Folkhälsomyndighetens remiss till regeringen ett höjd tak till 500 inklusive alla inte enbart åskådare

Idag kom FHM remissyttrande om antalet för olika sammankomster. Det är många media som haft svårt att hålla sig till sanningen vad man sa. På TV nyheter sa man publik och på sociala media var det samma sak och även på bloggar. Däremot ska jag ge beröm åt SVT text som hade en korrekt redovisning av vad FHM sa idag och det ser ut så här

FHM: Deltagargränsen kan höjas
I dag kom Folkhälsomyndighetens
remissyttrande på ändringar i det
tillfälliga förbudet mot sammankomster med fler än 50 personer.

FHM skriver att det nya avståndet som rekommenderas är en meter och antalet tillåtna deltagare rekommenderas vara 500 personer till en början. Taket ska höjas ”beroende på utvecklingen av
pandemin i landet och effekter av
ändringen”, skriver FHM.

FHM anser även att taket inte bara
ska omfatta publik, som nu, utan det
totala antalet personer som deltar i
en sammankomst, som t.ex. musiker.
Slut citat SVT text och tack för att ni håller er till sanningen och andra som sagt att det är publiken som räknas får stå i skamvrån

För säkerhets skull lägger jag också in FHM pressmeddelande
PUBLICERAT 27 AUGUSTI 2020
Folkhälsomyndigheten föreslår i ett remissyttrande till regeringen att gränsen för hur många personer som samtidigt får delta i vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar höjs från 50 till 500 personer.
Folkhälsomyndigheten föreslår också att deltagarna ska sitta med en meters avstånd mellan sig.
På grund av att viruset som orsakar sjukdomen covid-19 främst sprids i luften av droppar när en sjuk person hostar eller nyser har deltagargränsen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar sedan i mars i år varit 50 personer.
Den begränsningen är en långtgående inskränkning av den grundlagsreglerade mötes- och demonstrationsfriheten, men har krävts för att minska spridningen av covid-19 i samhället. Folksamlingar utgör en känd riskmiljö för smittspridning.
Regeringen har föreslagit ändringar i det tillfälliga förbudet för sammankomster och tillställningar med sittande publik på förbokade platser. Folkhälsomyndigheten tillstyrker i huvudsak regeringens förslag, men föreslår i sitt remissyttrande att gränsen i ordningslagen anges till 500 personer. En ytterligare höjning kan bli aktuell senare om det epidemiologiska läget tillåter.
Folkhälsomyndigheten anser också att det bör övervägas att ändra i förordningen så att den inte enbart omfattar deltagare, utan alla personer som närvarar vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.