Dags att sätta dit nätterroristerna

Dags att sätta dit nätterroristerna

Dags att sätta dit nätterroristerna. I fredags beslöt Henke Larsson att lämna tränarjobbet i Helsingborg. Han gjorde det för alla hat och hot han utsattes för. Då ska man komma ihåg att Henke har varit van att utsättas för mycket eftersom han spelat i flera storlag i Europa med fans som krävt segrar. Nu är det några år sedan och möjligen har hat, kränkningar och hot ökat. Det är olagligt att hota människor och även att kränka folk. (På bilden ser ni en blomma som jag gillar)

Jag har har fått många kommentarer på min blogg som jag inte publicerat men kommer någon dag i framtiden att publicera detta på min blogg och där kommer det att synas vilken som skrivit. Jag har tagit upp detta med VK,s ansvarige utgivare men inte fått besked hur de tänker göra med den typen av personer som sysslar med kränkningar. VK har en policy som säger att det är bloggaren som ansvarar men det står ändå i nättidningen att den som är ansvarig är VK,s ansvarige utgivare.

Det är trots detta olika typer av hot och kränkningar som man får utstå och då är det polisanmälningar som återstår att använda vilket jag ännu inte vidtagit men har funderat många gånger att göra det. På Facebook är det inte den som äger som kan styra vilka kommentarer som man släpper fram utan där kan vem som helst kommentera. Det skulle behövas en lagstiftning som direkt kunde straffa den som kränker eller hotar.

Lagstiftningen är inte upp to date när det gäller brott på sociala media. Däremot tycker jag att media som värnar tryckfriheten inte ska bidra till att folk hotas eller kränks på VK,s blogg. Vi som får kommentarerna ser ju både email adressen och även om det som skriver dit falska adresser men vi ser också IP adressen och den borde tidningen kunde använda för att stänga av näthatarna och för polisen att utreda detta. Det här med nät hat, när hot och andra beskyllningar är ett problem för demokratin och måste bestraffas. Det är nog en del av de som ständigt skriver saker som även skulle behöva vård för friska kan de inte vara. Som sagt jag kommer i en blogg att visa några exempel längre fram.

7 kommentarer

 1. Brorson

  Håller med om att det behövs skärpt lagstiftning. Men hur ska den lagstiftningen se ut och exakt vad ska kriminaliseras?

  Om någon kränker dig på din egen vk- blogg, och du publicerar kränkningen, har du kränkt dig själv. Om kränkningen mot dig däremot har skett på någon annans blogg, är vk:s utgivare ansvarig och ska straffas och eventuellt även betala skadestånd till dig. Han verkar tro att han kan avtala bort sitt utgivaransvar genom att bloggägarna har godkänt användarvillkoren. Mig veterligt finns ingen rättslig grund för det.

  Om någon har skickat kränkningar och hot mot dig till din blogg, och du inte har publicerat det, har något tryckfrihetsbrott inte begåtts, eftersom du har stoppat det, och ansvarige utgivaren kan då inte åtalas. Men det kan likväl vara ett brott (olaga hot) mot dig. Det har dock ansvarige utgivaren inget att göra med. och du får själv göra polisanmälan. Men, jovisst, man kan också göra polisanmälan om man fått kännedom om brott mot någon annan.

  Om du fått anonyma kommentarer med brottsligt innehåll, och du publicerar namnen på skribenterna kan namnpubliceringen vara förtal. Som ansvarige utgivaren åker dit för. Han har samma ansvar för bloggare som för tidningens anställda journalister.

  VK är en tidning med utgivarbevis och utgivarbeviset gäller även för bloggarna. Detta innebär å ena sidan att innehåll, som är klart åtalbart om det publiceras på en vanlig privatblogg, inte nödvändigtvis är åtalbart om det publiceras på en blott som omfattas av utgivarbevis. Men om innehållet går över gränsen även där, åker ansvarige utgivaren dit.

  Jag känner till ett fall. då en sverigedemokrat hade publicerat ett direkt citat ur SD-kuriren på sin privata blogg. Sverigedemokraten ifråga dömdes för hets mot folkgrupp och uteslöts ur partier p.g.a. partiets påstådda nolltolerans mot rasism. SD-kurirens ansvarige utgivare blev inte ens åtalad, och blev naturligtvis inte utesluten ur partiet, utan blev tvärtom befordrad till partisekreterare och sitter nu i riksdagen.

  Ett praktexempel på likhet inför lagen. Slutligen: Internetleverantörerna är skyldiga att lämna ut vem som hade ett visst IP-nummer vid en viss tidpunkt endast efter beslut av åklagare. IP-adresserna ändras med vissa intervaller för att försvåra spårning. Den som skriver anonyma insändare har rätt till anonymitet. Det är straffbart att avslöja skribentens identitet.

  Detsamma torde gälla för anonyma bloggkommentatorer.

  • HOLMLUND LENNART (inläggsförfattare)

   VK är inte ansvarig utgivare för bloggen. Det står klart och tydligt i reglerna för bloggare.

   • Brorson

    När jag undersökte saken senast, framgick det klart att utgivarbevis för en tidning gäller också för bloggar, som drivs av samma tidningsföretag. Detta betyder att Tryckfrihetsförordningen, som är en grundlag, gäller även för bloggarna. VK försöker nu kringgå TF genom avtal med bloggarna. Att man på det sättet kan avtala bort en grundlag, tror jag inte på. Men osvuret är bäst tills vi fått ett rättsligt avgörande om just VK. För att det ska ske, krävs att någon anmäler VK:s ansvarige utgivare för tryckfrihetsbrott för något som slunkit igenom på en blogg.

    • HOLMLUND LENNART (inläggsförfattare)

     Du har fel när det gäller tidningarna. Gå in och läs vad de säger om bloggarna. Jag blev ju anmäld för hets mot folkgrupp och förundersökningen lades ned. Jag hade kommenterat en annans blogg. Förundersökningen sa då att jag inte gjort något brottsligt då jag kommenterade en annans blogg och att ägaren för bloggen som publicerade min kommentar inte heller hjort något brottsligt. Jag vet inte riktigt vem som äger bloggen trots att den kallas VK bloggen men när du loggar in heter den World Press

     • Brorson

      Anledningen till att ingen blev åtalad är med all sannolikhet att du inte hade gjort något brottsligt. Vad jag minns av dina skriverier då, så hade du inte överskridit gränsen till det straffbara området, ens för privatbloggar utan utgivningsbevis. Något har man ändå rätt att tycka, utan att det man tycker är ett brott om man säger det offentligt. Dessutom har ju den senare utvecklingen visat att du hade rätt i dina åsikter då. Synd att så få lyssnade på dig då.

      Vad gäller ansvaret för det som skrivs på VK-bloggarna, så är jag ganska övertygad om att VK försöker kringgå utgivaransvaret genom att ingå något slags avtal med bloggägarna. Att man använder WordPress som bloggverktyg saknar betydelse. Om ett tidningsföretag hyr en tryckpress, så är inte utgivaren ansvarig för det som står i tidningen. Det är tidningens ansvarige utgivare.

      Såvitt jag vet, har VK:s upplägg inte prövats rättsligt. Varken VK eller något annat tidningsföretag med ett liknande upplägg har stämts inför domstol varför man inte kan veta säkert hur en sådan rättegång skulle utfalla. ..

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.