Inga beslut om Scharinska villan är fattade, men kommunen bestämer inte över byggnadsminne

Deet har blivit kraftiga reaktioner över den försäljningslista som togs fram under förra mandatperioden vilka hus som vi inte hade egen verksamhet i och därför kan försäljas. Det är ett gammalt fullmäktigebeslut sedan 2007.

Jag ska inte gå in djupare på det men vem som äger har egentligen ingenting med vilken verksamhet som är där. Idag hyrs dessa lokaler av studentkåren som vidareuthyr den till ett privat företag som bedriver verksamheten.

Det finns mycket skrivet i tidingar och på webbsidor men vad som gäller är att det är ett byggnadsminne och omfatas av byggnadsminnseslagen. På VK webb fins en dela artiklar som jag tycker alla borde läsa igenom och det hadnlar då främst om den som har tlllsyn över byggnadsminnena och det är länsantikvarien.

Du kan se och lyssna på vad som sägs i radio Västerbotten genom att klicka på den här länken

Oavsett vad vi tycker är det staten och byggnadsminneslagen som styr vad som får göras i huset. Ur kulturhistorisk synpunkt är det viktigt att de byggnader som fått en byggnadsminnesförklaring sköts efter det regelsystemet. Det är ju att förvalta ett kulturarv

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.