Kulturväven uppfatts olika i tidningarna….

Kulturväven uppfatts olika i tidningarna.
Eftersom dygsrytmen inte fallit riktigt på plats så har några timmar på morgonen gått åt till att läsa tidningarna och se vad som hänt förutom det som rört mig, ytterligare frågor som rör Umeås utveckling ska jag återkomma till fortlöpande

En intressant fråga är hur olika Kulturväven speglas i tidningarna. Jag ska villigt erkänna att jag känner igen mig på ett helt annat sätt i dagens VK än i VF. VK artiklarna tror jag speglar vad folk vill ha reda på om innehållet.

VF hade en artikel även torsdags men den speglade inte rätt vilken mark Kulturväv skulle köpa utan endart vad som skulle köpas av Baltic och inte den som skulle köpas av kommunen det som idag är parkeringar på kajen
Jag har svårt att förstå varför det bara var ett allmänintresse att bolaget skulle köpa mark av Baltic och inte av kommunen, markområdena är ungefär lika stora, och ett bolag måste självklart äga marken dess hus ska stå på

Jag tycker också att Kulturväven gott och väl uppfyller hur vi beskrev detta i vårt handlingsprogram.Jag citerar från rubriken utveckla stads och områdesbibloteken
"Biblotekens funktion som sociala och kulturella mötesplatser blir allt viktigare samtidigt som kraven på tillgänglighet, fysiska som virituellt, ökar. Nya grepp på utformningen av det fysiska bibloteksutrymmet och samverkan med andra kulturverksamheter utvecklar det framtida till en än mer attraktiv kulturupplevelse" slut citat och Kulturväven stämmer väl in med vad som skrevs i ansökan attblir kulturhuvudstad.

En framgångsfaktor dessutom är den totala uppslutningen om Kulturväv och då konfliterna politiskt uteblir, då uppfattas projektenså olika. En framgågsfaktor för Umeås utveckling har varit och kommer att vara att finna breda politiska uppgörelser som håller och den lågsiktig hållbara uppgörelsen fanns inte i handelsetableringen Entre Norr för att ta ett annat exempel

Umeborna blir de stora vinnarna på detta projekt för mycket långtid

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.