Vi socialdemokrater vill att folk ska ha jobb

Vi socialdemokrater vill att folk ska ha jobb. Därför har vi satt upp ett mål för detta. Vi ska öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i Eu till 2020.

Sverige har hög arbetslöshet som idag ligger på 8,0 %. Lägre har idag Österrike 4,8%, Tyskland 5,3%, Luxemburg 5,7%, Danmark 6,7 %, Nederländerna 7,0 %, Storbritannien 7,7%, Finland 7,9%.
Tittar vi på Norden har vi den högsta arbetslösheten. De som har högre i Europa är som ni förstår länder som haft stora ekonomiska problem.

Regeringen har prioriterat 30 gånger mer till skattesänkningar än till skolan och 20 gånger mer till skattesänkningar än till insatser mot arbetslöshet för långtidsarbetslösa och unga

Det behövs många åtgärder och det har vi. Det behövs god tillgång på kvalificerad arbetskraft. Vänd resultaten i skolan, utbildningskontrakt för unga utan gymnasieexamen, slopa fas 3 och sätt in riktiga åtgärder för långtidsarbetslösa, bristyrkesutbildningar, en arbetsförmedling som möter arbetsgivarens krav.

Näringslivet måste växa och för det behövs det efterfrågestimulanser, investeringar i bostäder och infrastruktur, innovationssatsningar, andra åtgärder för att företag ska växa och bli fler och det behövs ett exportstöd som utvecklas.

Under den borgliga regeringstiden har skolresultaten försämrats år för år. År 2006 var det 10,5 % som saknade gymnasiebehörighet och idag har det stigit till 12,5%, det har bara blivit sämre. Svensk arbetsmarknad kräver gymnasieutbildning. Arbetslösheten bland de som gått ut gymnasiet är runt 15% och runt 45 % bland de som saknar utbildning.

Vi måste få fler välutbildade och andelen 25-34 åringar med eftergymnasial utbildning. Där ligger Korea bäst till av OECD länderna med 63,8 % Japan, Kanada, Irland, Storbritannien, Norge, Luxemburg, Nya Zeeland , Israel, USA, Frankrike har bättre än Sverige som har 42,9% bland nämnda grupp.

Sverige ska konkurrera med hög kunskap och inte med låga löner.

Antalet höskoleplatser har sjunkit från 431 000 till 377 000 år 2013, matchningen har försämrats då det finns fler lediga jobb idag än 2007 trots att arbetslösheten är högre. Det beror ju på avsaknad av arbetsmarknadspolitik.

Vi vill ha ett växande näringsliv för fler i arbete. En satsning på att ta bort arbetsgivarens ansvar för andra sjuklöneveckan då minskar kostnaden för företagen, risken för att anställa och det minskar risken att företagen väljer personer med en sjukdomhistoria.

Efterfrågestimulanser, investeringar i infrastruktur och bostäder, ett utvecklat exportstöd, innovationssatsningar och andra åtgärder för fler och fler växande företag är åtgärder.

En innovationskedja ger fler jobb och det behövs ett nationellt innovationsråd. Stärk patentskydd, innovationsupphandling, tjänstledighet för innovatörer,regionala utvecklingsråd, kompetenscentrum för offentlig upphandling, nyföretagaregaranti, regionala inkubatorer, innovationsfond, strategiska samverkansorgan är länkar i innovationskedjan liksom ett stärkt exportstöd och en utvecklad exportstrategi kommer att fe fler jobb. Det här är inte bidragspolitik utan näringspolitik.

2006 var staten anslag för exportåtgärder 300 miljoner vilket i stort sett har halverats för att sänka skatten mest för de som tjänar mest. Exporten till snabbväxande ekonomier måste öka och för det har vi åtgärder för 250 miljoner.

Vi har viljan att ha den lägsta arbetslösheten i Europa och kommer att lyckas med en bra näringspolitik och en arbetsmarknadspolitik som ser till att företagen får tag i rätt utbildad arbeskraft

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.