Företagen i Umeå är nöjda med kommunens näringslivsarbete

Ja som ni ser är företagen nöjda med kommunens näringslivsarbetete. Det tycker jag är mycket glädjande och det är höga siffror det ser ni själva. Däremot är detta något helt annat än när man ser vad Svenskt Näringslivs undersökning säger. Jag tror mer på kommunens undersökning gör den berör alla företag inklusive Svensk Näringsliv. Jag tycker politikerna ska vara stolt över detta tillsammans med de som jobbar på kommunen. Jag lägger ut hela pressmeddelandet då jag är misstänksam över att media sällan skrivet om det som är bra. Anders Ågren han har hela tiden bara gnällt och hållit med Svensk Näringsliv och det ska bli intressant att lösa om han säger någonting nu. Nedan ser ni pressmeddelandet precis som det gått till pressen

Företagarna i Umeå är nöjda med kommunens näringslivsarbete
25.11.2020 11:21:29 | Umeå kommun
Näringslivet i Umeå blir allt mer nöjda med de kontakter som man har med Umeå kommun och hur kommunens näringslivsavdelning sköter dessa kontakter. Det visar den undersökning som genomförs varje år.
– Det är självklart glädjande att Umeås företag är nöjda med hur vi sköter vårt uppdrag och hur vi jobbar med dialogen med näringslivet. Det är något som vi verkligen har prioriterat det senast året. Samtidigt är vi också medvetna om de stora utmaningar en tillväxtkommun som Umeå har när det gäller frågor som rör myndighetsutövning och upplevda attityder som finns när det gäller företagande. På dessa områden finns det fortfarande ett stort utrymme för förbättringar, säger Peter Juneblad, näringslivschef, Umeå kommun.

Umeå kommun genomför varje år en enkätundersökning där näringslivet får besvara hur de upplever att kommunens näringslivsavdelning arbetar med att skapa bättre förutsättningar för företagen, samt vad företagen prioriterar och vill förbättra.

Det totala värdet för 2020 hamnade på 5.2, på en skala mellan 1-6 där 6 är mycket bra och 1 dåligt, när företagen bedömer hur Umeå kommun sköter kontakterna med det lokala näringslivet. Motsvarande betyg för 2019 var 5.0.

Enkäten visar också att den viktigaste faktorn för att skapa ett bra företagsklimat är att Umeå fortsätter växa och utvecklas. Det är en tydligt prioriterad fråga bland företagen. Detta följs av tillgång till kompetent personal, enkel och effektiv myndighetsutövning, samt tillgång till infrastruktur. Företagen lyfter även vikten av en löpande och god dialog med kommunen.

– Det är en tydlig trend i de senaste årens enkäter att företagen allt tydligare lyfter fram vikten av att Umeå växer och utvecklas. Att kommunen växer ger genomslag i företagens lönsamhet och ökar också antalet nya arbetstillfällen, där Umeå innehar en topplacering i Sverige tillsammans med andra tillväxtorter som Linköping och Uppsala. Varje år tillkommer drygt 1 000 nettoarbetstillfällen i Umeå, företrädelsevis i mindre och medelstora företag, säger Peter Juneblad.

Fakta:
Umeå Kommun Näringsliv är kommunens strategiska och operativa verksamhet för näringslivsutveckling och platsmarknadsföring. Umeå kommun Näringsliv är företagens ingång till Umeå Kommun. Verksamheten arbetar även med samordning och utveckling av kommunens innovations- och företagsstödjande ekosystem.

Mer information:
Peter Juneblad
Näringslivschef
Umeå kommun
070-225 72 15
peter.juneblad@umea.se

Kontakter

Mattias Mitz
presskommunikatör
090-16 30 41
mattias.mitz@umea.se
Om Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00
http://www.umea.se

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Dela Twitter LinkedIn Facebook
Läs pressmeddelandet på Via TT
Du har fått detta mejl eftersom du abonnerar på pressmeddelanden från Via TT – pressmeddelande. Avsluta ditt abonnemang

4 kommentarer

 1. Joachim Östergårds

  Men Lennart, nu bladar du äpplen och päron friskt här.
  Denna undersökning är inte hur nöjda vi företag är med kommunen i stort, utan hur man upplever kontakten med Juneblad och gänget! När det gäller företagsklimatet i Umeå kommun är det nåt helt annat, vilket omfattas av den mätning som Svenskt Näringsliv gör.

  • HOLMLUND LENNART (inläggsförfattare)

   Men det är ändå vi näringslivsutskott som består av ledande politiker och där behandlas de frågor som tillhör näringslivet

 2. Joachim Östergårds

  Dessutom, till vem går dessa enkäter ut? Är de till dom som på nåt sätt är i kontakt med kommunen eller är de till företagen överlag i Umeå kommun? Vi har då inte fått nån, och när jag frågar mina företagarvänner, så har inte dom heller fått nån. Så vem har då besvarat denna enkät? Jag har frågat ca ett 15 tal, torde ändå ge en fingervisning om spridningen!

  • HOLMLUND LENNART (inläggsförfattare)

   Jag vet inte exakt men tipset är att de går till dem som haft kontakt med kommunen för annars kan de inte bedöma hur det fungerar. Men har du företagsvänner. Jag har under alla år träffat flera tusen företag i olika ärenden och bara vid något tillfälle mött kritiska frågor. När jag synade frågorna var det framför allt dessa överklaganden som bar först, sedan var det främst frågor om trafiken och nästa alla berörde då det som var Trafikverkets ansvar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.