Regering och Trafikverket måste se till att vi får en rättvis fördelning av anslag och drift av vägarna i länet. Vi har legat sämst till för länge

Regeringen måste ta Trafikverket i båda öronen samtidigt eller är deras snedfördelning av anslag godkänd av Tomas Eneroth. Det kan inte vara rimligt att Västerbotten med sitt stora nät av statliga vägar i alla år ska han minst anslag per kilometer av alla Sveriges län. Vad beror det på borde regionrådet Carstedt fråga både Trafikverket och Trafikministern. Jag vet att det är så sedan den tiden jag satt i Länsstyrelsens styrelse och sedan i Reg. Västerbottens arbetsutskott. Nu finns det ingen möjlighet att klara de ny kraven på bärighet.

Den fördelningsnyckel man har gör att vägarna helt förfaller och är mer eller mindre på gränsen till en risk att köra på. Nog måste väl Trafikverket och Regeringen veta hur illa det är och vi har ju talat med ministrar både Socialdemokratiska och borgliga nu senast Elmsäter Svärd. De kan aldrig svara på frågan om varför vi tilldelas minst anslag av alla län för drift och underhåll. Jag vet att vi är glest befolkade men det ska inte vara orsaken då vi har samma rätt som folk i andra län att kunna komma fram. Vi behöver få lika standard som andra då skogsnäringen är en av de viktigaste näringarna för Sverige. Man behöver köra bil för att handla mat och alla andra varor, färdtjänsten behöver komma fram liksom ambulanser liksom alla som måste pendla till jobbet och barnen ska ju åka bil till skola och förskola och även för att delta i fritidsaktiviteter. Nu behöver vi svar varför vi behandlas så illa gentemot andra län, men ni behöver inte svara om det kommer kraftiga till skott av pengar för att närma oss. Vi vill inte ha sämst vägar för att vi bor och jobbar i Västerbotten

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.