Att slopa en förvaltning har Umeå inte råd med

Att slopa en förvaltning har Umeå inte råd med. Jag har så svårt att förstå hur M och Anders Ågren liksom C och Mattias Larsson kan inbilla sig att det löser några problem i kommunen alla fall inte ekonomiska att slopa en förvaltning och göra om till flera. Kan det verkligen vara något som kan organisera som gett det tipset. Möjligen någon som vill ha egen makt. KOM IHÅG ATT DET ÄR ALDRIG ORGANISATIONEN ÄR SOM KAN VARA ORSAKEN TILL ATT DET INTE FUNGERAR, som ni måste tycka när vi gå tillbaka till flera förvaltningar. Det är en sak dom är helt säker och ni har gett mycket svepande skäl att ni inte tycker det fungerar och det är svagt och inte har någon lösning.

Jag ska bara ge några exempel på att det varit positivt. När vi införde samhällsbyggnads kontoret som en förvaltning gjordes stora effektivitetsvinster som nämnderna som berördes fick använda. Orsaken var klar och tydligt att jobbar man över gränser som finns mellan förvaltningar blir det billigare och effektivare och experterna fick göra det man kunde.

Självklart har det funnits och blivit många effektivitetsvinster när man bildade en förvaltning. Nu behöver man som exempel ha inte ha så många personalchefer utan nu är det tre. Även under ekonomi jobbar man över gamla förvaltningsgränser, liksom i alla typer av stödformer för organisationen och för politiken. Det är inte minst stora fördelar för att kunna använda personal så effektivt som möjligt, inte minst när det är svårt att få tag i experter på område efter område.

Jag tycker Anders och Mattias det här får ni reda på om ni pratar med folk som ansvarar för detta tillexempel Margareta Alfredsson som varit med hela tiden sedan vi bildade samhällsbyggnadskontoret. Ni ska införskaffa kunskap hur organisationen fungerar innan ni skjuter vilt från höften, för det är höftskott ni sysslar med och jag tycker det visar på att ni har en stor kunskapsbrist hur organisationen ska fungera

Det är klart att det är en stor organisation och det blev en del fakturor om kostnaderna skulle ligga på rätt ställe dvs där verksamheten bedrevs. Vi la ett uppdrag som ni ställde upp på och som skulle komma tillrätta med detta i den sista budgeten som vi lade med V och Tamara och jag var helt överens om detta med de många små fakturorna.

Hur detta kunde tolkas som att köp och sälj skulle bort om man nu kan kalla det köp och sälj internt är obegripbart det handlar om att kostnaderna ska ligga i den verksamhet som behöver tjänsterna för att fungera

I det uppdraget hade vi inte nämnt att allt skulle anslagsfinansierat och att fastigheter skulle bli en fri nyttighet fanns inte i tankevärden. Hur det förslaget kunde komma till vet jag inte men någon har inte följt fullmäktiges uppdrag på tjänstemanna nivå möjligen ekonomikontoret och ett uppdrag kan bara ändras av den nivå som gav det och det har inte skett eftersom jag sitter i fullmäktige.

Vi gick ifrån anslagsfinansieringen för det hade havererat när ägandet låg på nämnderna. Underhållet var noll man prioriterade verksamhet före lokalerna. Vi har under många år satt till för lite till ökade hyror. Ska man ha bra fastigheter som står pall över tid då ökar hyrorna. Det gör man inte genom att ordna fastighet som anslagsfinansiering.

Självklart ska det finnas ett hyresförhållande. Visst har det varit problem mellan fastighet och verksamheterna men inte löser man det med fria nyttigheter. Det är nämnderna som måste ha påverkan både på de lokaler de behöver prioritera även inom vilka de fastigheter de brukar

Nu vid tog den reviderade budgeten så gav fullmäktige sitt godkännande av ett förslag från den gemensamma förvaltningen hur man skulle få ned kostnaderna för att budget skulle hållas. Det var stora summor om jag inte minns fel, nästan uppemot de hundra miljoner som Ågren haft i flera interpellationer även under min tid. Det var i alla fall nu 70 miljoner plus de effektivitetsvinster som gjorts tidigare där en del kom fram genom förvaltningen och annat var kostnadsminskningar som kom från nämnderna. Den kostnadsminskningen har varit helt ogenomförbar utan en förvaltning.

Moderater och centerpartister, era förslag om att avskaffande av en förvaltning om den genomförs kommer att ta pengar från verksamheterna till byråkrati. Försök att fullfölja att minska mellanleden och för ut budget och ansvar så långt som möjligt för den delen hade vi inte lyckats med som det var tänkt när en förvaltning bildades

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.