterat eller inte, påverkar hur man arbetar säger Lohela Karlsson som forskare på ämnet.

Posten satsade 100 miljoner i hälsofrämjande åtgärder och sänkte kostnaderna för ohälsa så till den vida grad att sjukfrånvaron minskade med 500 miljoner. Umeå kommun har också gjort stora satsningar som påverkat både sjuktalen och ekonomin.

Vi hade tidigare höga sjuktal och när förvaltningarna hade underskott åberopade man ofta att detta berodde på de höga sjuktalen och att man inte hade pengar till att åtgärda detta. Den forskning som kommit fram är glädjande då det visar på vikten av att prioritera åtgärder som syftar till att minska sjuktalen och att syssla med hälsofrämjande åtgärder.

Det är därför märkligt att den borgerliga regeringen, det första de gjorde vid makten, var att ta bort den forskning som bedrevs via Arbetslivsinstitutet och som hade till uppgift att finna vägar för det förebyggande hälsofrämjande arbetet.

Vi får hoppas att företagen tar del av den forskning som nu presenterats och att de ser vilken nytta de har av företagshälsovården men också att de ser nyttan av övriga hälsofrämjande åtgärder som t.ex. kost och motion. Dessa åtgärder ger mycket tillbaka och det är ett mycket bra odds att få tre gånger pengarna tillbaka.

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.