Vi har mycket nöjda företag på Näringslivsservice och deras arbete

S¨är det och då kan man ju fundera över hur rankingen i Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimat. Jag har sagt det och säger det igen att för mig är så kallade kundundersökningar bättre än attitydundersökningar. De blandar äpplen och päron.

Här nedan ser du det pressmeddelande som skickats ut och jag lägger ut det för det brukar vara sällan VK presenterar något som man är nöjda med. Jag är glad över detta resultat men hoppas att det kan bli ännu bättre

Även i kvalitetsmätningen 2012 fick Umeå Näringslivsservice höga betyg av det lokala näringslivet. I många frågor är betyget långt över 5 på en 6-gradig skala.
Den årliga kvalitetsmätningen är en webbaserad undersökning. I mätningen för 2012 tillfrågades 200 företagare, varav 133 (66,5 procent) svarade.

Betyget för kommunens näringslivskontor Umeå Näringslivsservice och sättet att sköta kontakter med det lokala näringslivet blev 5,33, vilket är ungefär detsamma som både 2010 och 2011. Kontakt och dialog gavs så högt betyg som 5,62, och även kontorets tillgänglighet uppskattas mycket.

– Resultaten är glädjande och stimulerande. Vi försöker hela tiden att utveckla vår verksamhet och servicen till företagen, säger Umeå kommuns näringslivschef Roland Carlsson.
 

Ett led i detta är att kontoret under året rekryterade ytterligare två näringslivsutvecklare.
Tillväxt och utvecklingsmöjligheter i topp
I mätningen fick företagarna i vanlig ordning också bedöma kommunen som helhet. Där blev betyget 4,55, vilket även det är ungefär som tidigare år. Nivån återkommer logiskt nog i svaren på frågan om hur väl företagsklimatet i Umeå överensstämmer med de svarandes synpunkter på ett bra företagsklimat. Betyget blev här 4,6.
 

Bra tillväxt- och utvecklingsmöjligheter, tillgång till kompetent arbetskraft samt tillgång till infrastruktur är enligt företagen de tre absolut viktigaste faktorerna för ett bra företagsklimat.
– Umeå växer med företagen och företagen växer med Umeå, säger Roland Carlsson.
Dialog och samverkan
 

På frågan om vad kommunen kan förbättra i relationen med näringslivet är Dialog och samverkan det klart vanligaste svaret. Andra förbättringsområden är handläggningstider, tillgänglighet och ”En väg in”.
– Inom det sistnämnda har det hänt en hel del. Vi har sedan tidigare en Företagslots och numera också Tillståndsguiden, som verktyg för att ge en bra och samlad service, säger Roland Carlsson
– Vi arbetar även med att förbättra informationen om kommunens tjänster till näringslivet, avslutar Roland Carlsson.
 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.