Hur många är det egentligen som dött av covid

Hur många har egentligen dött av Covid. Ni som läst min blogg vet att jag ifrågasatt siffrorna redan i våras. Orsaken till detta är att jag vet att de som bor på särskilda boenden är många gånger mycket sjuka. För att få komma till vad man felaktigt har kallat äldreboenden är man så illa däran att man inte klarar sig själv och med hemtjänst. Där lever man inte så länge. Nu har man i Stockholm granskat 228 journaler och där har man i 8% av fallen sett andra orsaker än covid varit orsaken till dödsfallen. Det tror jag blir bra om man försöker rätta till orsaken till alla dödsfall i Sverige. För att man varit smittad behöver det inte betyda att covid var orsaken till dödsfallen.

6 kommentarer

 1. Brorson

  Det finns uppenbart politiska motiv i just Stockholm för omvärdering av dödsorsakerna. Att flera månader efteråt genom journalgranskning tro sig finna rätt dödsorsak är förkastligt. Den metod, som folkhälsomyndigheten använder (samkörning av register) är inte heller exakt, men avviker inte särskilt mycket från den verkliga bilden, enligt Socialstyrelsen, vars dödsorsaksregister är det mest tillförlitliga.

  Naturligtvis finns en felmarginal i dessa slags register, men den slår troligen lika mycket åt båda hållen. Socialstyrelsens dödsorsaksregister har en eftersläpning på 3 – 4 veckor och det är helt enkelt för länge för att FHM ska kunna följa utvecklingen dag för dag. Den kritik som framkommit mot hanteringen av de sjuka i region Stockholm är helt klart besvärandeför politiker och tjänstemän i regionen, som alltså vill tona ner kritiken.

  • HOLMLUND LENNART (inläggsförfattare)

   Jag tycker man har rätt i region Stockholm för man ska redovisa det som är riktigt. Du ser ju vad jag skrivit för det borde redovisas vad som är huvudorsaken till dödsfallen. Kommer inte ihåg var man hade sett samma fel för där hade man obducerat och dör funnit att dödsorsaken var inte covid utan det var av rn annan orsak

 2. Brorson

  Begreppet dödsorsak är väl definierad. Att moderatstyrda region Stockholm har hittat på egna definitioner för att dölja konsekvenserna av att man har inlett palliativ vård (förberett patienter för döden, när livräddande behandling borde ha satts in) utan läkarundersökning – ändrar inte fakta.

  • HOLMLUND LENNART (inläggsförfattare)

   Jag tror inte läkarna hittat på för de är de som gått igenom journaler. Men minns jag inte fel lever inte folk så länge när de kommer dit. Det är en slutstation för båda mina föräldrar har varit på ett sånt boende. De levde inte så länge då de var dåliga när de kom dit, för dåliga för att bo hemma

 3. Brorson

  De läkare som skriver dödsintygen till Socialstyrelsen utgår inte enbart från journaluppgifter, utan har vanligen själva undersökt den döda kroppen och har dessutom ofta hört med dem, som vårdade den avlidne för dödsfallet. Att ersätta dessa vanligtvis noggranna undersökningar med journalgranskningar flera månader senare är inte seriöst, Det är att inkompetensförklara de läkare, som har skrivit dödsintygen. Och om de läkarna trots allt skulle ha fel, så slår det åt båda hållen, både så att andra sjukdomar än covid missas som dödsorsak,, men också att covid missas som dödsorsak, när patienten haft andra sjukdomar .Folk kan ha dött i hemmet utan tidigare konstaterad covid. FHM:s dödsstatistik bygger visserligen på samkörning av register mm, d-v-s kvalificerade gissningar, men enligt Socialstyrelsen är dessa gissningar mycket träffsäkra.

  • HOLMLUND LENNART (inläggsförfattare)

   Det var ju läkarna själva som konstaterad att det var över 10% av de som dött och räknats som döda på grund av covid som sett att de hade dött av annan orsak

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.