Lite smuts och lite djur bra mot allergier.

Lite smuts och lite djur är bra mot allergier.Barnen behöver bakterier omkring sig när de är riktigt små för att de  inte ska utveckla astma och hösnuva – annars löper en cell i immunsystemet amok.
Det hävdar forskare vid Harvard
Medicinal School i Boston, USA, som studerar immunsystemet hos möss.

Det där är säkert ingen nyhet alls för visst förstår man att det finns en orsak till att astma, hösnuva och allergier är så stora som i Sverige.

Många som jag känner och jobbar inom sjukvården har i alla fall nämnt det för mig. Men frågan är då varför inte gör något år det utan mer eller mindre medvetet ser på att många kommer att få ett livslångt lidande.

Det måste väl ingå som en del i det förebyggande arbetet att se till att folk är friska. Det är sällan man hör att barn som från födseln haft djur omkring sig fått allergier.

Följade kunde man i går läsa från TT på text TV.

En alltför hygienisk miljö Den så kallade hygienhypotesen bygger
på att vissa västerländska länder har högre förekomst av t.ex. allergier och astma bland barn. Detta har konstaterars i flera jämförande studier, bl.a. mellan Sverige och Estland.

Idén är att en alltför hygienisk
miljö, som i Sverige, är negativ för
immunsystemets utveckling. De tidiga barnaåren verkar vara av särskild betydelse.

På sistone, i takt med att Estland har fått ökat välstånd, har förekomsten av astma och allergier ökat även där. (TT)

Om nu kunskapen om detta finns är det märkligt att inget görs

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.