En överenskommelse om jobben

En överenskommelse om jobben. Nu finns en Överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna 

Jobbmål, investeringar, omställningsförsäkringar och jobb i hela landet. Regeringens hela arbete kommer att vägledas av målet att Sverige till år 2020 ska öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU 2020.

Vårt mål är arbete åt alla. Jobbet är en för de allra flesta en väldigt positiv och viktig del av livet. Arbete ger en egen inkomst, gemenskap och utveckling. Att alla människor arbetar och försörjer sig möjliggör en bra välfärd av högsta kvalitet, ett samhälle som håller ihop och ökad jämlikhet. Alla människors talanger, färdigheter, erfarenheter och kompetenser ska tas till vara. Det är kraften hos alla dem som arbetar som bygger Sverige starkt.

Sverige är ett litet exportberoende land som är helt beroende av vår konkurrenskraft på globala marknader. Svenska företag behöver konkurrera med kompetens, produktivitet och innovationsförmåga, inte med låga löner. Svenska företag ska leda vägen för hållbara innovationer. Sverige ska ha en modern nyindustrialiseringsstrategi. Sverige ska ligga i framkant i klimatomställningen.

De sänkta klimatambitionerna och oviljan att med kraft ställa om till miljövänlig produktion riskerar vår natur, människors hälsa och Sveriges framtida konkurrenskraft. Sänkta skatter har inte byggt Sverige starkt. Nu krävs framtidsreformer som gör Sverige till ett bättre land att leva i  inte bara nu utan också i framtiden.

Vi tänker vara en samarbetsregering för hela Sverige. Sverige behöver en politik för jämlikhet, med investeringar i jobb, skola, klimatomställning och välfärd.

Investeringarna i infrastruktur, bostäder och klimatomställning ska öka
Vi ska förbättra och bygga ut såväl det nationella järnvägsnätet som den regionala spårtrafiken och börja bygga banor för höghastighetståg. Vi vill att staten ska återta kontrollen över banunderhållet. SJ får ett uttalat samhällsuppdrag.

Stimulanser ska finnas både för byggande av små energieffektiva hyresrätter eller studentlägenheter och för de kommuner som står för ett ökat bostads­byggande. Bostäderna från miljonprogrammet ska moderniseras på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Svenska företag ska leda vägen för hållbara innovationer. Sverige ska ligga i framkant i klimatomställningen. En framåtsyftande miljöpolitik kan lösa miljöproblemen skapar nya möjligheter för jobb och utveckling. Med ny grön teknik är det inte bara möjligt att minska vår miljöpåverkan utan också att skapa nya resurser för att utveckla vårt välfärds­samhälle.

Ge företag och industrin långsiktiga spelregler för att delta i klimatarbetet. Tillsammans med branscherna vill vi utveckla system för energieffektivisering, teknikutveckling och nya affärsmodeller.

En väl fungerande arbetsmarknad
Arbetslöshetsförsäkringen ska vara en fungerande omställningsförsäkring. A-kassorna ska vara självständiga. Försäkringen ska förbättras genom att taket höjs och ersättningen ligger på 80 % under hela ersättningsperioden. Ett arbete inleds för att se över försäkringen i syfte att underlätta för fler att kvalificera sig för och ansluta sig till den.

Sjukförsäkringen ska hjälpa människor tillbaka till arbete och egen försörjning. Rätten till rehabilitering måste stärkas. Taket i sjukförsäkringen höjs och den bortre tidsgränsen i sjukpenningen tas bort. Övriga tidsgränser ses över. Rehabiliteringen stärks. Skyddet vid sjukdom för studerande förstärks.

Arbetslivsforskningen stärks. Tillsammans med arbetsmarknadens parter vill regeringen initiera ett forskningsprogram om kvinnors stressrelaterade arbetsmiljöproblem.

Många upplever ett mer stressigt arbetsliv som sliter ut människor i förtid. Vi ser en utbredning av fler tillfälliga anställningar och utsuddade gränser mellan arbete och fritid. Avvägningen mellan att ta ut produktivitetsförbättringar i arbetstid eller lön får ökad relevans.

Fler jobb i hela landet
Sverige har en stark landsbygd jämfört med många andra länder. Nu är dock allt fler oroade över utvecklingen. Arbetslösheten har bitit sig fast. Sverige och svensk landsbygd behöver en annan riktning. Växtkraften i entreprenörskap och småföretagande på landsbygden är avgörande för hela Sverige. En modern och aktiv regionalpolitik är ett verktyg för utveckling och jobb i hela landet.

Landsbygdens näringsliv utvecklas genom ett stöd för att säkra tillgången till service med butiker och samhällsservice – med ett särskilt stöd till utbyggnaden av bredband.

En långsiktig livsmedelsstrategi ska tas fram för att öka matproduktionen i Sverige och stödja ökad svensk och miljöinriktad matkonsumtion. En offensiv satsning på ekologisk produktion och konsumtion genomförs.

En nationell strategi för att intensifiera marknadsföringsinsatserna av svenska destinationer på strategiska marknader utvecklas. Vi vill uppmuntra inhemsk turism och ekoturism.

2 kommentarer

  1. Erik

    Jag har sagt det förr och jag säger/skriver det igen. Era fina ord kan inte bli verklighet förrän våra viktigaste och största handelspartners inom EU blir på bättre humör; det vill säga regnet inom EU måste upphöra. Dimman komma fram. Och sedan solskenet. Även ett nytt och fräscht frihandelsavtal med USA ger en extra krydda. Då kommer pengarna att strömma in till Sverige och politikerna och då kommer nästa fas; hur ska man bästa utveckla Sverige: Satsning på människans förmåga eller satsning på den kollektiva undergången?

  2. Curth

    Är bara synd att mycket kommer att röstas ner av oppositionen och SD. För det måste ju va en majoritet för att det ska bli nått av alla förslagen. Misstänker nyval om 6 mån.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.