Vilken lycka om att vi och M enades om att Umeå skulle bli 200000 inv 2050. En del fattade inte varför men det förlåter vi

Vilken lycka att vi tog ett beslut på att Umeå skulle bli 200 000 innan 2050. Det var under min tid som kommunstyrelsens ordförande som detta mål kom till. Jag tror om jag inte minns fel under ett kommunfullmäktige sammanträde det målet kom till . Vi diskuterade det och la förslaget. Vi hade haft alldeles för många mål och har det fortfarande och nu tittar en styrberedning på hur man styr. Målet om att bli 200000 och det innebar att all planering skulle utgå ifrån detta. Var folk skulle bo blev den viktigaste delen och Översiktsplanen 2010/11 pekade ut detta.

För mig personligen var det ingen svår uppgift att fastställa ett på 200000 som var precis samma takt som Umeå hade växt sedan jag flyttade hit. Det fanns partier och även någon enstaka medlen som tyckte det var en ren idioti att fortsätta att växa för det skulle ta död på Umeå. Det var i regel personer som tyckes kunna bäst och veta bäst och ni som har minne vet säkert vilka det var. Umeå skulle i fortsättningen se ut som det gjorde då i början på 2010 talet. Det fanns till och med de som påstod att älvslandskapet sett ut som det gjorde då runt 2010. Jag minns i alla fall att kajområdet såg helt annorlunda ut när jag flyttade hit till Umeå 1959 då det fanns gott om magasin som låg efter hela stranden och ett järnvägsspår som kallades hamnspåret där nuvarande hamnmagasinet som låg längst västerut.

Jag är mycket glad att vi och M enades om detta för annars tror jag inte vi fått den tillväxt vi har fått som blivit en stad som folk vill flytta till och bo och studera i och vi har även varit med satsat på många projekt som gett en unik utveckling för kunskap. När det gäller att våga drömmen om hur stor en stad i Sverige bör bli för att klara sig och kunna utvecklas hade jag till stora delen fått kunskapen från Lars Westin på Cerum som hade forskat och tittat på detta. Jag ville vi skulle bli en stad som forsätter utvecklas och blt attraktiv för framtiden.

Nyckeln till detta var att vi måste få en översiktsplan som bejakade utveckling och på ett miljömässigt sätt. Alla sa experter sa att då måste man bygga statusen och inte smeta ut all verksamhet så att det blev glest på boende och därmed gick inte kollektivtrafiken att få bäring i. Vi blev sedan en av de kommuner som haft bäst utveckling av kollektivtrafiken, staden började byggas med högre hus och därmed kollektivtrafikvänligare. Jag tycker vi lyckades för efter att vi tagit målen om 200000 invånare hände något inom näringslivet. Frågan blev från deras sida vad kan jag bidra med. Det blev full fart på många håll av detta men då visste vi inte exakt hur det skulle bli. Jag måste ge en eloge även till majoriteten till dagens politiker men speciellt till de som sitter i Byggnadsnämnden men även kommunledningen. Jag tror säkert Anders Ågren håller med mig att när vi fattade beslutet var det så här vi tänkte utvecklingen skulle gå. Jag ”vet” helt säkert att den målsättning vi antog har även haft betydelse för att IKEA lokaliserades hit.

Tyvärr tog det lite tid efter beslutet att hela kommunorganisationen fullt ut ansåg att vi ville bli 200000 och nu känns det som att hela organisationen följer med. Jag kan konstarea att målet blev rätt främst för att vi och M hade samma mål och då kom man undan onödigt tjafs i små ärenden. Umeå är på väg att bli en kommun med 200000 lnvånare då vi i den översiktsplanen även bejakade utveckling på landsbygden men där har bankerna varit en bromskloss som inte har större krav på investerarna om egen insats osvsett vad det gäller. Nu hinner jag knappast överleva till vi Umeå kommun blir 200000 invånare men det var detsamma då jag vet att jag var en av orsakerna till att Umeå kommun skulle bli 200000 invånare. Jag tror säkert mina efterträdare i alla fall de flesta har insett att det var bra att fatta ett mål.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.