Jag tycker det är dags för en ny skattereform

Jag tycker det är dags för en ny skattereform. Under min aktiva tid har det förekommit två stycken. Den första kallades Den underbara natten 1981 och den andra Århundrades skattereform 1991. Då var det 10 år mellan reformerna och nu har det snart gått 30 år. Man borde lägga kraft på en ny reform före det har gått 30 år. Jag tror inte moderaterna stod bakom någon av reformerna.

I vilket fall som helst var Torbjörn Fälldin statsminister och Folkpartiet hade Rolf Wirten var finansminister. Natten man pekar på var var den 23-24 April. Det var Wirten och Kjell-Olof Feldt som förhandlade fram reformen som främst handlade om marginalskatter. Moderaterna gillade inte reformen och lämnade regeringen då blev det Fälldin 111 som styrde. Det var Wirten som blev pappa till namnet då en reporter frågade hur natten var och svaret var just Underbar.

Nästa reform kom 90-91 kom nästa reform som i en artikel beskrevs så här.
Målet med skattereformen var främst att minska skattesyste- mets snedvridande effekter utan att den sammantagna utjämningseffekten försämrades. Den rådande föreställningen var att det tidigare skattesystemet med höga marginalskatter och en olikformig kapitalbeskattning hämmade produktiv verksamhet och medförde en misshushållning med ekonomins resurser. Den reformerade inkomstskatten innebar bredare skattebas genom färre avdrag och undantag från beskattning, färre skattesatser samt att den högsta marginalskatten blev 50 procent vid en kommunalskatt på 30 procent. Bolagsskattesatsen sänktes från 57 till 30 procent och även denna skattebas breddades genom minskade avdragsmöjligheter och ökad neutralitet mellan olika investeringsformer. Mervärdesskatten utvidgades till att gälla fler områden och den enhetliga skattenivån blev 23,46 procent

Skattereformen kom till under våren 91 under S-ledningen men på hösten blev det en borglig regering. Den berörde mycket och arbetet hade pågått i två år. Bakom skattereformen stod främst S och FP. Efter regeringsskiftet började man göra förändringar som fick effekter på bla annat bostadspolitiken. Det har gjorts mer än 250 förändringar i skattereformen sedan dess och skatterna måste man se en helhet på och det är många med mig som tycker att det behövs en ny skattereform. Vi har frågor som måste rättas till och ett är ju att pensionärerna betalar högre skatt.

Jag själv tycker man ska momsbelägga hyran med en 7-8% vilket gör att man även får dra av byggmomsen ett förslag som är viktigt för hyresrätten så det blir en neutralitet mellan upplåtelseformerna. Sedan måste man också se till att man får in tillräckligt med skatt för att finansera den välfärd som vi vill ha. Skola, sjukvård, äldreomsorg, pensionärskatten ja även för polisen och försvaret behövs det skattepengar. Det är dags att fatta beslut om en ny skattereform som ska finansera allt. Det har funnits ett reportage i dagens Aftonbladet som visar på att de med de högsta lönerna inte betalar mest i skatt, bara för att ta ett exempel.Man måste även se över så att staten tar ansvar och betalar till kommunerna vad man hittar på

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.