Borg lämnade efter sig minus 90 miljarder för 2014

Borg lämnade efter sig -90 miljarder
Det är många som gått på alliansens snack om välskött ekonomi. När de tillträdde hade de ett kraftigt överskott i de offentliga finanserna som de använt till skattesänkningar för de som har det bäst ställt. Undra på att Borg och Reinfeldt flydde direkt på valnatten.
 
De har kört ekonomin i botten. Detta år 2014 blir det 90 miljarder i underskott som är lika mycket som om vi lånar 10 miljoner i timmen. Så kan man inte ha det inte en dag
Det krävs inkomstförstärkningar och inte bara nedskärningar som varit alliansens väg. Vi måste få folk i arbete och högre kvalité i skolan mot fallande skolresultat. Det föreslås skatteförändringar för att klara detta

Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga i två steg

Nedsättningen av socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för personer som vid årets ingång inte har fyllt 26 år slopas i två steg. Nedsättningen har dömts ut av en enhetlig expertkår som ineffektivt och har av riksrevisionen beskrivits som ett konstigt sätt att hantera skattepengar . Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 9,60 miljarder kronor 2015 och ca 18,81 miljarder kronor 2016.

Sänkt skatt för pensionärer

Skillnaden i beskattning mellan lön och pension bör tas bort. Som ett första steg avskaffas skillnaden i beskattning för inkomster upp till cirka 120 000 kronor per år. Skatten sänks även för pensionärer med inkomster upp till cirka 240 000 kronor per år. Förslaget beräknas minska skatteintäkterna med ca 1,98 miljarder kronor 2015.

Avtrappning av jobbskatteavdraget

Jobbskatteavdraget trappas av för dem som har arbetsinkomster som överstiger ca 50 000 kronor per månad. Avtrappningstakten föreslås vara 3 procent vilket innebär att inget jobbskatteavdrag kommer att ges för dem som har arbetsinkomster som överstiger 123 300 kronor per månad vid genomsnittlig kommunalskattesats. Detta innebär att en person som tjänar 55 000 kr/mån kommer att få betala 150 kr mer i skatt varje månad. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 2,36 miljarder kronor 2015.

Uppräkningen av gränsen för statlig inkomstskatt begränsas

Den nedre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster för 2015 begränsas genom att den räknas upp långsammare än planerat. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 1,91 miljarder kronor.

Särskild löneskatt återinförs delvis för personer som har fyllt 65 år

Den särskilda löneskatten återinförs delvis på lön och andra ersättningar för arbete samt på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som har fyllt 65 år. Löneskatten föreslås uppgå till 8,5 procent och är en form av socialavgift. För anställda betalas löneskatten av arbetsgivaren. Löneskatten tillsammans med ålderspensionsavgiften kommer då att uppgå till 18,71 procent att jämföra med fulla arbetsgivaravgifter på 31,42 procent för personer under 65 år. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 2,34 miljarder kronor 2015.

Komplettering av förslaget om begränsning av avdragsrätten för privat pensionssparande

Avdragsrätten för privat pensionssparande begränsas genom att det fasta beloppet sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 3,09 miljarder kronor 2015.

Slopad läx-RUT

Den uttryckliga bestämmelsen om skattereduktion för privatundervisning, s.k. läx-RUT, avskaffas. Bestämmelsen om skattereduktion för barnpassning ändras så att den endast omfattar barnpassning som inte mer än i ringa omfattning innefattar hjälp med läxor och annat skolarbete. Detta är ett viktigt steg mot en mer jämlik skola där eleverna ges mer likvärdiga förutsättningar oavsett föräldrarnas betalningsförmåga. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 50 miljoner kronor 2015.

Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter

Avdragsrätten för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital slopas. Vi vill se ett enklare och mer transparent skattesystem och då är det lämligt att reducera möjligheterna till avdrag. Skatteavdrag görs framförallt av resursstarka personer med goda insikter i avdragsmöjligheterna – minskade möjligheter till avdrag har därmed en fördelningspolitiskt gynnsam profil.
Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 0,13 miljarder kronor 2015.

Höjd skatt på naturgrus, bekämpningsmedel och avfall

Skatten på naturgrus höjs från 13 till 15 kronor per ton och skatten på bekämpningsmedel höjs från 30 till 34 kronor per kilo verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet. Avfallskatten höjs från 435 till 500 kronor per ton avfall. Förslagen beräknas öka skatteintäkterna med ca 40 miljoner kronor.

Höjd skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

Skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer höjs från 12 648 till 14 770 kronor per megawatt av högsta tillåtna termiska effekt och månad. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 0,25 miljarder kronor.

Höjd skatt på tobak

Punktskatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak och tuggtobak höjs med ca 6 procent och punktskatten på snus höjs med ca 12 procent. Skattehöjningen medför att priset för ett paket med 19 cigaretter som i dag kostar 55 kronor ökar till 57,41 kronor och att en dosa portionssnus ökar från 43 till 44,41 kronor. Den tidigare regeringen föreslog en ännu högre höjning av skatten på snus och lägre höjning på cigaretter. Detta kritiserade Socialdemokraterna och det nu lagda förslaget följer denna kritik. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 0,90 miljarder kronor 2015.

2 kommentarer

  1. Åsa Olsson

    Källor tack! Vill gärna veta var dessa siffror kommer ifrån, så
    vilka oberoende källor kan man hämta denna information från?

    • LENNART HOLMLUND (inläggsförfattare)

      De finns hos både tidningar och exakt var i regeringskansliet man tar fram dem vet jag inte

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.