Den fria rörligheten inom EU var bara en stor bluff. Det har vi sett i 6 månader

Vad fan sysslar EU och dess medlemmar med. Det ger fullständigt fan i den viktigaste grundtesen nämligen den fria rörligheten. Följande gäller inom EU. Fri rörlighet för personer. Du som EU-medborgare har rätt att resa till och stanna i ett annat EU-land för att studera, söka jobb, starta företag eller leva där som pensionär. EU-medborgare har också rätt att bosätta sig och arbeta i andra EU-länder utan krav på arbets- eller uppehållstillstånd. Det är fastslaget i paragraf 45 i EUF-fördraget .

Det är fyra friheter som utgör grunden i EU och som är kärnan i verksamheten mellan länderna och det är som sagt 4 och så här ser de ut samlat. De fyra friheterna innefattar fri rörlighet för varor, fri rörlighet för tjänster, fri rörlighet för personer (inbegripet fri rörlighet för arbetstagare) och fri rörlighet för kapital. Dessa friheter utgör kärnan i den inre marknaden, den gemensamma marknaden mellan Europeiska unionens medlemsstater.[1] Fri rörlighet för varor har historiskt sett varit den mest utvecklade av dessa friheter.[2] De fyra friheterna syftar till att integrera medlemsstaterna mer med varandra.

Det var detta som gjorde att jag var ute och kämpade för att vi skulle bli medlemmar. Tänk vilket krångel det var att resa mellan länderna förut, förutom i Norden där man hade liknande överenskommelse och det är länge sedan jag visade passet när jag skulle in i Finland. Nu är den gränsen nästan helt stängd för personer och det är den även mot Norge men de står fortfarande utanför EU. Jag kan aldrig förlåta de som gjorde på detta sätt.

Nu har man haft olika strategier när det gäller kampen mot Corona. Men vad kostar dessa nedstängningar av länderna och jag tycker det var bra att Sverige inte gjorde detta. Trots detta så kostar detta enormt mycket pengar som självklart medborgarna ska betala på ena eller andra sättet. Det enda sättet är egentligen skatter, men skatterna kan komma på vissa områden. Samtidigt finns det många som vill lägga till saker som direkt drabbar välfärden och det är det som kallas arbetsgivareavgifter som är följande
En arbetsgivare betalar arbetsgivaravgifter till staten
Utöver en arbetstagares lön betalar en arbetsgivare även lagstiftade arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifterna består av flera olika avgifter som betalas in till staten och tillsammans ger det grundläggande sociala försäkringsskyddet i form av bland annat sjukvård, pensioner och social omsorg. Skatteverket använder begreppet sociala avgifter som ett samlingsnamn för lagstiftade arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Egenavgifter är de sociala avgifter som en egenföretagare som bedriver verksamhet i form av enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag själv betalar. Den myndighet i Sverige som administrerar arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna är Skatteverket. Sänkta arbetsgivareavgifter innebär sänkt välfärd och detta har löntagarna fått betala ur sitt löneutrymme.

Nu ska man även fram med en fond inom EU som är så enormt stor att jag kan inte skriva ut hur många miljarder det rör sig om. De ska gå till länder som drabbats hårdast av pandemin men hur räknar man ut det. I vilket fall som helst ska vi vara med och betala till detta trots att vi inte vet om vi får något själva. Troligen går det mest pengar till de som egentligen slog stopp på allt inklusive den fria rörligheten vilket gjorde att även ekonomin stängdes.

Jag tycker det var ett grundläggande fel att stänga den fria rörligheten som är en grund för att hålla ihop EU med det innehåll den har. Varför har vi EU och dessa grunder och så skiter länderna i detta helt och tror att andra ska betala. Den fria rörligheten var till för att det skulle vara bra för ekonomin inom hela EU. Så saboterar länderna detta utan att veta konsekvenserna av detta och jag tycker i alla fall att det var ett stort misstag att stänga ned. De pengar som ska betala nedstängningarna har gått att använda till att hålla jobben igång liksom sjukvården. Jag tycker alla i alla partier och regeringar inom EU såväl S som olika högerregeringar får ta åt sig av min kritik och jag är glad över att jag är så gammal att jag slipper betala av på misstagen att inte följa grunderna i EU den fria rörligheten. Läs på så ni vet vad den betyder.

En kommentar

  1. Björn

    Bra där Lennart, en sak som vi är ense om. Eu medlemskapet blev inte
    som det marknadsfördes som till oss medborgare.
    Blev en enda stor byråkratisk,pengaslukande,inkompetent och självgod stat i staten. Ska bli intressant att se om Sverige törs protestera mot 700miljarder euro till den tilltänkta fonden. Om inte så är den konstruerad så att det är näst intill omöjligt att förhandla sig till ett utträde ur unionen utan gigantiska återbetalningskrav.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.